Search result for

ไพ

(105 entries)
(0.0153 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไพ-, *ไพ*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
pyrokinesis[ไพ-โร-คิ-เน-ซิส] (n ) ความสามารถในการสร้าง หรือควบคุมไฟด้วยอำนาจจิต
บาคาร่า[บา-คา-ร่า-เอ็ม-ไพร์-777] บาคาร่า เป็นเกมไพ่อย่างหนึ่งที่สามารถทำเงินได้จริง รวยด้วยการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการเล่นเกมออนไลน์ ㄅˋ%e0%b8%98%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b, ㄅˋ%e0%b9%82%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b9%8c/%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%9f%e0%b8%a3%e0%b8%b5/>เล่นบาคาร่าฟรีEMPIRE777 เอ็มไพร์777[เอ็ม-ไพร์-777] (n ) สุดยอดสล็อตฟรีเครดิต และ พนันออนไลน์ ไม่ต้องฝาก ไม่ต้องสมัคร ฟรี 300 บาท

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ผีไพ (n ) forest spirit; a kind of ghost living in a forest

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไพ[N] forest, See also: jungle, wood, Syn. พง, พงพี, พงไพร, พนาลัย, ไพรศรี, พนา, Example: มันเป็นนกร้องเพลงประจำไพรที่ใครได้ยินเสียงก็รู้จักดี, Count unit: แห่ง, ที่, Thai definition: ที่ที่มีต้นไม้ต่างๆ ขึ้นรวมกันเป็นผืนป่า
ไพ[N] Zingiber cassumunar Roxb (Zingiberaceae), Example: นอกจากไพลจะใช้เป็นยาสมุนไพรแล้ว ยังใช้ป้องกันผีร้าย ผีป่า และผีบ้านต่างๆ ได้อีกด้วย, Count unit: ต้น, หัว, Thai definition: ไม้ล้มลุกมีหัวชนิด Zingiber cassumunar Roxb. ในวงศ์ Zingiberaceae ต้นและใบคล้ายขิง หัวสีเหลืองอมเขียวใช้ทำยาได้
ไพ[N] card, See also: playing card, card game, Example: เจ้ามือให้พวกเราหยิบไพ่คนละใบเพื่อดูว่าใครได้แต้มสูงกว่ากัน, Count unit: ใบ, สำรับ, Thai definition: เครื่องเล่นการพนันทำเป็นแผ่นบางๆ ทำด้วยกระดาษแข็งเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ไพชน[N] quiet place, See also: peaceful place, tranquil place, secluded place, Syn. ไพรชน, Example: หากทำสมาธิ ณ ไพชนก็จะได้ผลดียิ่ง, Count unit: แห่ง, ที่, Thai definition: ที่เงียบ, ที่สงัด, ที่ปราศจากผู้คน
ไพรำ[N] gem, See also: jewel, precious stone, Count unit: เม็ด, Thai definition: มณีอันมีค่า
ไพรี[N] enemy, Syn. ข้าศึก, ศัตรู, ไพริน, ปรปักษ์, ผู้จองเวร, Count unit: คน, พวก
ไพรู[ADJ] beautiful, See also: fine, prosperous, Syn. งาม, รุ่งเรือง, เจริญ
ไพร่[N] peasant, See also: servant, Syn. ขี้ข้า, Example: เมื่อก่อนไพร่ต้องสักเลขว่าเป็นไพร่ของเจ้านายตระกูลใด, Count unit: คน, Thai definition: คนที่มีฐานะด้อยกว่า เป็นคนชั้นต่ำที่รับใช้ผู้อื่น
ไพร่[ADJ] base, See also: despicable, vile, mean, low-down, bad, contemptible, Syn. เลว, ชั่วช้า, ทราม, ถ่อย, สถุล, Example: ข้าไม่มีลูกสันดานไพร่อย่างเอ็งหรอก, Thai definition: ที่เลวทรามชั่วช้าหรือที่ผิดศีลธรรม
ไพร่[N] commoner, See also: common people, subjects, folk, citizens, Syn. คนสามัญ, Example: ไม่ว่าไพร่หรือผู้ดีในสังคมปัจจุบันล้วนแต่ปรารถนาเงินทั้งสิ้น, Count unit: คน, Thai definition: ชาวเมืองธรรมดา, พลเมืองสามัญ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ไพน. มาตราเงินตามวิธีประเพณี ๒ อัฐ เท่ากับ ๑ ไพ.
ไพน. เครื่องเล่นการพนันอย่างหนึ่ง ทำด้วยกระดาษค่อนข้างแข็งหรือพลาสติกเป็นต้น เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้าบาง ๆ มีลวดลายและเครื่องหมายแสดงแต้มต่าง ๆ.
ไพจิตร(-จิด) ว. งาม
ไพจิตรแตกต่าง, หลายหลาก.
ไพชนน. ที่เงียบ, ที่สงัด, ที่ปราศจากคน.
ไพชยนต์(-ชะยน) น. ชื่อรถและวิมานของพระอินทร์
ไพชยนต์ปราสาททั่วไปของหลวง
ไพชยนต์ธงของพระอินทร์.
ไพฑูรย์น. ชื่อรัตนะอย่างหนึ่ง ในจำพวกนพรัตน์ มีสีเหลืองแกมเขียวหรือนํ้าตาลเทา มีนํ้าเป็นสายรุ้งกลอกไปมา, เพชรตาแมว หรือ แก้วสีไม้ไผ่ ก็ว่า.
ไพ่ตองน. ชื่อไพ่ไทยชนิดหนึ่ง รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ชุดหนึ่งมี ๑๒๐ ใบ ประกอบด้วย ๑๐ พวก พวกละ ๑๒ ตัว, ไพ่ผ่องไทย ก็เรียก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pyroxeneไพรอกซีน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
pyreneไพรีน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pyrenoidไพรีนอยด์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pylorusไพลอรัส, กระเพาะส่วนปลาย [มีความหมายเหมือนกับ antrum, gastric; antrum, pyloric] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyloric stenosis; pyloristenosis; pylorostenosisไพลอรัสตีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyloristenosis; pylorostenosis; stenosis, pyloricไพลอรัสตีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pylorostenosis; pyloristenosis; stenosis, pyloricไพลอรัสตีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stenosis, pyloric; pyloristenosis; pylorostenosisไพลอรัสตีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyloritisไพลอรัสอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyelogramไพอีโลแกรม, ภาพรังสีกรวยไต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pi-calculusไพแคลคูลัส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Pythiumไพเทียม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Pyrethroidไพรีทรอยด์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Pyrogenไพโรเจน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Pineal bodyไพเนียล บอดีย์ [TU Subject Heading]
