ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -弗-, *弗*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[弗, fú, ㄈㄨˊ] not, negative
Radical: Decomposition: 弓 (gōng ㄍㄨㄥ)  丨 (shù ㄕㄨˋ)  丨 (shù ㄕㄨˋ) 
Etymology: [ideographic] Two arrows 丨 pulled across a bow,  Rank: 1,257

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄈㄨˊ, ] not, #5,661 [Add to Longdo]
[Āi fú dùn, ㄞ ㄈㄨˊ ㄉㄨㄣˋ, / ] Everton (town in northwest England); Everton soccer team, #36,709 [Add to Longdo]
兰克[Fú lán kè, ㄈㄨˊ ㄌㄢˊ ㄎㄜˋ, / ] Frank (name), #43,404 [Add to Longdo]
洛伊德[Fú luò yī dé, ㄈㄨˊ ㄌㄨㄛˋ ㄧ ㄉㄜˊ, ] Floyd (name); Freud (name); Dr Sigmund Freud (1856-1939), the inventor of psychoanalysis, #44,965 [Add to Longdo]
吉尼亚州[Fú jí ní yà zhōu, ㄈㄨˊ ㄐㄧˊ ㄋㄧˊ ㄧㄚˋ ㄓㄡ, / ] Virginia, #45,495 [Add to Longdo]
[xīn fú, ㄒㄧㄣ ㄈㄨˊ, ] brand name of a glucose injection that caused medical scandal, #54,186 [Add to Longdo]
[Fú léi, ㄈㄨˊ ㄌㄟˊ, ] Freyr (god in Norse mythology), #54,364 [Add to Longdo]
克里斯托[Kè lǐ sī tuō fú, ㄎㄜˋ ㄌㄧˇ ㄙ ㄊㄨㄛ ㄈㄨˊ, ] (Warren) Christopher, #62,049 [Add to Longdo]
拉基米尔[Fú lā jī mǐ ěr, ㄈㄨˊ ㄌㄚ ㄐㄧ ㄇㄧˇ ㄦˇ, / ] Vladimir, #75,719 [Add to Longdo]
[Jié fú xùn, ㄐㄧㄝˊ ㄈㄨˊ ㄒㄩㄣˋ, / ] Jefferson, #83,264 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ふっさん, fussan] (n) (abbr) hydrofluoric acid [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Florette.[CN] 萝瑞特。 Manon of the Spring (1986)
- Vernon?[CN] 农? Alien Trespass (2009)
Freddy![CN] 雷迪! 99 Women (1969)
Frances?[CN] 朗西斯 Under the Tuscan Sun (2003)
- Frank.[CN] - 朗克 Mekong Hotel (2012)
Hoover.[CN] 胡 Mulholland Falls (1996)
Frank:[CN] 兰克: Prosecuting Casey Anthony (2013)
- Beverly![CN] - 贝莉! Shall We Dance (2004)
Yevdo![CN] 艾多! Shadows of Forgotten Ancestors (1964)
Francois[CN] 朗索瓦! How Much Do You Love Me? (2005)
Oliver![CN] 奥利! Beginners (2010)
Jeff[CN] 杰 Beverly Hills Cop II (1987)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top