ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bombers

B AA1 M ER0 Z   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bombers-, *bombers*, bomber
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bombers, Diveเครื่องบินทิ้งระเบิด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What I hope I'm saying about England is that we have no submachine guns, no rimless cartridges, percussion grenades, field artillery, no tanks much, no anti-tanks ever, no dive bombers, no bombs,คือการที่เราไม่มีปืนกลมือ ไม่มีตลับหมึกที่ไม่มีขอบไม่มี ระเบิดกระทบ ไม่มีสนามยิงปืนใหญ่ไม่มีรถถัง มาก How I Won the War (1967)
I greased the house committee for covert appropriations. they think the funds are for more stealth bombers.ผมให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแล้ว คาดว่าเป็นขีปนาวุธข้ามทวีป Spies Like Us (1985)
These are the planes that refuel... other fighter planes and bombers...นอกจากนี้ ยังมีเครื่องบินขนาดใหญ่ ซึ่งบรรจุ ยานรบส่วนบุคคลจำนวนมาก รวมถึงระเบิด The Lawnmower Man (1992)
The Crown will show that these were the bombers.Crown จะแสดง ที่เหล่านี้ถูกทิ้งระเบิด In the Name of the Father (1993)
The Crown's case against them is... that they are a support network for the bombers, and as such...กรณีของคราวน์ พวกเขาก็คือ ... ว่าพวกเขามีเครือข่ายสนับสนุน สำหรับการทิ้งระเบิดแล? In the Name of the Father (1993)
Inspector, why do you believe these four are the bombers?ตรวจสอบให้ทำคุณเชื่อว่าทำไม สี่เหล่านี้มีการทิ้งระ? In the Name of the Father (1993)
Now, they may be foolish... petty thieves, even drug abusers... but they are not the ruthless bombers who have terrorized Britain for months.ตอนนี้พวกเขาอาจจะโง่ ... ขโมยอนุ ... แม้กระทั่งติดยาเสพติด แต่พวกเขาจะไม่ทิ้งระเบิดหิน ที่มี terrorized สหราชอาณาจักร? In the Name of the Father (1993)
Say the real bombers.Say ทิ้งระเบิดจริง In the Name of the Father (1993)
Bombers and radicals.มือวางระเบิดและกลุ่มคนหัวรุนแรง Mr. Monk and the Blackout (2004)
In order to stop their advance in our sector, you will rendezvous over Doulcon with two Handley Page bombers at 0600 tomorrow and escort them to Jametz where they are to destroy the main German ammunition and supply depot.เพื่อยับยั้งการรุกคืบในส่วนของเรา เรามีนัดกับเครื่องบินทิ้งระเบิด เฮดลีย์-เพจสองลำที่ดูลกง เวลา 6.00 น. Flyboys (2006)
They were all over us. We never even made it to the bombers.เราไปไม่ถึงเครื่องบินทิ้งระเบิด Flyboys (2006)
This time escorting four bombers.คราวนี้คุ้มกัน เครื่องบินทิ้งระเบิดสี่ลำ Flyboys (2006)

CMU English Pronouncing Dictionary
BOMBERS    B AA1 M ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bombers    (n) bˈɒməz (b o1 m @ z)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top