Search result for

*satan*

(111 entries)
(0.0722 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: satan, -satan-
Possible hiragana form: *さたん*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Satan[N] ซาตาน, See also: ภูตผี, ปีศาจ, Syn. Mephistopheles, devil
satang[N] สตางค์ (หน่วยเงินตราไทย 1 บาท เท่ากับ 100 สตางค์)
satanic[ADJ] เกี่ยวกับซาตาน, See also: เป็นลักษณะของซาตาน, ชั่วร้าย, Syn. evil, malicious, vicious
satanically[ADV] อย่างชั่วร้าย, See also: อย่างเลวทราม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
satan(เซ'เทิน) n. ซาตาน,หัวหน้าภูติผี,พญายม, Syn. Beelzebub
satang(ซาแทง') n. สตางค์ pl. satang
satanic(เซแทน'นิค) adj. เกี่ยวกับซาตาน,ชั่วร้าย., Syn. satanical

English-Thai: Nontri Dictionary
satan(n) ปีศาจ,ผี,มาร,ซาตาน,ภูตผี

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Satan!Der SatanRasputin (1981)
- Satan- why are we working like this?ทำไมเราต้องมาทำงานอย่างนี้หนะเหรอ Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
- Satan has prepared- a sumptuous banquet just for you, Dad-เอ๋ รู้สึกว่า มิสเตอร์ซาตานจะเตรียม อาหารสุดหรูไว้ให้คุณพ่อด้วยนะครับ Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
Mr - Satan, Sir!เยี่ยม Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
Mister Satan!มิสเตอร์ซาตาน Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
Mister Satan!มิสเตอร์ซาตาน Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
"The Mr - Satan's World-Saving Defeat of Majin Buu, Super Gorgeous Hotel"\"มิสเตอร์ซาตานผู้ช่วยโลกจากจอมมารบู Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
How appropriate, Mr - Satan! It's wonderful!คิดได้ไงครับเนี่ย มิสเตอร์ซาตาน Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
Mom, it's Mr - Satan!แม่คะ นั่นมิสเตอร์ซาตาน Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
- Satan!เกิดเรื่องใหญ่แล้วครับ มิสเตอร์ซาตาน! Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
You can rebuild it, Mr - Satan-นายก็สร้างมันใหม่สิ มิสเตอร์ซาตาน Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
So... what do you want to watch- "Xanadu" or "satan's doom"?นายอยากดูเรื่องอะไร "ซานาดู" หรือ "ซานต้าดูม"? Eggtown (2008)
Along with every satanic power of the enemy...พลังทั้งปวงแห่งซาตานผู้เป็นศัตรู... .... Demonology (2009)
"and from the power of Satan unto God.หนีจากอำนาจของซาตาน ไปหาพระผู้เป็นเจ้า Nothing But the Blood (2009)
"If God is light, then Satan is darkness.หากพระผู้เป็นเจ้าคือแสง ซาตานก็คือความมืดมน Nothing But the Blood (2009)
"then creatures of darkness are undoubtedly... the children of Satan."มิต้องสงสัยเลย ว่าสัตว์แห่งราตรีกาลนั้น คือบุตรแห่งซาตาน Nothing But the Blood (2009)
Jason Stackhouse, you're a tool of Satan.เจสัน สแต็กเฮาร์ นายเป็นเครื่องมือของซาตาน Keep This Party Going (2009)
When Mr. Mercer hears Michael rave, he will finally release me from Satan's pit, and it will be your paradise.เมื่อคุณเมอร์เซอร์ ได้ยินไมเคิลพูดเพ้อเจ้อ เขาจะปลดปล่อยฉัน จากหลุมอสูร และนั่นจะเป็นสวรรค์ของนาย Chuck Versus the First Kill (2009)