Piper (Genus)ไพเพอร์ (ชื่อสกุลพืช) [TU Subject Heading]
Playing cardsไพ[TU Subject Heading]
Primaquineไพรมาควีน [TU Subject Heading]
Primatesไพรเมทส์ [TU Subject Heading]
Pyranometerไพรานอมิเตอร์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I hate to say that I'm surprised that he knows me so well but that is the kind of husband I've always wanted.ฉันละไม่อยากจะพูดเลยว่าฉันละเซอร์ไพรส์จริงๆที่เขารู้จักฉันดีเกินไปละ แต่นี่แหละ... คือสามีที่ฉันต้องการมาตลอด The Serena Also Rises (2008)
only less. -I gave her that headband.เราเซอร์ไพรส์เหมือนกัน It's a Wonderful Lie (2008)
There was a t.g.v. strike. Wait. This is the surprise?พวก t.G.V. เค้าประท้วงกันน่ะ เดี๋ยวนะ, นี่คือเซอร์ไพรซ์เหรอฦ The Magnificent Archibalds (2008)
And sometimes the biggest surprises are the ones you spring on yourself.และบางทีเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ \ เป็นสิ่งที่ทำให้คุณต้องดีดตัวเอง Bonfire of the Vanity (2008)
Some surprises hit you over the head like a squash racket.เซอร์ไพรส์บางอย่างมันเหมือนคุณถูกตีหัวด้วยไม้แล็กเก็ต Bonfire of the Vanity (2008)
- Surprised you remembered. - Not only did I remember. I got you something.มันเซอร์ไพรส์มากที่คุณจำได้ / ไม่ได้แค่จำได้นะ แต่ฉันมีอะไรจะให้คุณด้วย Bonfire of the Vanity (2008)
To tell you the truth, a big surprising change happened to my life the other dayผมมีความจริงจะบอก, เรื่องเซอร์ไพรสสุดๆ วันก่อนสวรรค์ได้ประทานโอกาสกับผม The Man Who Won 320 Million Yen in Lotto 6 (2008)
Surprise.เซอรไพรส์ The Manhattan Project (2008)
That's a pretty good scorecard. Not perfect, but good.เป็นไพ่ที่มีคะแนนดี ไม่เพอเฟ็ค แต่ก็ยังดี There's No 'I' in Team (2008)
Is a giant house of cards.ในปราสาทไพ่นี้ ... There's No 'I' in Team (2008)
But in the meantime, you're not gonna ruin his surprise.แล้วมันก้อเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมาก --คุณจะต้องไม่ทำเซอร์ไพร์สของเขา City on Fire (2008)
I want it to be a surprise. Thanks...ผมอยากเซอร์ไพรส์ ขอบคุณ City on Fire (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไพ[n.] (phai) EN: phai ; [a coin formerly in use, equivalent to three satangs]   FR: phai [m] (ancienne pièce de monnaie équivalant à 3 satangs)
ไพ[n.] (phai) EN: pi ; π   FR: pi ; π
ไพ[n.] (phai) EN: card ; card game   FR: carte [f] ; jeu de cartes [m]
ไพจิตร[adj.] (phaijit) EN: beautiful ; elegant ; splendid ; exquisite ; magnificent   FR: splendide ; magnifique
ไพ่ตอง[X] (phai tøng) EN: phaithong ( most popular card game in Thailand)   
ไพ่ทาโรต์ [n. exp.] (phai thārō) EN: tarot cards   
ไพธึน[n. prop.] (Phaitheun) EN: Python   FR: Python [m]
ไพ่นกกระจอก[n.] (phai nok krajøk) EN: mah-jong = mah-jongg   FR: mah-jong [m] = ma-jong [m]
ไพ่ยิปซี[n. exp.] (phai yipsī) EN: tarot cards   
ไพ[n.] (phrai) EN: forest ; wood ; jungle   FR: forêt [f] ; bois [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
fingerroot(n) กระชาย, พืชสมุนไพรเอเชียชนิดหนึ่ง เหง้ามีรากเป็นกลุ่ม ลักษณะคล้ายนิ้วมือยื่นออกมา ตำราอาหารมักเรียกผิดเป็น lesser galangal (เปราะหอม), S. lesser ginger, Chinese ginger, krachai,
hot basil(n) กะเพรา ซึ่งพืชสมุนไพรไทยชนิดหนึ่ง ใช้ปรุงอาหาร ทำให้มีกลิ่นหอมฉุน และร้อน และดับคาวได้ มีทั้งกระเพราแดง (red hot basil) และกะเพราขาว(white hot basil)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bridge[N] ไพ่บริดจ์
card[N] ไพ่, See also: ไพ่ (ใช้เล่นเกม, แข่งขัน, หรือทำนายโชคชะตา)
club[N] ไพ่ดอกจิก
deal[N] ชุดของไพ่ซึ่งอยู่ในมือ, See also: ไพ่ในมือ, Syn. hand, single game, the set of cards in one's hand
deuce[N] ไพ่ 2 แต้ม, Syn. dyad, duo, Jack and Jill
diamond[N] ไพ่รูปข้าวหลามตัด
face card[N] ไพ่ชนิดหนึ่ง
flush4[N] ไพ่ชุดเดียวกัน
forest[N] ป่าไม้, See also: ไพร, ป่าดง, ดง, พง, ป่า, วนาลี, พนาลี
gin rummy[N] ไพ่รัมมี่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a priori(เอ'ไพรโอไร') (Latin) จากสาเหตุไปถึงผล จากกฎทั่วไป (from cause to effect)
allspice(ออล' สไพซ) ต้นไม้จำพวก Pimenta officinalis เป็นต้นไม้ที่มีกลิ่นน่าดม
alpine(แอล' ไพนฺ, -พิน) adj. ซึ่งเกี่ยวกับเทือกเขาที่สูง, สูงมาก, ซึ่งยกขึ้นสูง, เกี่ยวกับเทือกเขาแอลพ์, ซึ่งเจริญเติบโตบนภูเขาสูง, มีลักษณะคล้ายเทือกเขาแอลพ์.
antipyretic(แอนทีไพเรท' ทิค) adj.,n. ลดไข้,ยาลดไข้. -antipyresis n., Syn. analgesic)
antipyrine(แอนทีไพ' ริน) n. ผงขาวเป็นยาลดไข้และแก้ปวด (sedative, antipyretic)
appliance(อะไพล'เอินซฺ) n. เครื่องมือ,อุปกรณ์,เครื่องกลสำหรับใช้สอยในบ้าน
applied(อะไพลดฺ') adj. ประยุกต์ได้,ใช้เป็นประโยชน์, Syn. employed,useful,practical)
apply(อะไพล') vt.,vi. ใช้,ใช้เป็นประโยชน์, ประยุกต์,แผ่บน,สมัคร,ขอ,ร้องเรียน, บอกกล่าว,
apprise(อะไพรซ') vt. แจ้งข่าว แนะนำ,บอกกล่าว, Syn. inform,notify,tell)
apprize(อะไพรซ') vt. แจ้งข่าว แนะนำ,บอกกล่าว, Syn. inform,notify,tell)

