ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*inappropriate*

IH2 N AH0 P R OW1 P R IY0 IH0 T   
95 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: inappropriate, -inappropriate-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inappropriate[ADJ] ซึ่งไม่เหมาะสม, See also: ซึ่งไม่ควร, ซึ่งไม่ถูกกาลเทศะ, Syn. inproper, unsuitable, Ant. appropriate, proper, suitable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inappropriate(อินอะโพร' พริเอท) adj.ไม่เหมาะสม, ไม่คู่ควร., See also: inappropriately adv. inappropriateness n., Syn. improper

English-Thai: Nontri Dictionary
inappropriate(adj) ไม่เหมาะสม,ไม่สมควร,ไม่คู่ควร

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inappropriate ADH syndromeกลุ่มอาการสร้างเอดีเอชไม่เหมาะสม [TU Subject Heading]
Affect, Inappropriateอารมณ์ไม่เหมาะสม, อารมณ์ไม่สอดคล้องกับความคิด [การแพทย์]
Inappropriateไม่สอดคล้อง ไม่เข้ากับเหตุการณ์, ไม่เหมาะสม, ไม่สมควร, ผิดไปจากความสมเหตุสมผล [การแพทย์]
Inappropriate ADH Secretion, Syndrome ofกลุ่มอาการสร้างเอดีเอชไม่เหมาะสม, กลุ่มอาการที่มีการหลั่งเอดีเอ็ชโดยไม่สมเหตุ [การแพทย์]
Inappropriatenessอารมณ์ไม่เหมาะสม [การแพทย์]
Mood, Inappropriateอารมณ์ไม่เหมาะสม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
For some reason he felt that it was inappropriate for a senator to have a corrupt wife, for a doctor to take advantage of his patients, for a wife to emasculate her husband, and so forth.ด้วยเหตุผลบางอย่าง เขารู้สึกว่ามันไม่เหมาะสม สำหรับสมาชิกวุฒิสภาที่จะมีภรรยาฉ้อโกง สำหรับแพทย์ที่ล่วงเกินผู้ป่วยของเขา Clue (1985)
It's you who have acted inappropriately.เป็นคุณ ที่ทำอะไรที่ไม่สมควร Squeeze (1993)
And I'm thinking how inappropriate this is.ขอฉันคิดก่อน มันไม่ถูกกาละเทศะเลย The One with the East German Laundry Detergent (1994)
Well, they're totally inappropriate for the occasion.มันไม่ถูกกาละเทศะเลยนะครับ Rushmore (1998)
This is really inappropriate. Our room...คุณ นี่มันเกินไปแล้วนะ ห้องของเรา... Brokedown Palace (1999)
Since I am neither, it would be inappropriate.ซึ่งฉันก็ไม่ใช่ทั้งสองอย่าง มันคงไม่เหมาะสม Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
It's inappropriate.มันไม่เหมาะ Walk the Line (2005)
If I sense anything remotely inappropriate, for example...ถ้าแก.. House of Fury (2005)
I must admit, though, I felt a little inappropriate talking about an operation that I didn't personally review, so before you send your men into the terminal,ผมต้องยอมรับว่ารู้สึกมันไม่ควรเท่าไหร่ ที่ต้องพูดถึงแผนการที่ผมไม่ได้ตรวจ ผมต้องยอมรับว่ารู้สึกมันไม่ควรเท่าไหร่ ที่ต้องพูดถึงแผนการที่ผมไม่ได้ตรวจ ก่อนคุณจะส่งคนเข้าไปในอาคาร Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
That was... That was inappropriate.ผมไม่ควรเอามาล้อเล่น Chapter One 'Genesis' (2006)
I-- because making light of that situation would be inappropriate.ฉัน... เพราะในสถาการณ์นั้นมัน ไม่เหมาะสม Love/Addiction (2007)
So were you being inappropriate, or were you being selfish?ที่คุณเป็นอยู่นี่มันก็ไม่เหมาะสม หรือเธอนึกถึงแต่ตัวเองเท่านั้น Love/Addiction (2007)