Satan?ซาตาน? Release Me (2009)
Dionysus, Satan.ไดโอนีซุส ซาตาน Release Me (2009)
Satan in a Sunday hat, girl.ซาตานสวมหมวกย่ะ หล่อน Release Me (2009)
Satan in a beautiful fuckin' Sunday hat.ซาตานสวมหมวกแสนสวย Release Me (2009)
The war has begun, you evil whore of Satan.สงครามเริ่มต้นแล้ว เจ้าสาวกแห่งซาตาน Timebomb (2009)
Just as our Lord our Savior was betrayed for 30 pieces of silver, a few ounces of silver can betray a child of Satan to the world!เหมือนดั่งพระผู้เป็นเจ้าของเรารอดจากการทรมานด้วยเงิน 30 ชิ้น เงินเพียงเล็กน้อยก็เผยโฉมลูกหลานซาตานได้แล้ว! Timebomb (2009)
Dionysus or Satan, or some God who has horns.ไดโอนิซุส หรือซาตาน หรือเทพมีเขาอะไรซักอย่าง New World in My View (2009)
It is Satan.นั่นมันซาตาน Frenzy (2009)
That's Satan in your motherfuckin' Sunday hat.เป็นซาตานสวมหมวกวันอาทิตย์ Frenzy (2009)
Satan has been telling you he is God for a long time, and you've fallen for it hook, line, and sinker.ซาตานคอยบอกแม่ เขาเป็นพระเจ้ามานานแล้ว แล้วแม่ก็หลงกลมันมาตลอด Frenzy (2009)
Could you do me a favor there, satan,เธอช่วยอะไรหน่อยสิ ซาตาน Sympathy for the Devil (2009)
You call me "satan" and "devil," but...นายเรียกเราว่าซาตานบ้าง ปีศาจบ้าง แต่... Sympathy for the Devil (2009)
You mean he dumped you because he found out you were satan!เธอหมายถึงท่านทิ้งเธอเพราะท่านค้นพบว่าเธอน่ะมันซาตาน The Freshmen (2009)
So, a demon tells you where satan's gonna be,งั้น ปีศาจบอกนาย ว่าซาตานนั่นอยู่ไหน The End (2009)
Hey, look, we reject Satan, and... they reject buttons.เฮ้ ฟังนะ เราปฏิเสธ ซานต้า และ... พวกเขาปฎิเสธล้อ The Plain in the Prodigy (2009)
Satan's gonna ride his ass one way or another.ซาตานกำลังจะควบคุมเค้าไมทางใดก็ทางนึง Changing Channels (2009)
Look, I go against Satan and screw the pooch...ฟังนะ ฉันจะไปสู้กับซาตาน และเล่นให้วิบัติซะ... Abandon All Hope (2009)
I think Satan's in town to work a ritual.ฉันคิดว่าซาตานอยู่ในเมือง เพื่อทำพิธีกรรม Abandon All Hope (2009)
The satanic O.R.'s?ศูนย์บัญชาการซาตาน Shutter Island (2010)
She wasn't killed in your amphibious little operation against the corporate satan.ดิฉัน-- Edge of Darkness (2010)
Are you a Satanist?คุณเป็นพวกลัทธิบูชาซาตานใช่ไหม? Let Me In (2010)
- in some sort of Satanic cult.ว่าไงนะครับ? เราพบอีกศพเมื่อไม่กี่วันก่ิอน Let Me In (2010)
How can we exhibit school pride when we're conveyed to others as Satan worshippers?เราจะแสดงความภาคภูมิใจของโรงเรียนได้ยังไง เมื่อเราแสดงออกผ่าน ผู้บูชาซาตาน? Easy A (2010)
Does the term "Satan in a Sunday hat" mean anything to you?ไอ้ที่ว่า "ซาตานใส่หมวกสวยงาม" มันต้องมีความหมายบางอย่างกับคุณ I Got a Right to Sing the Blues (2010)
I am the polar opposite of Satan.ผมน่ะอยู่ตรงข้ามสุดขั้ว กับซาตานนะ I Got a Right to Sing the Blues (2010)
Satan would just bring him back to life.ซาตานก็จะคืนชีวิตให้เขาอยู่ดี The Song Remains the Same (2010)
