ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

battering ram

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -battering ram-, *battering ram*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
battering ram[N] ไม้ท่อนยาวใหญ่ที่ใช้ในสงครามสำหรับพังประตูหรือกำแพง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's a battering ram into a much bigger subject.มันเป็นกระทุ้งในเรื่องใหญ่มาก Denial (2016)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
攻城木[gōng chéng mù, ㄍㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄇㄨˋ, ] battering ram [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
破城槌[はじょうつい, hajoutsui] (n) battering ram [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  battering ram
      n 1: a ram used to break down doors of fortified buildings

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top