You know what? You're inappropriate and unprofessional.คุณรู้อะไรไหม คุณประพฤติตัวไม่เหมาะสม และไม่เป็นมืออาชีพ Kung Fu Fighting (2007)
Knowing you, it would be inappropriate in front of a lady.ฉันรู้จักนายดี มันไม่เหมาะเล่า ต่อหน้าสุภาพสตรีหรอก Resistance Is Futile (2007)
And your inappropriately short skirts.ฉันชอบกระโปรงสั้นจุ๊ดจู๋ Chuck Versus the Crown Vic (2007)
By virtue of the fact that it's inappropriate.โดยหลักความดีงามแล้ว นี่มันไม่เหมาะสม Charlie Bartlett (2007)
That's just grossly inappropriate.ไม่สมควรอย่างยิ่ง Hot Fuzz (2007)
Angus should never have behaved in such an inappropriate fashion.แองกัสไม่ควรทำพฤติกรรมที่ไม่ดีแบบนั้น The Water Horse (2007)
Uh,you know,you're not family,so I think that would be inappropriate.เ่อ่อ คือคุณไม่ใช่ญาติ ฉันว่าคงไม่เหมาะหรอก Welcome to Kanagawa (2008)
my husband was totally inappropriate.สามีฉันทำไม่เหมาะสม Opening Doors (2008)
Without Being Inappropriate.โดยไม่ต้องทำสิ่งไม่เหมาะสม Opening Doors (2008)
You know, touch you inappropriate-like.แบบว่า แตะต้องนายแบบไม่สมควรน่ะ RocknRolla (2008)
It had gotten inappropriate and disturbing.มันไม่เหมาะสมและดูพิลึกๆ It's the Great Pumpkin, Sam Winchester (2008)
You know, I can take inappropriate Masuka.คุณรู้ไหม ฉันรับ มัสซุกะ ที่ไม่เหมาะสมได้ Turning Biminese (2008)
We received a phone call alleging that an adult male member of your church was having inappropriate relations with the younger women here.เราได้รับการแจ้งว่ามีผู้ชายในโบสถ์ของคุณ มีสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสมกับเด็กสาวที่นี่ Minimal Loss (2008)
Is it inappropriate for a husband to share a bed with his wife?มันไม่เหมาะสมยังไงที่ สามีจะร่วมเตียงกับภรรยา? Minimal Loss (2008)
He was inappropriate.เขาทำตัวไม่เหมาะสม 52 Pickup (2008)
Because I've come to learn that such inquiries are inappropriate.เพราะฉันได้รู้แล้วว่ามันเป็นเหมือนสืบและไม่เหมาะสม The Bad Fish Paradigm (2008)
-So inappropriate -you're so funny!- สิ่งที่ไม่เหมาะสม - คุณตลกจังค่ะ Summer Kind of Wonderful (2008)
Well, let's just say it was highly inappropriate.ฉันจะบอกว่านี่เป็นสิ่งที่ไม่สมควรที่สุด What More Do I Need? (2008)
It's inappropriate. I'm your teacher.มันไม่เหมาะสม ผมเป็นอาจารย์ All by Myself (2008)
It's inappropriate.มันไม่ควรเลย All by Myself (2008)
Don't be ridiculous, that'd be inappropriate.อย่าทำเป็นเรื่องตลก นั่นไม่ได้จำเพาะเจาะจง Lucky Thirteen (2008)
You know, some families might consider this inappropriate behavior.บางครอบครัวอาจคิดว่า เจ้ามี พฤติกรรมซึ่งไม่เหมาะสม. The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
That's inappropriate.นี่มันไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง Pineapple Express (2008)
And I realize it's a completely inappropriate request, but they're already calling me a wet blanket.ฉันเข้าใจค่ะ ว่ามันเป็นคำขอที่เป็นไปได้ยาก แต่พวกเขาจะว่าฉันยังฉี่รดที่นอนอยู่ Five the Hard Way (2008)
What you're asking is totally inappropriate.สิ่งที่เธอขอ มันไม่เหมาะเลย You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
