ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bombed

B AA1 M D   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bombed-, *bombed*, bomb, bombe
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The convoys lose their way, stop, then start again, are bombed, and finally arrive.รถที่ใช้ขนส่ง บ้างก็ไปผิดที่ หยุดวิ่งบ้าง แล้วก็วิ่งใหม่ โดนระเบิดบ้าง และในที่สุดก็มาถึง Night and Fog (1956)
"Sheriff murdered. Church meeting bombed. Reign of terror must cease.นายอำเภอถูกฆ่า โบสถ์ถูกปาระเบิด ความสยองต้องหยุด Blazing Saddles (1974)
Shorty's family were killed when the Japanese bombed Shanghai.ครอบครัวของชอร์ตี้ถูกฆ่าตาย เมื่อญี่ปุ่นระเบิดเซี่ยงไฮ้ Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
[ Man ] The SS will manage... certain industries itself inside Plaszow-- a metalworks, brush factory, another for reprocessing Jewish clothing... from the ghettos for use by bombed-out families back home.เอสเอสจะตั้งโรงงานในค่ายพลาสโชว์ ผลิตโลหะ แปรง ซ่อมเสื้อผ้ายิว... ...ส่งให้แนวหลังที่โดนระเบิด Schindler's List (1993)
Well, I can't believe you brought Skylar here when we're fuckin' all bombed and drinkin'.ชั้นคิดไม่ถึงเลยว่านายจะพาสกายลาร์ มาดูพวกเราเมา Good Will Hunting (1997)
My uncle Marty's drivin' home, right? Bombed out of his tree, right?ลุงมาร์ตี้กำลังขับรถกลับบ้าน Good Will Hunting (1997)
They bombed us. We're off the air.พวกทหารทิ้งระเบิด เราออกอากาศไม่ได้ The Pianist (2002)
"All right, come with me tomorrow", so I came and... they bombed the station.ฉันก็เลยไป แล้วระเบิดก็ลงสถานี The Pianist (2002)
When the US bombed Iraq back in 1991 the price of oil went from $13 to $40 a barrel for Christ sake!ตอนที่สหรัฐฯ ถล่มอิรักในปี 1991 ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นจาก 13 เป็น 40 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ให้ตายสิ! The Corporation (2003)
They've bombed from the southern coast to the northern border. It's only flames now.พวกมันทิ้งระเบิดจากทางใต้ไปจนถึงชายฝั่งทางเหนือ/Nทุกที่ถูกเผา Howl's Moving Castle (2004)
In 1941. The Japanese bombed Pearl Harbor.ในปี 1941, ญี่ปุ่นทำการทิ้งระเบิดเพิร์ล ฮาร์เบอร์ The Great Raid (2005)
No, actually, I bombed. My scores were so lowเปล่า จริงๆ แย่ คะแนนออกมาต่ำมาก Just Like Heaven (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bombedAt that time Nato bombed the bases of Bosnian-Serbs.
bombedIt seems the navy jets had a major screw-up in navigation and they bombed their own troops by mistake.
bombedLondon was bombed several times.
bombedOur town was bombed twice this week.
bombedThe area the center of which is here was bombed.
bombedThe capital was bombed again and again.
bombedThe city was bombed by enemy planes.

CMU English Pronouncing Dictionary
BOMBED    B AA1 M D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bombed    (v) bˈɒmd (b o1 m d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガン寝[ガンね, gan ne] (n) (See 爆睡) fast asleep; bombed; crashed [Add to Longdo]
爆睡[ばくすい, bakusui] (adj-na) (col) fast asleep; bombed; crashed [Add to Longdo]
被弾[ひだん, hidan] (n,vs) being shot; being bombed [Add to Longdo]
被爆[ひばく, hibaku] (n,vs) (1) being bombed; (2) (See 被曝) being A-bombed; being nuked; being exposed to radiation (from an atomic blast); (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top