So, t-the... the plan to kill me... would it actually stop Satan?แล้ว- - แผนที่จะฆ่าฉัน-- มันจะหยุดซาตานได้จริงๆไหม The Song Remains the Same (2010)
You little satanic bastard.ไอ้เด็กบ้าซาตาน Swap Meat (2010)
Yeah, to, like, every witch or satanistใช่ ให้ทั้งแม่มด คนนับถือซาตาน Swap Meat (2010)
You know -- your satanic majesty,ท่านซาตานของนายน่ะ Swap Meat (2010)
[ groaning ] [ straining ] spiritus, omnis satanica potestas.spiritus, omnis satanica potestas Swap Meat (2010)
Rebel a little it. In a healthy, non-satanic way, of course.ในแบบที่ไม่เกี่ยวกับซาตานนะ Swap Meat (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
satan"How can I lose?" answered Satan. "All the umpires are down here in Hell."
satan"How can you win, Satan?" asked God. "All the famous ballplayers are up here."
satanSatan's ghost awakes.
satanThe prince of darkness means Satan.
satan"The prince of darkness" means "Satan".
satanWhy God allows these sort of actions by Satan is explained in Job in the New Testament.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สลึง[N] twenty -five satangs, See also: quarter of a baht, Example: สมัยคุณหนูดวงเป็นเด็ก ขนมชิ้นละสลึงสองสลึงเอง, Thai definition: มาตราเงินตามวิธีประเพณี 25 สตางค์ เท่ากับ 1 สลึง
อสูร[N] devil, See also: demon, giant, evil spirit, fiend, satan, Syn. ยักษ์, อสุรี, Example: นนทกาลเป็นตัวละครในรามเกียรติ์ซึ่งเป็นอสูรที่ทำหน้าที่เฝ้าประตูอยู่ที่เขาไกรลาส, Thai definition: อมนุษย์พวกหนึ่ง ถือกันว่ามีรูปร่างใหญ่โตน่ากลัว มีเขี้ยวงอก ใจดำอำมหิต ชอบกินมนุษย์ กินสัตว์ โดยมากมีฤทธิ์เหาะได้จำแลงตัวได้
ปีศาจร้าย[N] devil, See also: ghost, monster, demon, spirit, Satan, fiend, Syn. ผี, ภูติ, มาร, ซาตาน, ผีสาง, Example: คนไทยบางกลุ่มยังมีความเชื่องมงายในเรื่องภูติผีปีศาจ, Count unit: ตน, ตัว
มาร[N] Mara, See also: Satan, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มาร[N] Mara, See also: Satan, Syn. ซาตาน, ปีศาจ, ผีร้าย, คนชั่วร้าย, Thai definition: เทวดาจำพวกหนึ่ง มีใจบาปหยาบช้าคอยกีดกันไม่ให้ทำบุญ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ซาตาน[N] Satan, See also: devil, Syn. ภูตผีปีศาจ, ภูต, มาร, ผี, ปีศาจ, Example: คนเชื่อว่าซาตานเป็นอมนุษย์, Count unit: ตน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เห็ดปีศาจ[n.] (het pīsāt) EN: devil boletus   FR: bolet Satan [m]
มาร[n. prop.] (Mān) EN: Mara ; Satan ; Obstructor of Merit ; Evil One   FR: Démon [m] ; Tentateur [m] ; Diable [m] ; Mara (le malin) ; Ennemi du dharma [m]
ไพ[n.] (phai) EN: phai ; [a coin formerly in use, equivalent to three satangs]   FR: phai [m] (ancienne pièce de monnaie équivalant à 3 satangs)
สลึง [n.] (saleung) EN: twenty-five satang piece   FR: pièce de vingt-cinq satangs [m] ; quart de baht [m] (25 satangs)
ซาตาน[n. prop.] (Sātān) EN: Satan ; devil   FR: Satan
สตางค์[n.] (satāng) EN: satang = stang ; cent (of a baht)   FR: satang [m] ; centime (de baht) [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SATAN    S EY1 T AH0 N
SATANIC    S AH0 T AE1 N IH0 K