He was blind from touching himself inappropriately.เขาไม่ได้สนใจใครนอกจากตัวเอง ไม่เหมาะเลย The Ugly Truth (2009)
Oh, dude, that's totally age-inappropriate.อายุไม่ห่างกันเกินไปหน่อยเหรอ It's a Terrible Life (2009)
Now, they are inappropriate postmortem conduct, cadaver theft, and graveyard disturbances.60% ของพวกชอบมีเพศสัมพันธ์กับศพ อยู่ในธุรกิจนี้ Cold Comfort (2009)
Inappropriate behavior With his female students. Do you know How long it takesคุณรู้มั้ยว่าใช้เวลาแค่ไหน ในการแทงคน 67 ครั้ง? Omnivore (2009)
NO ONE APPEARS TO BE INAPPROPRIATELY VOYEURISTIC.- การ์เซีย - ค่ะ House on Fire (2009)
WE'RE LOOKING FOR INAPPROPRIATE BEHAVIOR FOR THE SITUATION.แสดงอารมณ์มากไป มีอารมณ์น้อยไป House on Fire (2009)
Was inappropriate.มันไม่เหมาะสม Connect! Connect! (2009)
No, Honey, it's inappropriate, especially when the assignment was to make a picture that makes you happy.ไม่จ้ะ ที่รัก มันไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะเวลาที่ครูให้วาดรูป หนูต้องวาดรูปที่ทำให้เรามีความสุข A Spark. To Pierce the Dark. (2009)
He specified that should you in any way act inappropriately,เขาระบุว่าถ้าเธอทำตัวไม่เหมาะสม Gone with the Will (2009)
Act inappropriately, the board has the optionหากนายทำตัวไม่เหมาะสม บอร์ดก็มีทางเลือก You've Got Yale! (2009)
No, it's that a teacher is having An inappropriate relationship with aพ่อจะไปติดต่อทนาย เราจะสู้มัน Carrnal Knowledge (2009)
The boy next to me is acting inappropriately.ยังไง? เขาอยากจะโชว์รอยสักให้หนูดู Everyone (2009)
Yeah, well, some guys like a little somethin'-somethin' on the side. I think your behavior is totally inappropriate and your presence in this school is a complete travesty. What you choose to do with your life is your own business, but don't go around screwing up everyone else's.- ผู้ชายไม่ถือเรื่องแบบนี้หรอก หนูคิดว่าคุณทำตัวไม่เหมาะสม และคุณเป็นตัวอย่างไม่ดี คุณจะทำอะไรก็เป็นเรื่องของคุณ แต่อย่าพาคนอื่นลงเหวไปด้วย ฉันไม่กลัวเธอหรอก ที่รัก The Rhodes Not Taken (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inappropriateHe laughed loudly, which behavior seemed inappropriate.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มิบังควร[V] be inappropriate, See also: should not, ought not to, Ant. สมควร, Example: บุพการีเป็นของสูง มิบังควรที่เราจะกระด้างกระเดื่องต่อท่าน, Thai definition: ไม่ควรอย่างยิ่ง
ไม่เข้าท่า[V] inappropriate, Syn. ไม่เหมาะ, ไม่ได้เรื่อง, Ant. เข้าท่า, Example: แม้หล่อนจะอาจดูไม่เข้าท่าในสายตาของคนอื่นแต่เขาพอใจของเขาอย่างนั้น
มิดีมิร้าย[ADV] improperly, See also: harmfully, inappropriately, unreasonably, unsuitably, evilly, Syn. ชั่วร้าย, ไม่สมควร, Ant. ดี, Example: เธออย่าได้คิดมิดีมิร้ายกับฉันเป็นอันขาด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกินควร[adj.] (koēn khūan) EN: inappropriate   FR: excessif ; immodéré

CMU English Pronouncing Dictionary
INAPPROPRIATE IH2 N AH0 P R OW1 P R IY0 IH0 T
