ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การกระจายเสียง

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การกระจายเสียง-, *การกระจายเสียง*
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Broadcastingการกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศ [TU Subject Heading]
Digital audio broadcastingการกระจายเสียงด้วยระบบดิจิทัล [TU Subject Heading]
International broadcastingการกระจายเสียงและการแพร่ภาพระหว่างประเทศ [TU Subject Heading]
Internet radio broadcastingการกระจายเสียงวิทยุทางอินเตอร์เน็ต [TU Subject Heading]
Radio broadcastingการกระจายเสียงทางวิทยุ [TU Subject Heading]
Radio broadcasting of sportsการกระจายเสียงทางวิทยุด้านกีฬา [TU Subject Heading]
Religious broadcastingการกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศทางศาสนา [TU Subject Heading]
Weather broadcastingการกระจายเสียงและการแพร่ภาพการพยากรณ์อากาศ [TU Subject Heading]
Webcastingการกระจายเสียงและการแพร่ภาพออกอากาศทางเว็บ [TU Subject Heading]
Wire broadcastingการกระจายเสียงตามสาย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
... is an emergency broadcast....คือการกระจายเสียงฉุกเฉิน The Happening (2008)
...perhaps the most fateful in our history I send to every household of my a-peoples both at home and overseas this message spoken with the same depth of feeling for each one of you as if I were able to cross your thresholdไลโอเนลอยู่กับกษัตริย์ทุกแถลงการในช่วงสงคราม กษัตริย์จอร์จที่หกเป็นสัญลักษณ์แห่งการต่อต้านแห่งชาติ ผ่านการกระจายเสียงของพระองค์ ไลโอเนลและเบอร์ตี้คงมิตรภาพ ความเป็นเพื่อนตราบชั่วชีวิตของทั้งคู่ บรรยายไทยโดย michiru, pichathan, veevi, shouzakii, lucifuge The King's Speech (2010)
Broadcasting status.สถานะการกระจายเสียง The Martian (2015)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
radiobroadcast[N] การกระจายเสียงทางวิทยุ
transmittance[N] การส่งสัญญาณ, See also: การกระจายเสียง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
airwaves(แอร์' เวฟวซฺ) n., pl. สื่ออากาศของการกระจายเสียงวิทยุและของโทรทัศน์
broadcasting(บรอด'คาสทิง) n. การกระจายเสียง
transmission(แทรนซฺ มิส'เชิน,แทรนซิส'เชิน) vt. การส่งผ่าน,การส่งต่อ,สายพาน,การถ่ายทอด,การแพร่เชื้อ,การกระจาย,การกระจายเสียง,การส่งสัญญาณ., See also: transmissive adj., Syn. passage
wireless(ไว'เออะลิส) adj. ไม่มีเส้นลวด,ไม่มีลวดตาข่าย,ไม่มีสาย,วิทยุ n. โทรเลขไม่มีสาย,โทรศัพท์ไร้สาย,เครื่องรับวิทยุ,รายการวิทยุ,การกระจายเสียงทางวิทยุ vt.,vi. โทรเลขหรือโทรศัพท์โดยไม่มีสาย,, See also: wirlessness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
broadcast(n) การกระจายเสียง,การกระจายข่าว,การออกข่าว

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
放送[ほうそう, housou] Thai: การกระจายเสียง English: broadcast

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top