SATANISM    S EY1 T AH0 N IH2 Z AH0 M
SATANIST    S EY1 T AH0 N IH2 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Satan    (n) (s ei1 t n)
Satans    (n) (s ei1 t n z)
Satanic    (j) (s @1 t a1 n i k)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Satan {m}Satan [Add to Longdo]
Satanophobie {f}; Angst vor dem Teufelsatanophobia [Add to Longdo]
Satansbraten {m} [ugs.]devil [Add to Longdo]
der Teufel; der Satanthe Fiend [Add to Longdo]
satanisch {adj} | satanischer | am satanischstensatanic | more satanic | most satanic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
サタン[, satan] (n) Satan [Add to Longdo]
悪魔[あくま, akuma] (n) devil; demon; fiend; Satan; evil spirit; (P) [Add to Longdo]
悪魔の詩[あくまのし, akumanoshi] (n) The Satanic Verses (novel by Salman Rushdie) [Add to Longdo]
悪魔主義[あくましゅぎ, akumashugi] (n) satanism; devil worship [Add to Longdo]
悪魔派[あくまは, akumaha] (n) Satanic school [Add to Longdo]
左端[さたん;ひだりはし, satan ; hidarihashi] (n,adj-no) left end; left edge [Add to Longdo]
左袒[さたん, satan] (n,vs) (arch) friendship; allegiance; support [Add to Longdo]
沙汰の限り[さたのかぎり, satanokagiri] (exp) out of the question; preposterous [Add to Longdo]
最左端[さいさたん, saisatan] (n) {comp} high order end [Add to Longdo]
嗟嘆[さたん, satan] (n,vs) lamentation [Add to Longdo]
嗟歎[さたん, satan] (n,vs) deploration; lamentation; admiration [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
撒但[Sā dàn, ㄙㄚ ㄉㄢˋ, ] Satan or Shaitan [Add to Longdo]
撒旦[Sā dàn, ㄙㄚ ㄉㄢˋ, ] Satan or Shaitan [Add to Longdo]
肏蛋[cào dàn, ㄘㄠˋ ㄉㄢˋ, ] Satan (loan); devil; fuck; damn it! [Add to Longdo]
路西弗[Lù xī fú, ㄌㄨˋ ㄒㄧ ㄈㄨˊ, 西] Lucifer (Satan's name before his Fall in Jewish and Christian mythology) [Add to Longdo]
路西法[Lù xī fǎ, ㄌㄨˋ ㄒㄧ ㄈㄚˇ, 西] Lucifer (Satan's name before his Fall in Jewish and Christian mythology) [Add to Longdo]
魔王撒旦[mó Wáng Sā dàn, ㄇㄛˊ ㄨㄤˊ ㄙㄚ ㄉㄢˋ, ] Satan, Devil king [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
最左端[さいさたん, saisatan] high order end [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Satan \Sa"tan\ (s[=a]"tan, s[a^]t"an obs ), n. [Heb. s[=a]t[=a]n
   an adversary, fr. s[=a]tan to be adverse, to persecute: cf.
   Gr. Sata^n, Satana^s, L. Satan, Satanas.]
   The grand adversary of man; the Devil, or Prince of darkness;
   the chief of the fallen angels; the archfiend.
   [1913 Webster]
 
      I beheld Satan as lightning fall from heaven. --Luke x.
                          18.
   [1913 Webster] Satanic

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 SATAN
     Security Administrator Tool for Analyzing Networks (Internet)
     

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 Satan [satã]
   Lucifer; Satan
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 Satan [satɑn]
   Lucifer; Satan
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Satan [zaːtan] (n) , s.(m )
   Satan
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top