ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

電池

   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -電池-, *電池*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
电池[diàn chí, ㄉㄧㄢˋ ㄔˊ, / ] battery, #4,015 [Add to Longdo]
锂电池[lǐ diàn chí, ㄌㄧˇ ㄉㄧㄢˋ ㄔˊ, / ] lithium battery, #20,338 [Add to Longdo]
一号电池[yī hào diàn chí, ㄧ ㄏㄠˋ ㄉㄧㄢˋ ㄔˊ, / ] D size battery [Add to Longdo]
七号电池[qī hào diàn chí, ㄑㄧ ㄏㄠˋ ㄉㄧㄢˋ ㄔˊ, / ] AAA battery (PRC) [Add to Longdo]
三号电池[sān hào diàn chí, ㄙㄢ ㄏㄠˋ ㄉㄧㄢˋ ㄔˊ, / ] C size battery (PRC); AA battery (Taiwan) [Add to Longdo]
二号电池[èr hào diàn chí, ㄦˋ ㄏㄠˋ ㄉㄧㄢˋ ㄔˊ, / ] C size battery (Taiwan) [Add to Longdo]
五号电池[wǔ hào diàn chí, ㄨˇ ㄏㄠˋ ㄉㄧㄢˋ ㄔˊ, / ] AA battery (PRC) [Add to Longdo]
四号电池[sī hào diàn chí, ㄙ ㄏㄠˋ ㄉㄧㄢˋ ㄔˊ, / ] AAA battery (Taiwan) [Add to Longdo]
太阳能电池[tài yáng néng diàn chí, ㄊㄞˋ ㄧㄤˊ ㄋㄥˊ ㄉㄧㄢˋ ㄔˊ, / ] solar cell [Add to Longdo]
扣式电池[kòu shì diàn chí, ㄎㄡˋ ㄕˋ ㄉㄧㄢˋ ㄔˊ, / ] button cell; watch battery [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
電池[でんち, denchi] (n) battery; (P) [Add to Longdo]
電池式計算器[でんちしきけいさんき, denchishikikeisanki] (n) {comp} battery-powered calculator [Add to Longdo]
電池切れ[でんちぎれ, denchigire] (n) flat battery; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
May I have some camera batteries.カメラ用の電池を下さい。
This toy car runs on batteries.このおもちゃの自動車は電池で動く。
This computer runs on batteries.このコンピューターは電池で作動する。
This flashlight needs two batteries.この懐中電灯は2個の電池が必要だ。
How long will this battery last?この電池はどれくらいもちますか。
This battery is charged.この電池は充電されている。
But while I am here, do you think you could replace the batteries?でも、ここにいる間に、電池を交換することはできまして?
By the way, do you have any spare batteries?ところで、予備の電池はあるの?
I have to change the batteries in the radio.ラジオの電池をかえなければならない。
I'm looking for batteries.電池を探しているのですが。
I got a new battery put my watch yesterday.私は昨日時計に新しい電池を入れてもらった。
The clock has run down. I need new batteries.時計が止まった。新しい電池が必要だ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mamiya, got any batteries for this watch?[JA] 間宮さん すいません この腕時計の電池 ありますか? The Mamiya Brothers (2006)
Use the one in the charger. Hopefully, the light on it is green by now.[CN] 你可以用充電器裡的電池 但願現在已經充好電了 Hannibal (2001)
Long-lasting Energizer batteries keep going-[JA] 長時間 疲れ知らずの 電池は... Buffalo '66 (1998)
battery dead.[JA] 電池が切れた。 Call Waiting (2007)
My battery's dead. Hold on a sec.[CN] 電池沒電了,等一下 Volcano (1997)
No fuel cells, no patents, no findings-- nothing.[CN] 燃料電池,專利,發現 - Sleight of Hand (2005)
-Yes. -Bat, short for battery.[CN] 看到了,電池指的就是蓄電池 East of Eden (1955)
I think I found the problem, assuming... this ship runs on tiny little batteries.[JA] これが問題じゃ? たぶん この船は電池駆動だ Chimera (2007)
Three of the four cells are gone.[JA] - 電池も 3、4つダメだ Alien (1979)
Batteries must be running down.[JA] 電池の消耗だろう And Then There Were None (1945)
Spark up, gas down Switch to bat[CN] 點火松油門,轉換到電池 East of Eden (1955)
Battery-operated pith helmet, with fan.[JA] 電池で動く扇風機つきヘルメット。 When Harry Met Sally... (1989)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
電池[でんち, denchi] battery [Add to Longdo]
電池式計算器[でんちしきけいさんき, denchishikikeisanki] battery-powered calculator [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
電池[でんち, denchi] Batterie [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top