ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

演播室

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -演播室-, *演播室*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
演播室[yǎn bō shì, ㄧㄢˇ ㄅㄛ ㄕˋ, ] broadcasting studio, #28,606 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yes.[CN] 12号演播室。 是的, The Front (1976)
I drop down to the news studios now and then... and ask Howard Beale about you.[CN] 我时常去新闻演播室 向霍华德・比厄打听你的情况 Network (1976)
Sorry, but I prefer the Studio.[CN] 对不起 我更喜欢演播室 The 10th Victim (1965)
This is a closed set![CN] 这是演播室 Blazing Saddles (1974)
It's better if we shoot at the Studio.[CN] 我们在演播室开枪最好 The 10th Victim (1965)
Just as we see Rome's plazas, domes, fountains, ruins... you want to lock yourself in a studio?[CN] 在我们领略罗马的广场教堂喷泉废墟之后 你还想在演播室闭门造车? The 10th Victim (1965)
"Okay, what's going on in the studio?"[CN] "演播室里怎么回事?" Don't Torture a Duckling (1972)
- Turn the studio mike on.[CN] -转到麦克演播室 Network (1976)
I'm up for shooting at the Studio?[CN] 我考虑在演播室开枪? The 10th Victim (1965)
Studio 12.[CN] - 12号演播室. The Front (1976)
It's 10:20. We want Beale in the studio by 6:30. We don't want to lose momentum.[CN] 现在是10点20,我希望比厄6点半能到演播室 我不希望失掉现在这个趁热打铁的火候 Network (1976)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top