ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

การออกอากาศ

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การออกอากาศ-, *การออกอากาศ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การออกอากาศ[N] broadcast, See also: telecast, transmission, Example: ธ.ก.ส.ให้การสนับสนุนการออกอากาศของรายการเกษตรกรช่วงดังกล่าวตลอดทั้งปีเป็นเงินปีละกว่า 20 ล้านบาท, Thai definition: การกระจายเสียงทางวิทยุและโทรทัศน์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The broadcast of the '36 Olympics was the first TV transmission that went into space.การออกอากาศของการ แข่งขันกีฬาโอลิมปิก '36 ก็ส่งโทรทัศน์เป็นครั้งแรก Contact (1997)
I'll check who stayed there, and if there were any pirate broadcasts.ฉันจะเช็คดูว่าใครอยู่ในนั้น, และที่นั่นมีการออกอากาศเถื่อนบ้างมั้ย. Ringu (1998)
There's no record of an illegal broadcast anywhere in Izu.ไม่มีการออกอากาศที่ผิดกฏหมาย ที่ไหนใน อิซู. Ringu (1998)
Hi, this is SWB lunch broadcast on November 25.หวัดดี นี่คือการออกอากาศตอนเที่ยง วันที่ 25 พฤษจิกายน Voice (2005)
I would send you a message on your cell after the broadcast.ฉันจะส่งข้อความในโทรศัพท์เธอ หลังการออกอากาศ Voice (2005)
You don't have lunch-broadcast.เธอไม่มีการออกอากาศตอนเที่ยง Voice (2005)
The school wasn't the same without your lunch broadcast.โรงเรียนไม่เหมือนเดิม เมื่อไม่มีการออกอากาศตอนเที่ยงของคุณ Voice (2005)
This Kira's targets are people who interrupt the broadcasting.เป้าหมายของคิระในครั้งนี้ คือประชาชนที่ขัดขวางการออกอากาศ Death Note: The Last Name (2006)
The police? Stop broadcasting now!นี่ตำรวจ หยุดการออกอากาศเดี๋ยวนี้! Death Note: The Last Name (2006)
Ryuzaki, I told them to stop broadcasting.ริวซากิ, ชั้นบอกให้เค้าหยุดการออกอากาศแล้ว Death Note: The Last Name (2006)
Claire, these transmissions say that--- การออกอากาศบอกว่า... Resident Evil: Extinction (2007)
The transmissions say that there's no infection up there.การออกอากาศบอกว่า ไม่มีการติดเชื้อที่นั่น Resident Evil: Extinction (2007)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
broadcasting[N] การแพร่ภาพ, See also: การออกอากาศ, การกระจายเสียง, Syn. transmission
telecast[N] การออกอากาศทางโทรทัศน์, See also: การแพร่ภาพทางโทรทัศน์, การถ่ายทอดทางโทรทัศน์, Syn. braodcast, newscast, transmission

German-Thai: Longdo Dictionary
Fernsehsendung(n ) |die, pl. Fernsehsendungen| การออกอากาศทางโทรทัศน์, การแพร่ภาพทางโทรทัศน์ เช่น Darf ich fremde Inhalte wie Fernsehsendungen oder Bilder auf YouTube hochladen?

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top