ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ข่มขู่

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ข่มขู่-, *ข่มขู่*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข่มขู่[V] threaten, See also: bully, intimidate, terrorize, menace, Syn. ขู่, ข่มขวัญ, ขู่เข็ญ, Ant. ปลอบโยน, Example: นักเลงชอบข่มขู่คนที่อ่อนแอกว่า, Thai definition: ทำให้กลัว, ทำให้เสียขวัญ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ข่มขู่ก. ทำให้กลัว, ทำให้เสียขวัญ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bulldozeข่มขู่ว่าจะใช้กำลัง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Duress (Law)ข่มขู่ (กฎหมาย) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Or because it would have meant bullying and badgering a helpless old man.หรือเพราะมันจะมีความหมายและการข่มขู่รบกวนคนเก่าทำอะไรไม่ถูก 12 Angry Men (1957)
All my life I've awaited your coming and dreaded it.ตลอดชีวิต ฉันรอพวกคุณ มาข่มขู่ฉันอยู่เเล้ว Beneath the Planet of the Apes (1970)
I don't have to take this abuse much longer.ฉันจะทนให้ข่มขู่ไม่ไหวเเล้วนะ Jaws (1975)
I am being coerced.ฉันกำลังถูกข่มขู่ The Russia House (1990)
My clients contend that they were forced to confess... through brutality and intimidation.ลูกค้าของผมเห็นว่า พวกเขาถูกบังคับให้สารภาพ ... ผ่านความโหดร้าย และการข่มขู่ In the Name of the Father (1993)
- They must have threatened her and...- พวกเขาต้องข่มขู่เธอ แล้วก็... Squeeze (1993)
Quietly standing there while our country gets raped?จะยืนนิ่งเงียบอยู่ตรงนั้น / มองดูประเทศเราถูกข่มขู่American History X (1998)
He'll blackmail customers and film them with whoresเขาข่มขู่เอาเงินลูกค้า โดยใช้หนังที่่แอบถ่ายลูกค้านอนกับหญิงขายบริการ Bad Guy (2001)
We have been pressured and coerced to pass drugs of questionable safety including RBST.เราถูกกดดันและถูกข่มขู่ ให้ออกใบอนุญาตแก่ยาที่มีปัญหาความปลอดภัย ซึ่งรวมทั้งฮอร์โมน RSBT The Corporation (2003)
.. The plan as outlined to me was to form an organization of veterans to use as a bluff or as a club at least to intimidate the government... but the corporate cabal had picked the wrong man....เค้าโครงของแผนการนั้นคือให้ผมก่อตั้งองค์กร ของทหารผ่านศึก หรืออย่างน้อยก็เป็นสโมสร เพื่อเอาไว้ข่มขู่รัฐบาล... The Corporation (2003)
Well, maybe they're intimidating the other creatures with their big winkies.มันอาจจะแค่มองหน้าและข่มขู่สัตว์น้ำตัวอื่น ด้วยน้องชายขนาดใหญ่ของมันก็ได้ 50 First Dates (2004)
Not on purpose, she bullied me.ไม่ใช่สักหน่อย ยัยนี่ข่มขู่ฉันต่างหาก Howl's Moving Castle (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข่มขู่[v.] (khomkhū) EN: threaten ; bully ; intimidate ; terrorize ; menace   FR: menacer ; intimider

English-Thai: Longdo Dictionary
harassment(n) การข่มขู่, การทำให้ตื่นตระหนก เช่น Sexual harassment can present serious problems for a business owner. In addition to creating tension in the workplace and potential friction between employees, it can significantly cost you if an employee decides you haven't done enough to prevent it.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hector[VT] ข่มขู่, See also: พูดพาลใส่, Syn. bluster

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
minatory(มิน'นะโทรี่,-ทอรี่) adj. คุกคาม,ขู่เข็ญ,ข่มขู่,เป็นลางร้าย

English-Thai: Nontri Dictionary
browbeat(vt) ข่มขู่,ขู่เข็ญ,รังแก,ถมึงตา
duress(n) การบีบบังคับ,การบังคับขู่เข็ญ,การข่มขู่,การกักขัง
intimidate(vt) ขู่ขวัญ,ทำให้กลัว,ข่มขู่,คุกคาม
intimidation(n) การขู่ขวัญ,การทำให้กลัว,การข่มขู่,การคุกคาม
overawe(vt) ทำให้ราบคาบ,ข่มขู่,ขู่ขวัญ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
threatenข่มขู่

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top