INAPPROPRIATELY IH2 N AH0 P R AA1 P R IY0 AH0 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inappropriate (j) ˌɪnəprˈouprɪəʳt (i2 n @ p r ou1 p r i@ t)
inappropriately (a) ˌɪnəprˈouprɪəʳtliː (i2 n @ p r ou1 p r i@ t l ii)
inappropriatenes (n) ˌɪnəprˈouprɪəʳtnɪs (i2 n @ p r ou1 p r i@ t n i s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不宜[bù yí, ㄅㄨˋ ㄧˊ, ] not suitable; inadvisable; inappropriate, #5,237 [Add to Longdo]
不当[bù dàng, ㄅㄨˋ ㄉㄤˋ, / ] unsuitable; improper; inappropriate, #6,205 [Add to Longdo]
不便[bù biàn, ㄅㄨˋ ㄅㄧㄢˋ, 便] inconvenient; inappropriate; unsuitable; short of cash, #6,361 [Add to Longdo]
不妥[bù tuǒ, ㄅㄨˋ ㄊㄨㄛˇ, ] not proper; inappropriate, #14,812 [Add to Longdo]
失当[shī dàng, ㄕ ㄉㄤˋ, / ] inappropriate; improper, #49,076 [Add to Longdo]
妄求[wàng qiú, ㄨㄤˋ ㄑㄧㄡˊ, ] inappropriate or presumptious demands, #126,817 [Add to Longdo]
抱薪救火[bào xīn jiù huǒ, ㄅㄠˋ ㄒㄧㄣ ㄐㄧㄡˋ ㄏㄨㄛˇ, ] lit. to carry firewood to put out a fire (成语 saw); fig. to make a problem worse by inappropriate action, #190,003 [Add to Longdo]
失宜[shī yí, ㄕ ㄧˊ, ] inappropriate; improper [Add to Longdo]
没分寸[méi fēn cùn, ㄇㄟˊ ㄈㄣ ㄘㄨㄣˋ, / ] inappropriate; bad-mannered [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unzweckmäßigkeit {f}inappropriateness [Add to Longdo]
unangebracht; unpassend {adj}inappropriate [Add to Longdo]
unpassend {adv}inappropriately [Add to Longdo]
unzutreffend {adj}inappropriate; inapplicable [Add to Longdo]
Das ist fehl am Platz.That is inappropriate. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
権道[けんどう, kendou] (n) inappropriate means to a worthy end; expediency [Add to Longdo]
失笑[しっしょう, shisshou] (n,vs) laughter at an inappropriate time; sarcastic laughter; snigger [Add to Longdo]
場違い[ばちがい, bachigai] (exp,adj-na,n) out-of-place; inappropriate; sticking out like a sore thumb; (P) [Add to Longdo]
身分不相応[みぶんふそうおう, mibunfusouou] (adj-na) (See 身分相応,分不相応) beyond one's means or position; inappropriate to one's lot in life [Add to Longdo]
粗言;麁言[そげん;そごん, sogen ; sogon] (n) rude word; inappropriate word; coarse language [Add to Longdo]
不穏当[ふおんとう, fuontou] (adj-na,n) impropriety; inappropriateness; unfairness; unreasonableness [Add to Longdo]
不相応[ふそうおう, fusouou] (adj-na,n) unsuited; inappropriate; improper; undeserved; (P) [Add to Longdo]
不適[ふてき, futeki] (adj-na,n) inadequacy; inappropriateness; unfitness; impropriety [Add to Longdo]
不適正[ふてきせい, futekisei] (adj-na) improper; inappropriate; illegitimate; unacceptable; unfair [Add to Longdo]
不適切[ふてきせつ, futekisetsu] (adj-na,n) unsuitable; inappropriate; improper [Add to Longdo]
不適当[ふてきとう, futekitou] (adj-na,n) inadequacy; inappropriateness; unfitness; impropriety; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Inappropriate \In`ap*pro"pri*ate\, a.
     Not instrument (to); not appropriate; unbecoming; unsuitable;
     not specially fitted; -- followed by to or for. --
     {In`ap*pro"pri*ate*ly}, adv. -- {In`ap*pro"pri*ate*ness}, n.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top