Search result for

ny

(161 entries)
(0.0355 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ny-, *ny*
English-Thai: Longdo Dictionary
many more(phrase) อื่นๆ อีกมากมาย
if anyถ้ามี
symphony orchestra(n) วงดนตรีคลาสสิคขนาดใหญ่ที่มักจะประกอบด้วยนักดนตรีอาชีพมากกว่า 80 คน จนถึงขนาด 100 กว่าคน ซึ่งสามารถบรรเลงเพลงคลาสสิคขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เครื่องดนตรีครบทุกชนิดได้, S. philharmonic orchestra, R. chamber orchestra
lanyard(n) สายคล้อง
grainy(adj) หยาบ, (ภาพ)มัว, ที่เป็นเม็ดๆหยาบๆ
corny(n) เชย, ที่ล้าสมัย เช่น The movie was okay, but the love scene was really corny.
epiphany(n) เป็นวันฉลองเทศกาลที่โหราจารย์ 3 คนจากทิศตะวันออก ได้นำของขวัญมาถวายแก่กุมารเยซู โดยทั่วไปแล้วตรงกับวันที่ 6 มกราคม , R. Christmas
anonymous(adj) ไม่เป็นที่เปิดเผย เช่น Anonymous writers are no less accountable than any other form of writer.
companywide(adj) ทั่วทั้งองค์กร เช่น Adobe has announced company wide layoffs of about 600 full time positions, and has pulled out of Macworld Expo., S. company wide, company-wide

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nylon[N] เส้นใยไนล่อน, Syn. synthetic fiber
nymph[N] นางไม้ (ซึ่งสิงสถิตย์อยู่ตามริมแม่น้ำ ต้นไม้ ภูเขา ในเทพนิยายโบราณ), Syn. nature goddess, sprite
nylons[N] ถุงน่องของผู้หญิง, See also: ถุงน่องไนล่อน, Syn. stocking
nymphomaniac[ADJ] กล้าเกินหญิง, Syn. flirtatious, flirty

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nylon(ไน'ลอน) n. ไนลอน
nystagmusอาการตากระตุก
accompany(อะคัม' พะนี) vt. มากับ, ไปกับ ,ติดตาม, เป็นเพื่อน, ประกอบ, คลอเสียง, เครื่องประกอบ, ดนตรีคลอเสียง, Syn. go along with)
accompanyist(อะคัม' พะนิอิสทฺ) n. = accompanist
acrimony(แอค'ริโมนี) n. ความรุนแรง, ความดุเดือด, ความเหี้ยม, Syn. acerbity)
acronym(แอค' โรนิม) n. คำย่อจากพยัญชนะตัวแรกหลายคำ. -acronymic adj. คำย่อรัสพจน์หมายถึง คำย่อที่เกิดจากการนำอักษรตัวแรก หรือกลุ่มอักษรบางตัวมาสร้างขึ้นเป็นคำใหม่ประกอบด้วยอักขระตั้งแต่สองตัวขึ้นไป นิยมออกเสียงเหมือนคำปกติ เช่น DOS ซึ่งเอาอักษร D มาจากคำว่า Disk อักษร O มาจาก คำ Operating และ S มาจากคำว่า System คำนี้จะอ่านออกเสียงว่า "ดอส" แทนที่จะอ่านว่า ดีโอเอส คำย่อประเภทนี้ นิยมใช้กันมากใน วงการคอมพิวเตอร์ เช่น BASIC ซึ่งย่อมาจาก Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code ก็อ่านว่า "เบสิก"
agony(แอก' โกนี่) n., (pl. -nies) การทนทุกข์ทรมาน, ความเจ็บปวดยิ่ง, ความปวดร้าวทรมาน, อาการดิ้นรนก่อนตาย, การต่อสู้ที่รุนแรง
agrimony(แอก' กริโมนี) n. หญ้าพันธุ์มังกรจำพวก Agrimonia
alcoholics anonymousสมาคมอดเหล้าของอเมริกา ใช้อักษรย่อว่า AA หรือ A. A.
alimony(แอลลิโม' นี) n. ค่าเลี้ยงดูภรรยาที่หย่าร้างกับสามี, ค่าครองชีพ. -alimonied adj.ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่แน่นอนของทั้งหมด, ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่หารลงตัว. -n. ส่วนที่หารลงตัว

