ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

if any

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -if any-, *if any*
English-Thai: Longdo Dictionary
if anyถ้ามี

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Be awful careful 'cause if anything'd happen to you, I, I...แย่ระมัดระวัง ทำให้เกิดถ้าอะไรจะเกิดขึ้นกับ คุณฉันฉัน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
I... I wanted to say that if any of us might be required to give evidence,ผมอยากบอกว่าถ้าพวกเราคนใดต้องไปให้ปากคํา Rebecca (1940)
I want you to tell me if you can, if anyone of that name paid you a visit on that date?ผมอยากให้คุณบอกผมว่ามีใครที่มีชื่อนี้ มาพบคุณมั้ยในวันนั้น Rebecca (1940)
But if anyone votes not guilty, we'll stay here and talk it out.แต่ถ้าทุกคนลงมติไม่ผิดเราจะอยู่ที่นี่และพูดมันออกมา 12 Angry Men (1957)
Let's... run it up the flagpole and see if anyone salutes it."ขอ ... ทำงานมันขึ้นเสาธงและดูว่าใครมาคารวะมัน". 12 Angry Men (1957)
I don't know if anyone else noticed that about her.I don't know if anyone else noticed that about her. 12 Angry Men (1957)
I believe in it. And if any one of you friends and neighbors, kind of gather around and...ผมเชื่อ ถ้าทุกท่านเข้ามารวมกัน... Blazing Saddles (1974)
If anyone's gonna get in there, it's gonna be you.ถ้าจะมีใครเข้าไปได้ ก็คงเป็นนายนั่นแหละ The Road Warrior (1981)
The marches and protests are bigger, if anything.การเดินขบวนและประท้วง มีขนาดใหญ่ขึ้น Gandhi (1982)
If anything's proven him right, it's these last months.ถ้ามีอะไรที่พิสูจน์ว่าเขาถูกละก็ ช่วงหลายเดือนหลังนี่ละ Gandhi (1982)
I doubt if anybody's talked to anybody on this entire continent, and you want me to reach somebody !จนผมสงสัยว่าทวีปนี้... แม่ง ไม่มีใครคุยติดต่อกัน บ้างรึไง? แล้วจะให้ผม ติดต่อใครสักคนเนี่ยนะ The Thing (1982)
If anyone tries to wake me-Windows. The Thing (1982)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
if anyBen, if anything, is a sensible man.
if anyBen, if anything, was a sensible man.
if anyBill can do it if anybody.
if anyChristmas in Japan is, if anything, a day for couples.
if anyComputer users have so many buzzwords, it's a wonder if anyone else can understand them.
if anyCorrect errors if any.
if anyCorrect errors, if any.
if anyDo what you have left undone, if any.
if anyErrors are few, if any, in his English composition.
if anyFew, if any, Americans grasped the significance of what had been accomplished.
if anyFew, if any, passengers survived the crash.
if anyFew, if any, will criticize him.

Japanese-English: EDICT Dictionary
もしあれば[, moshiareba] (exp) if any; if it exists [Add to Longdo]
強いて言えば[しいていえば, shiiteieba] (n) if I'm forced to say something; if anything [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top