ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อักษรย่อ

   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อักษรย่อ-, *อักษรย่อ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อักษรย่อ[N] abbreviation, See also: acronym, Syn. ตัวย่อ, Example: อาร์ปา” เป็นอักษรย่อมาจากชื่อขององค์การโครงการวิจัยชั้นสูงของกระทรวงกลาโหมสหรัฐ, Count unit: ตัว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หัวใจอักษรย่อของหลักธรรมหรือข้อความต่าง ๆ ที่ผูกไว้เพื่อกำหนดจำได้ง่าย นิยมว่าเป็นของขลัง เช่น หัวใจอริยสัจ ว่า “ทุ. ส. นิ. ม.” หัวใจนักปราชญ์ ว่า “สุ. จิ. ปุ. ลิ.” หัวใจเศรษฐี ว่า “อุ. อา. ก. ส.”.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abbreviationsอักษรย่อ [TU Subject Heading]
Abbreviations, Englishอักษรย่อภาษาอังกฤษ [TU Subject Heading]
Abbreviations, Thaiอักษรย่อภาษาไทย [TU Subject Heading]
Abbreviationsอักษรย่อ, คำย่อ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sorry, honey, I gotta go. There´s an onslaught of initials coming at me.ไปล่ะนะ เจ้าแม่อักษรย่อบุกแล้ว Nothing to Lose (1997)
All fucking lawyers gots initials in the middle of their namesพวกทนายเฮงซวย มีชื่ออักษรย่ออยู่ตรงกลาง The Legend of 1900 (1998)
And the symbol for radium and the abbreviation for regular army.และก็รู้จักสัญลักษณ์แสดงเรเดียม และก็อักษรย่อของกองทัพ The Story of Us (1999)
They're monogrammed.มีอักษรย่อด้วย Art Isn't Easy (2007)
You really know your first letters.คุณรู้เกี่ยวกับอักษรย่อดีจังเลยนะ The Two in Tracksuits (2008)
And "MS" are your initials.และ "ms" นั่นคือตัวอักษรย่อชื่อคุณ VS. (2009)
I don't know about you, but in my book that's a capital D motion.กูไม่รู้เรื่องมึงหรอก แต่ในบันทึกกู อักษรย่อของมึงคือ ห. Keep This Party Going (2009)
Think again - do you know anyone with the initials I.c.คิดอีกครั้ง คุณรู้จักใครที่มีอักษรย่อ LC. ? Faceless, Nameless (2009)
Uh, a real estate company with a bunch of initials.ก็ไอ้บริษัทนายหน้าค้าที่ดิน ที่มันมีตัวอักษรย่อเยอะๆน่ะ She's Not There (2011)
Three-letter acronyms are your specialty, suit.อักษรย่อสามตัวคืองานถนัด ของคุณนะสูท Where There's a Will (2011)
Yeah, that was dad's favorite acronym.รู้ นั่นเป็นอักษรย่อชุดโปรดของพ่อ Where There's a Will (2011)
It was silver with two initials carved on it.ทำจากเงิน มีตัวอักษรย่อสลักไว้ 2 ตัว CC โอเค ขอบคุณค่ะ มารี Baby Blue (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักษรย่อ[n.] (aksøn yø) EN: abbreviation ; acronym   FR: abréviation [f] ; acronyme [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
military police(n) สารวัตรทหาร อักษรย่อคือ สห.
RWY(abbrev) อักษรย่อของ runway ทางวิ่งของเครื่องบิน โดยทั่วไปแล้วจะมีตัวเลข 2 หลักแสดงต่อทางด้านหลังเพื่อแสดงทิศที่มุ่งไป, R. TWY

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abbreviation[N] อักษรย่อ, See also: คำย่อ, ตัวย่อ, ชื่อย่อ, Syn. acronym, initialism
FA[ABBR] อักษรย่อของชมรมฟุตบอล (Football Association)
monogram[N] อักษรย่อ, See also: ชื่อย่อ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alcoholics anonymousสมาคมอดเหล้าของอเมริกา ใช้อักษรย่อว่า AA หรือ A. A.
angstrom(แอง' สทรอม) n. หน่วยความยาวที่เท่ากับ 1/10 ของมิลลิไมครอน, มีอักษรย่อว่า A, A.U., a.u.
automatic data processingขบวนการป้อนข้อมูลโดยคอมพิวเตอร์ ใช้อักษรย่อว่า ADP
cash on deliveryn. จ่ายสดเมื่อของถึง ใช้อักษรย่อว่า C.O.D.
dioptern. หน่วยวัดอำนาจหักเหแสงของเลนส์ใช้อักษรย่อว่า D
dioptren. หน่วยวัดอำนาจหักเหแสงของเลนส์ใช้อักษรย่อว่า D
dyne(ไดนฺ) n. หน่วยกำลังที่เท่ากับ เซนติเมตร-กรัม-วินาทีใช้อักษรย่อว่า dyn
esquire(อีสไคว'เออะ) n. คำที่ใช้เติมหลังนามสกุลสุภาพบุรุษในเวลาเขียนจดหมายใช้อักษรย่อว่าEsq.,ผู้รับใช้อัศวิน,ผู้มีตำแหน่งต่ำกว่าอัศวินชั้นหนึ่ง vt. เลื่อนตำแหน่งเป็น esquire,ติดตามไปด้วย
fathom(ฟา'เธิม) n. หน่วยความยาว (ลึก) ที่เท่ากับ6ฟุตหรือ1.829เมตรใช้อักษรย่อว่าfath vt. วัดความลึกด้วยเสียง,เข้าใจละเอียด., See also: fathomable adj., Syn. six feet
general post officen. ไปรษณีย์กลาง ใช้อักษรย่อว่า GPO

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
oz (abbrev ) อักษรย่อของหน่วยวัดน้ำหนักเป็นออนซ์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top