English-Thai: Nontri Dictionary
bridge(n) สะพาน,สะพานเรือ,หอบังคับการเรือ,ดั้งจมูก,การเล่นไพ่ชนิดหนึ่ง
cad(n) คนหยาบคาย,คนถ่อย,ไพร่,คนต่ำช้า
canaille(n) ไพร่,คนชั้นต่ำ,คนสารเลว,คนต่ำช้า
card(n) บัตร,นามบัตร,กระดาษแข็ง,สูจิบัตร,บัตรเชิญ,การ์ด,ไพ่,อุบาย,แผนการ
common(adj) สามัญ,ธรรมดา,ชั้นต่ำ,ไพร่,เลวทราม,สามานย์
contract(n) สัญญา,ข้อตกลง,นิติกรรมสัญญา,หนังสือสัญญา,ไพ
dealer(n) พ่อค้า,ผู้จำหน่าย,นักธุรกิจ,ผู้ติดต่อ,เจ้ามือ,ผู้แจกไพ
discard(vt) ทิ้ง,ทอดทิ้ง,ให้ออก,ทิ้ง(ไพ่),เลิก(บุหรี่)
dulcet(adj) เพราะ,เสนาะหู,ไพเราะเพราะพริ้ง,ชื่นใจ
dummy(n) คนโง่,คนบัดซบ,หุ่นเชิด,รูปหุ่น,ลูกมือ,ของเลียนแบบ,ไพ่ดัมมี่

