ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pomposity

P AA2 M P AA1 S IH0 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pomposity-, *pomposity*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pomposity(n) การวางมาด, See also: การคุยโว, การโอ้อวด, Syn. balderdash, bombast

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pomposity(พอมพอส'ซิที) n. ความเอิกเกริก, การวางท่าวางทาง, การเดินขบวนอย่างผึ่งผาย, ความผึ่งผาย, การคุยโว., See also: pompous adj.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยศอย่าง[yot yāng] (n, exp) EN: standing on one's dignity ; snobbery ; arrogance ; hauteur ; presumption ; pretension ; pomposity ; snootiness

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
POMPOSITY P AA2 M P AA1 S IH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pomposity (n) pˈɒmpˈɒsɪtiː (p o1 m p o1 s i t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
尊大[そんだい, sondai] (adj-na, n) haughtiness; pomposity; self-sufficiency [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pomposity \Pom*pos"i*ty\, n.; pl. {Pomposities}.
   The quality or state of being pompous; pompousness.
   --Thackeray.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pomposity
   n 1: lack of elegance as a consequence of being pompous and
      puffed up with vanity [syn: {ostentation},
      {ostentatiousness}, {pomposity}, {pompousness},
      {pretentiousness}, {puffiness}, {splashiness}, {inflation}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top