ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

广播室

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -广播室-, *广播室*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
广播室[guǎng bō shì, ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ ㄕˋ, 广 / ] broadcasting room [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Windows is in the radio room still trying to get through.[CN] 温都思仍然在广播室 试图在取得联系。 The Thing (1982)
And because he/she could not sleep, I decided to leave to the radio room that we had in Miami, to direct to the airplanes.[CN] 而且由于heshe无法入睡,我决定离开 到广播室,我们有 在迈阿密,直接到飞机上。 Cocaine Cowboys (2006)
Yeah, I just went to the broadcasting room. The door broke![CN] 前辈 我刚去过广播室 门全都坏了 Episode #1.14 (2013)
Bad students, I heard that you fought in the broadcasting room.[CN] 打架的小明们 听说你们在广播室打架了 Episode #1.14 (2013)
An unfinished broadcast stdio[CN] 一个没有完成的广播室 Antitrust (2001)
This is Mr. Briggs. Get me the radio room.[CN] 我是布里格斯先生 给我接广播室 The Street with No Name (1948)
You stopped me like this at the broadcasting room.[CN] 在广播室的时候 你不是也这么拦住我的吗 Episode #1.14 (2013)
I will take over the CNQ radio station and read our statement.[CN] 我会抢占广播室,在那里宣读我们的通告 The Lost City (2005)
Radio room. - Get me Gordon.[CN] 这里是广播室 给我接戈登 The Street with No Name (1948)
- Go to the broadcasting station.[CN] 你先去广播室 Episode #1.13 (2013)
Stein, you stay by the station announcer.[CN] Stein, 你呆在车站广播室 Union Station (1950)
You dare break my door?[CN] 那个你打算怎么办啊 你居然敢毁了我这广播室的门 Episode #1.14 (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top