Search result for

ระเบิด

(92 entries)
(0.0286 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ระเบิด-, *ระเบิด*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
เสื้อกั๊กระเบิด (n phrase ) explosive vest

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระเบิด[N] bomb, Example: ความเสียหายของอิรักที่ถูกทิ้งระเบิดไม่รุนแรงเท่ากับที่อิรักทำลายเมืองต่างๆ ของอิหร่าน, Count unit: ลูก
ระเบิด[V] blow up, See also: burst, explode, blast, Example: คนไทยเราไม่กลัวภูเขาไฟระเบิด เพราะบ้านเราไม่มี, Thai definition: ปะทุแตกออกไป, ทำให้ปะทุแตกออกไป
ระเบิดขวด[N] bottle bomb, Example: ในภาวะสงครามห้องทดลองวิทยาศาสตร์ หรือโรงฝึกงานอาจถูกดัดแปลงใช้เป็นที่ผลิตระเบิดขวด หรือผลิตอาวุธบางอย่าง, Count unit: ลูก, Thai definition: ลูกระเบิดที่บรรจุสารเคมีบางอย่างในขวดแก้วหนา เมื่อถูกกระทบกระแทกอย่างแรงจะระเบิด
ระเบิดมือ[N] hand grenade, Count unit: ลูก
ระเบิดเวลา[N] time bomb, Count unit: ลูก, Thai definition: ลูกระเบิดที่มีอุปกรณ์ตั้งกำหนดเวลาให้ระเบิด
ระเบิดทำลาย[N] demolition bomb, See also: dynamite, high - explosive bomb, Count unit: ลูก, Thai definition: ลูกระเบิดซึ่งบรรจุดินระเบิดอย่างแรง มักมีขนาดใหญ่ มีอำนาจทำลายสูง
ระเบิดน้ำตา[N] tear-gas bomb, See also: tear bomb, Count unit: ลูก, Thai definition: ลูกระเบิดซึ่งบรรจุสารเคมีที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองแก่เยื่อตา ทำให้น้ำตาไหล ลืมตาไม่ขึ้นอยู่ชั่วขณะ
ระเบิดเพลิง[N] incendiary bomb, See also: fire bomb, Example: ระเบิดเพลิงทำให้เกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรงทั่วบริเวณ, Count unit: ลูก, Thai definition: ลูกระเบิดซึ่งบรรจุสารเคมีที่ติดไฟทันทีเมื่อเกิดการระเบิดขึ้นแล้ว
ระเบิดปรมาณู[N] atomic bomb, See also: A - bomb, Example: เมืองฮิโรชิมาอยู่ในความโกลาหล หลังจากถูกทำลายด้วยลูกระเบิดปรมาณู, Count unit: ลูก, Thai definition: ลูกระเบิดที่ให้อำนาจระเบิดได้ด้วยปฏิกิริยานิวเคลียร์ชนิดที่ทำให้นิวเคลียสของอะตอมของธาตุยูเรเนียมหรือธาตุพลูโทเนียมแตกสลาย ระเบิดชนิดนี้มีอำนาจทำลายมากยิ่งกว่าระเบิดธรรมดาที่ใช้ดินระเบิด
ระเบิดอารมณ์[V] explode an anger, See also: blow up in anger, Ant. เก็บอารมณ์, Example: หากท่านโมโหขึ้นมาทีไร เป็นต้องระเบิดอารมณ์ออกมา ทั้งทางคำพูดและการกระทำ, Thai definition: เก็บอารมณ์ไว้ไม่อยู่จนต้องระบายออกมาอย่างรุนแรง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ระเบิดก. ปะทุแตกออกไป เช่น คลังกระสุนระเบิด, ทำให้ปะทุแตกออกไป เช่น ระเบิดหิน.
ระเบิดน. ลูกระเบิด เช่น ทิ้งระเบิด.
ระเบิดขวดน. ลูกระเบิดที่บรรจุสารเคมีบางอย่างในขวดแก้วหนา เมื่อถูกกระทบกระแทกอย่างแรงจะระเบิด.
ระเบิดทำลายน. ลูกระเบิดซึ่งบรรจุดินระเบิดอย่างแรง มักมีขนาดใหญ่ มีอำนาจทำลายสูง.
ระเบิดน้ำตาน. ลูกระเบิดซึ่งบรรจุสารเคมีที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองแก่เยื่อตา ทำให้นํ้าตาไหล ลืมตาไม่ขึ้นอยู่ชั่วขณะ.
ระเบิดปรมาณูน. ลูกระเบิดที่ให้อำนาจระเบิดได้ด้วยปฏิกิริยานิวเคลียร์ชนิดที่ทำให้นิวเคลียสของอะตอมของธาตุยูเรเนียมหรือธาตุพลูโทเนียมแตกสลาย ระเบิดชนิดนี้มีอำนาจทำลายมากยิ่งกว่าระเบิดธรรมดาที่ใช้ดินระเบิด.
ระเบิดมือน. ลูกระเบิดขนาดเล็กที่บรรจุดินระเบิดอย่างแรง ใช้ขว้างให้เกิดการระเบิด.
ระเบิดเพลิงน. ลูกระเบิดซึ่งบรรจุสารเคมีที่ติดไฟทันทีเมื่อเกิดการระเบิดขึ้นแล้ว.
ระเบิดเวลาน. ลูกระเบิดที่มีอุปกรณ์ตั้งกำหนดเวลาให้ระเบิด.
ระเบิดไอพิษน. ลูกระเบิดที่บรรจุสารพิษซึ่งเมื่อเกิดการระเบิดขึ้นแล้ว จะกลายเป็นไอหรือควันที่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายและอาจทำให้ถึงแก่ความตายได้.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Clean bombคลีนบอมบ์, ระเบิดนิวเคลียร์ที่มีฝุ่นกัมมันตรังสีเกิดขึ้นค่อนข้างน้อย (ดู dirty bomb ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Dirty bombเดอร์ตีบอมบ์, ระเบิดนิวเคลียร์ที่มีฝุ่นกัมมันตรังสีเกิดขึ้นค่อนข้างมาก ปัจจุบันคำนี้หมายรวมถึง ระเบิดที่มีสารกัมมันตรังสีรวมอยู่ด้วยเพื่อให้มีการกระจายของกัมมันตภาพรังสี [นิวเคลียร์]
Atomic bombระเบิดปรมาณู [TU Subject Heading]