English-Thai: Nontri Dictionary
nymph(n) นางไม้
accompany(vt) ไปเป็นเพื่อน,ไปกับ,ไปด้วยกัน
acrimony(n) ความเผ็ดร้อน,ความแหลมคม
agony(n) ความเจ็บปวด,ความทรมาน,ความทุกข์ทรมาน
anonymous(adj) ไม่ระบุชื่อ
antonym(n) คำตรงข้าม
any(adj) ใด,บ้าง,ใคร
any(pro) ใด,บ้าง,อยู่บ้าง
anybody(n) ใครๆ,คนหนึ่งคนใด
anyhow(adv) ถึงอย่างไรก็ตาม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
nyctalopia; blindness, nightตาฟางกลางคืน, ตาบอดแสง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nyctaphoniaเสียงแห้งกลางคืน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nycterine๑. เกิดกลางคืน๒. ลึกลับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nyctinastyการหุบกลางคืน [ใบ, ดอก] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
nyctophobia; scotophobiaอาการกลัวความมืด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nyctophoniaเสียงแห้งกลางวัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nymphomaniaอาการใคร่ไม่รู้อิ่มของหญิง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nystagmus, jerk; nystagmus, pendularอาการตากระตุกแกว่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nystagmus, pendular; nystagmus, jerkอาการตากระตุกแกว่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nystagmus; ataxia, ocular; nystaxis; talantropiaอาการตากระตุก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
nylonไนลอน, ชื่อทั่ว ๆ ไปที่ใช้เรียกใยสังเคราะห์และพลาสติกที่มีโครงสร้างเป็นโพลิเอไมด์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Nypa palmจาก (พืช) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Nypa palmต้นจาก [TU Subject Heading]
Nystatinนิสทาทิน [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Nymph (n ) นิมฟ์ (เทพปกรณัมกรีก)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Nyet.ไม่ X-Men: First Class (2011)
By all the sea nymphets, we're losing power.โดยทั้งหมดทะเล นางเทพธิดา เรา กำลังสูญเสียอำนาจ Yellow Submarine (1968)
# Nyah nyah-nyah nyah nyah ##แน แหน่ นิแน แหน่... An American Tail (1986)
30 feet of black nylon cord....เชือกดำยาว 30 ฟุต Mannequin (1987)
Real nylon!ไนล่อนแท้นะจ้ะ ! Cinema Paradiso (1988)
Nyet. Convenient.Nyet สิ่งอำนวยความสะดวก The Russia House (1990)
Hey, look. Nyak-nyak.เฮ้ดู Nyak-Nyak Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Um, get L 'espadon sardines... and, oh, try to find nylon stockings.หาถุงน่องไนลอนให้ด้วย Schindler's List (1993)
I'm the Fifth Avenue Public Library information unit, Vox registration NY-114.ระบบเก็บข้อมูล ของห้องสมุดถนนสาย 5 ว๊อกซ์เอ็นวาย 114 The Time Machine (2002)
- Yes! - Nyet!-ไม่.. Love Actually (2003)
Would even 1,000 nyang be worth more than my life? In these times...ให้เจ้าจ่ายข้าพันตำลึง ข้าก็ขายชีวิตให้เจ้าไม่ได้ The Great Jang-Geum (2003)
FBI, CIA, DEA, ATF, even NYPD have private jets.FBI, CIA, DEA, ATF, แม้แต่ NYPD ยังมีเครื่องเจ็ทใช้ Yankee White (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nyHe stayed in NY for three weeks.
nySoft wool is more expensive than coarse wool and both are superior to synthetics made of nylon.
nyThese nylon socks wash well.
nyNYNEX, is this an emergency?
nyNylon stockings often run.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สยช.[N] National Youth Bureau, See also: NYB, Syn. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ
ผีสางเทวดา[N] spirits and the angels, See also: nymph, spirit, angle, demon, Syn. ผีสางนางไม้, Example: ในสมัยโบราณชาวบ้านเชื่อถือผีสางเทวดา, Count unit: ตน, ตัว
ผัน[N] Nymphaea stellafa, See also: Nymphaea cyanea Roxb., Syn. บัวผัน, บัวขาบ, Example: ที่นี่เขานิยมเก็บผันไปบูชาพระกัน, Thai definition: ชื่อบัวชนิด Nymphaea cyanea Roxb. ในวงศ์ Nymphaeaceae ดอกสีคราม
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ[N] National Youth Bureau, See also: NYB, Syn. สยช., Example: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ จะทำการสรรหาและเชิดชูเยาวชนดีเด่นและผู้ทำประโยชน์ต่อเยาวชนประจำปี 2545
บัวขาบ[N] Nymphaea cyanea, Syn. บัวผัน, Example: ในบึงของอุทยานมีบัวขาบขึ้นอยู่เต็ม เห็นเป็นสีครามไปทั่วบริเวณ, Count unit: ดอก, Thai definition: บัวชนิด Nymphaea cyanea Roxb.ในวงศ์ Nymphaeaceae ดอกสีคราม
กรรณิการ์[N] night jasmine, See also: Nyctanthes arbortristis Linn., Syn. กณิการ์, กรณิการ์, Example: กรรณิการ์เป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมตอนกลางคืน, Count unit: ดอก, Thai definition: ชื่อต้นไม้ขนาดเล็ก ชนิด Nyctanthes arbortristis Linn. ในวงศ์ Verbenaceae ใบคาย ดอกหอม กลีบขาว หลอดดอกสีแสด ใช้ย้อมผ้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอก[n.] (aēk) EN: oppression ; tyranny   
แอ๊ด คาราบาว [n. prop.] (Aēt Khārābāo) EN: Ad Carabao (Yuenyong Opakul)   FR: Ad Carabao (Yuenyong Opakul)
อักษรย่อ[n.] (aksøn yø) EN: abbreviation ; acronym   FR: abréviation [f] ; acronyme [m]
อำนาจวาสนา[n. exp.] (amnāt wātsanā) EN: destiny ; fate   
อำเภออรัญประเทศ[n. prop.] (Amphoē Aranyaprathēt) EN: Amphoe Aranyaprathet ; Aranyaprathet ; Aran (inf.)   FR: Amphoe Aranyaprathet ; Aranyaprathet ; Aran (inf.)
อาณานิคม[n.] (ānānikhom) EN: colony ; dependency   FR: colonie [f] ; dépendance [f]
อานันท์ ปันยารชุน[n. prop.] (Ānān Panyārachun) EN: Anand Panyarachun   FR: Anand Panyarachun
อเนก[pref.] (anēk-) EN: multi- (pref.) ; many ; plural   FR: multi- (préf.)
อณู[adj.] (anū) EN: small ; little ; tiny ; minute ; trivial ; slight ; pulverized ; fine   FR: minuscule
อภิเษก[n.] (aphisēk) EN: lustration ; water-pouring ceremony ; abhiseka   FR: onction sainte [f] ; lustration [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
NYX    N IH1 K S
NYE    N AY1
NYET    N Y EH1 T
NYCE    N AY1 S
NYET    EH1 N W AY1 IY1 T IY1
NYCZ    N IH1 CH
NYCUM    N AY1 K AH0 M
NYCUM    N IH1 K AH0 M
NYCOR    N AY1 K AO2 R
NYERI    N AY1 ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Nynex    (n) (n ai1 n e k s)
nylon    (n) (n ai1 l o n)
nymph    (n) (n i1 m f)
nylons    (n) (n ai1 l o n z)
nympho    (n) (n i1 m f ou)
nymphs    (n) (n i1 m f s)
nymphet    (n) (n i1 m f e1 t)
nymphos    (n) (n i1 m f ou z)
nymphets    (n) (n i1 m f e1 t s)
nymphomania    (n) (n i2 m f @ m ei1 n i@)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
尿[にょう, nyou] (n) ปัสสาวะ
入学[にゅうがく, nyuugaku] (n) การเข้ามหาวิทยาลัย (เริ่มเข้าไปเรียน)
入院[にゅういん, nyuuin] (n) การเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล
入場料[にゅうじょうりょう, nyuujouryou] (n) ค่าเข้าชม, ค่าผ่านประตู
入金[にゅうきん, nyuukin] การโอนเงินเข้าบัญชี