German-Thai: Longdo Dictionary
häufig(adv) บ่อย (เป็นคำที่ไพเราะกว่า oft) , See also: S. oft, oftmals
jedoch(Konj.) แต่ (เป็นคำที่ไพเราะกว่า aber มักใช้ในภาษาเขียน ใช้บ่งสิ่งที่ขัดแย้งกัน) เช่น Er wollte seine Eltern besuchen, tat jedoch nicht. เขาอยากไปเยี่ยมพ่อแม่ แต่ก็ไม่ได้ทำ, See also: S. aber, doch
an etw. Gefallen finden(phrase) รู้สึกชอบทำในสิ่งนั้นๆ เช่น an Kartespielen Gefallen finden = ชอบเล่นไพ
Kraut(n) |das, pl. Kräuter| พืชสมุนไพ
Mischung(n) |die, pl. Mischungen| ส่วนผสม, ของผสม เช่น Diese Bonbons ist eine traditionelle Mischung aus zehn gesunden Schweizer Bergkräutern. ลูกอมนี้เป็นส่วนผสมดั้งเดิมจากสมุนไพรสิบอย่างที่ได้ตามเทือกเขาในสวิส , See also: S. Gemisch,

French-Thai: Longdo Dictionary
jouer aux cartes(vt) เล่นไพ
carte(n) |f| การ์ด, บัตร, แผนที่(ประเทศ), ไพ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top