Bombsระเบิด [TU Subject Heading]
Hydrogen bombระเบิดไฮโดรเจน [TU Subject Heading]
Napalmระเบิดนาปาล์ม [TU Subject Heading]
Neutron bombระเบิดนิวตรอน [TU Subject Heading]
Cluster munitionsระเบิดพวง เป็นลูกระเบิดชนิดที่ปล่อยจากเครื่องบินหรือลูกกระสุน ปืนใหญ่ที่ภายในบรรจุลูกระเบิดขนาดเล็ก (submunition) ไว้จำนวนมาก อาจมีจำนวนถึงหลายร้อยลูก ซึ่งจะระเบิดกลางอากาศและปล่อยลูกระเบิดขนาดเล็ก และสะเก็ดระเบิดกระจายเป็นวงกว้าง มีอัตราความคลาดเคลื่อนผิดพลาดจากเป้าหมายสูงและบางครั้งอาจไม่ระเบิดใน ทันที และตกค้างบนพื้นดิน ซึ่งมีผลทำลายล้างเหมือนกับทุ่นระเบิด [การทูต]
Atomic Bombsระเบิดปรมาณู [การแพทย์]
Explosionsระเบิด,การระเบิด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There's no way I would step on that particular land mine.และมันไม่มีทาง ที่หนูจะเหยียบลงบนกับระเบิดนั่น New Haven Can Wait (2008)
So he left blow everywhere. Oh, my god.แล้วเค้าก็จากไปพร้อมกับ ทิ้งระเบิดเอาไว้ทุกที่ Chuck in Real Life (2008)
It could lay dormant- Five organ systems hit.ก็เท่ากับมีภูเขาไฟที่พร้อมจะระเบิด 5 ระบบอวัยวะที่ถูกทำลาย Not Cancer (2008)
No single type of cancer blew up three organsไม่มีมะเร็งชนิดไหนที่จะระเบิดอวัยวะทั้ง 3 อย่างในหน้าอกได้ Not Cancer (2008)
A steamroller is plowing...รถบดถนนไอน้ำระเบิด Birthmarks (2008)
Not playing mad libs while our patient's exploding noun destroys her life-sustaining noun.อย่ามัวตีฝีปากในขณะที่คนไข้ของเรากำลังจะระเบิด\ และชีวิตโดนทำลายโดยขาดการสนับสนุน Birthmarks (2008)
And--and then it's the inevitable blowup and the recriminations and we don't talk for two months.และ.. และมันก็จะระเบิดออกมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และเป็นการทำความผิดซ้ำ The Itch (2008)
His test just exploded.การทดสอบเขาอาจระเบิดได้ The Itch (2008)
They exploded and left fragments.พวกเขาระเบิดและเหลือแต่เศษเล็กเศษน้อย The Itch (2008)
If I strap a bomb to my chest,ถ้าผมผูกระเบิดไว้กับหน้าอก Last Resort (2008)
Ammo was in there. The place just blew.กระสุนอยู่ในนั้น ที่แห่งนี้ระเบิด Pilot (2008)
- Unofficially, this blast was seen in two counties.- ไม่เป็นทางการ การระเบิดมันเห็นได้ถึงสองเมือง Pilot (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ระเบิด[n.] (raboēt) EN: bomb   FR: bombe [f]
ระเบิด[v.] (raboēt) EN: explode ; burst ; blow up ; blast   FR: exploser ; éclater
ระเบิดน้ำตา[n. exp.] (raboēt nāmtā) FR: bombe lacrymogène [f]
ระเบิดนิวตรอน[n. exp.] (raboēt niūtrøn) EN: neutron bomb   FR: bombe à neutrons [f]
ระเบิดปรมาณู[n. exp.] (raboēt paramānū) EN: atomic bomb   FR: bombe atomique [f] ; bombe nucléaire [f]
ระเบิดมือ[n.] (raboētmeū) EN: hand grenade   FR: grenade [f]
ระเบิดสัญญาณ[num.] (raboēt sanyān) EN: signal flare   
ระเบิดไฮโดรเจน[n. exp.] (raboēt haidrojēn) EN: hydrogen bomb   FR: bombe à hydrogène [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
shell-shock(n) อาการผวาระเบิด เช่น Some doctors argued that the only cure for shell-shock was a complete rest away from the fighting. If you were an officer you were likely to be sent back home to recuperate.
caldera(n) หลุมปล่องภูเขาไฟขนาดใหญ่ ซึ่งเกิดจากปล่องภูเขาที่ระเบิดพ่นเถ้าลาวา แล้วเย็นและยุบตัวลงเป็นหลุม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
A-bomb[N] ระเบิดปรมาณู, Syn. atomic bomb, nuclear weapon
amatol[N] ระเบิดชนิดหนึ่ง
atomic bomb[N] ระเบิดปรมาณู, Syn. A-bomb, nuclear weapon
blast[VT] ระเบิด, Syn. explode
blow[VT] ระเบิด, See also: ขาด, ไหม้, Syn. explode
bomb[N] ระเบิด, See also: ลูกระเบิด, Syn. explosive
burst[VI] ระเบิด, See also: โพล่ง, แตก, ปะทุ, Syn. explode
blow to atoms[IDM] ระเบิดเพื่อทำลายให้แหลกละเอียด, Syn. blow something to smithereens
blow to bits[IDM] ระเบิดเพื่อทำลายให้แหลกละเอียด, Syn. blow something to smithereens
blow to pieces[IDM] ระเบิดเพื่อทำลายให้แหลกละเอียด, Syn. blow something to smithereens