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
入力[にゅうりょく, nyuuryoku] Thai: การป้อนข้อมูล
ニュース[にゅーす, nyu-su] Thai: ข่าว English: news

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nyktophobie {f}; Angst vor der Nacht oder Dunkelheitnyctophobia [Add to Longdo]
Nylon {n}nylon [Add to Longdo]
Nymphomanin {f}nymphomaniac [Add to Longdo]
Nykturie {f}; nächtliche Harnentleerung {f} [med.]nocturia [Add to Longdo]
Nystagmus {m}; Augenzittern {n} [med.]nystagmus [Add to Longdo]
Nymphensittich {m} [ornith.]Cockatiel; Cockateel [Add to Longdo]
Nymphenralle {f} [ornith.]Forbes' Chestnut Rail [Add to Longdo]
Nymphenliest [ornith.]Pink-breasted Paradise Kingfisher [Add to Longdo]
Nymphenpitta [ornith.]Fairy Pitta [Add to Longdo]
Nyirolerche {f} [ornith.]Nyiro Bush Lark [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
société anonyme(n) แปลอย่างตรงตัวว่า บริษัทนิรนาม หรือ บริษัทมหาชนจำกัดนั่นเอง, See also: S. S.A.,

Japanese-English: EDICT Dictionary
栟音;併音(iK)[ぴんいん;ピンイン, pin'in ; pin'in] (n) PinYin (Chinese romanization system) (romanisation) (chi [Add to Longdo]
硨磲(oK)[しゃこ;シャコ, shako ; shako] (n) (1) (uk) (abbr) (See しゃこ貝) giant clam (any clam of subfamily Tridacnidae); (2) (See 七宝) giant clam shell [Add to Longdo]
駃騠(oK)[けってい;ケッテイ, kettei ; kettei] (n) (uk) (See 騾馬) hinny [Add to Longdo]
[にべ;ニベ, nibe ; nibe] (n) (1) (uk) drum; croaker (any fish of the family Sciaenidae); (2) (uk) Nibe croaker (Nibea mitsukurii) [Add to Longdo]
鱮;鰱[たなご;タナゴ, tanago ; tanago] (n) (uk) bitterling (any fish of subfamily Acheilognathinae, esp. species Acheilognathus melanogaster) [Add to Longdo]
鸊鷉(oK)[かいつぶり;カイツブリ, kaitsuburi ; kaitsuburi] (n) (1) (uk) little grebe (Tachybaptus ruficollis); (2) grebe (any waterbird of family Podicipedidae) [Add to Longdo]
鼯鼠;鼺鼠[むささび;もみ(鼯鼠);ムササビ, musasabi ; momi ( chi nezumi ); musasabi] (n) (uk) giant flying squirrel (Petaurista leucogenys) [Add to Longdo]
[にょろ, nyoro] (n) tilde [Add to Longdo]
090金融[ゼロキューゼロきんゆう, zerokyu-zero kinyuu] (n) "090" financing; loan sharks operating from a cellphone (i.e. without a fixed phone number) [Add to Longdo]
2部上場企業[にぶじょうじょうきぎょう, nibujoujoukigyou] (n) Second Section company (on the Tokyo Stock Exchange) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
尼龙[ní lóng, ㄋㄧˊ ㄌㄨㄥˊ, / ] nylon [Add to Longdo]
尼龙布[ní lóng bù, ㄋㄧˊ ㄌㄨㄥˊ ㄅㄨˋ, / ] nylon cloth [Add to Longdo]
