ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

狼狈不堪

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -狼狈不堪-, *狼狈不堪*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
狼狈不堪[láng bèi bù kān, ㄌㄤˊ ㄅㄟˋ ㄅㄨˋ ㄎㄢ, / ] battered and exhausted; stuck in a dilemma, #42,100 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Tell me the truth: I gave you a hard fight.[CN] 跟我说真话吧 我让你狼狈不堪 So Sweet, So Dead (1972)
Your Gaul appears ragged. The result of extensive training.[CN] 高卢人看上去狼狈不堪 Paterfamilias (2011)
I'm sure my first time was just as wobbly and bobbling and crasherrific as yours.[CN] 我第一次也和你一样 撞来撞去狼狈不堪 Winter Wrap Up (2010)
and they still fight![CN] 就算被打的狼狈不堪 还是坚持战斗 The Defeated: The 57th Expedition Beyond the Walls, Part 6 (2013)
Halston in the past, or Cardin, which is belt buckles and duty free handbags and, you know, crapola.[CN] 正如当年的豪斯顿公司以及 生产腰带和免税手提包的皮尔卡丹公司一样 到最后搞得狼狈不堪 Valentino: The Last Emperor (2008)
When they found out who was shouting, that it was someone under the table, they dragged him out, kicked him in the bum and rubbed in pepper and salt.[CN] 被他们发现后,就被拽了出来 狠揍了一顿,浑身狼狈不堪 Larks on a String (1990)
Heavens, we've almost polished off the entire bottle![CN] 这一切就只为等你回心转意 把你从狼狈不堪中拯救出来吗 Scenes from a Marriage (1973)
They took two cyborg bodies and a slightly beat-up Batou back home.[CN] 回收了两具义体残骸和狼狈不堪的我 Ghost in the Shell (1995)
Who could be that messed up in the middle of the afternoon?[CN] 大中午的有谁能够 Who could be that messed up 这么狼狈不堪? in the middle of the afternoon? And the Zero Tolerance (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top