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a-bombabbr. atomic bomb (ระเบิดอะตอม)
airburst(แอร์' เบอสทฺ) การระเบิดกลางอากาศ (explosion in midair)
airraid(แอร์' เรด) n. การโจมตีโดยเครื่องบิน (โดยเฉพาะการทิ้งลูกระเบิด) . -air-raid adj. -air raider n.
aludel(แอล' ลูเดล) n. ภาชนะรูปผลแพร์ชนิดหนึ่งที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทางเคมีสำหรับรองรับคราบระเบิดที่เกิดขึ้น
amatol(แอม' มะทอล) n. ;ัตถุระเบิดผสมของ ammonium nitrate กับ TNT
ammonite 2(แอม' โมไนทฺ) n. วัตถุแห้งจากซากสัตว์ที่ใช้ปุ๋ย, ดินระเบิดแอมไมไดนท์
antiknock(แอนทินอค') adj., n. กันการระเบิดสะเทือนของเครื่องยนต์,สารที่มีฤทธิ์ดังกล่าว
antipersonnel(แอนทีเพอ' ซะเนล) adj. ใช้ต่อต้านหรือทำลายคน (แทนที่จะเป็นการต่อต้านหรือทำลายเครื่องยนต์หรือาวุธของข้าศึก) ชนิดระเบิดสังหาร (used against enemy personnel)
atom bombระเบิดปรมาณูซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาลูกโซ่ของการแตกตัวของนิวเคลียสของอะตอมของธาตุยูเรเนียม U -235 ทำให้ส่วนของมวลของมันเปลี่ยนเป็นพลังงานที่มหาศาล.
atomic ageสมัยปรมาณู เริ่มตั้งแต่การใช้ระเบิดปรมาณูลูกแรกในปี ค.ศ.1945