尼龙搭扣[ní lóng dā kòu, ㄋㄧˊ ㄌㄨㄥˊ ㄉㄚ ㄎㄡˋ, / ] nylon buckle; velcro [Add to Longdo]
林芝地区[Lín zhī dì qū, ㄌㄧㄣˊ ㄓ ㄉㄧˋ ㄑㄩ, ] Nyingchi prefecture of Tibet (Chinese Linzhi) [Add to Longdo]
聂拉木[Niè lā mù, ㄋㄧㄝˋ ㄌㄚ ㄇㄨˋ, / ] Nyalam village in Tibet near the Nepalese border [Add to Longdo]
[xìng, ㄒㄧㄥˋ, ] Nymphoides peltatum [Add to Longdo]
[jǐ, ㄐㄧˇ, / ] nymph of louse [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
いずれか[いずれか, izureka] any [Add to Longdo]
はん用レジスタ[はんようレジスタ, hanyou rejisuta] general purpose register [Add to Longdo]
はん用階層ファイルモデル[はんようかいそうファイルモデル, hanyoukaisou fairumoderu] general hierarchical model [Add to Longdo]
はん用体[はんようたい, hanyoutai] generic unit [Add to Longdo]
はん用定義[はんようていぎ, hanyouteigi] generic definitions [Add to Longdo]
はん用的試験項目[はんようてきしけんこうもく, hanyoutekishikenkoumoku] generic test case [Add to Longdo]
はん用的試験項目群[はんようてきしけんこうもくぐん, hanyoutekishikenkoumokugun] generic test suite [Add to Longdo]
アウトラインユーティリティ[あうとらいにゅーていりてい, autorainyu-teiritei] outline utility [Add to Longdo]
アクロニム[あくろにむ, akuronimu] acronym [Add to Longdo]
アナログ入力チャネル[アナログにゅうりょくチャネル, anarogu nyuuryoku chaneru] analog input channel (e.g. in process control) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
乳児[にゅうじ, nyuuji] Saeugling [Add to Longdo]
乳癌[にゅうがん, nyuugan] Brustkrebs [Add to Longdo]
入国[にゅうこく, nyuukoku] Einreise (in ein Land) [Add to Longdo]
入場券[にゅうじょうけん, nyuujouken] Eintrittskarte [Add to Longdo]
入学[にゅうがく, nyuugaku] Eintritt_in_eine_Schule, Aufnahme_in_eine_Schule [Add to Longdo]
入学試験[にゅうがくしけん, nyuugakushiken] Aufnahmepruefung, Eintrittsexamen [Add to Longdo]
入札[にゅうさつ, nyuusatsu] Angebot, schriftliches_Angebot [Add to Longdo]
入浴[にゅうよく, nyuuyoku] das_Baden, -Bad [Add to Longdo]
入荷[にゅうか, nyuuka] Wareneingang [Add to Longdo]
入道雲[にゅうどうぐも, nyuudougumo] aufgetuermte_Wolken (im Sommer) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ny \Ny\ [Contr. fr. ne I.]
   Not I; nor I. [Obs.]
   [1913 Webster] Ny

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ny \Ny\, Nye \Nye\, a. & adv.
   Nigh. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 NY
   n 1: a Mid-Atlantic state; one of the original 13 colonies [syn:
      {New York}, {New York State}, {Empire State}, {NY}]

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 ny
   new; novel
 

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 ny
   new; novel
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top