English-Thai: Nontri Dictionary
ammunition(n) อาวุธ,ระเบิด,ดินปืน,กระสุน
ATOMIC atomic bomb(n) ระเบิดปรมาณู
bang(n) เสียงดัง,เสียงระเบิด
blast(n) เสียงระเบิด,การระเบิด,ลมกรรโชก,เสียงอึกทึก
blast(vt) ทำลาย,ระเบิด,ทำให้เกิดเสียงดัง
blowup(n) การระเบิด,การขยายออก,การถกเถียงอย่างแรง
bomb(n) ลูกระเบิด,อาวุธนิวเคลียร์
bomb(vt) ทิ้งระเบิด
bombard(vt) ระดมยิง,กระหน่ำยิง,ทิ้งระเบิด,โจมตี
bombardment(n) การระดมยิง,การทิ้งระเบิด,การกระหน่ำยิง,การโจมตี

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
IED Improvised Explosive Devices (n ) ระเบิดแสวงเครื่อง
improvised explosive device (n ) ระเบิดแสวงเครื่อง
landmine[di4 lei2] (n ) ระเบิด
outburstระเบิดอารมณ์, ฟิวส์ขาด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
自爆[じばく, jibaku] (n) ระเบิดพลีชีพ

German-Thai: Longdo Dictionary
Auftrag(n) |der, pl. Aufträge| ใบสั่งงาน, ใบมอบหมายงาน เช่น Der Schreiner hatte den Auftrag, den Stühl zu reparieren. ช่างไม้ได้รับใบสั่งงานให้ซ่อมเก้าอี้, James Bond hat einen Auftrag erhalten, eine Bombe zu entschärfen. เจมส์ บอนด์ ได้รับมอบหมายงานให้กู้ระเบิดลูกหนึ่ง
Bombenanschlag(n) |der, pl. Bombenanschläge| การโจมตีทางอากาศด้วยเครื่องบินทิ้งระเบิด
Sprengstoff(n) |der, pl. Sprengstoffe| สารก่อระเบิด, วัตถุระเบิด

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Urknall {m} [astron.] (n ) ระเบิดตูมตาม 555+
See also: S. ไม่รู้หวะ!!!,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top