ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wrongness

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wrongness-, *wrongness*, wrongnes
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wrongness(n) ความผิดพลาด

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความไม่ถูกต้อง(n) incorrectness, See also: wrongness, inaccuracy, faulty, Ant. ความถูกต้อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความผิดพลาด[khwām phitphlāt] (n) EN: error ; faulty ; wrong ; incorrectness ; wrongness  FR: erreur [ f ]

Japanese-English: EDICT Dictionary
横道[よこみち, yokomichi] (n) wickedness; evil; iniquity; wrongness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wrongness \Wrong"ness\, n.
   The quality or state of being wrong; wrongfulness; error;
   fault.
   [1913 Webster]
 
      The best great wrongnesses within themselves. --Bp.
                          Butler.
   [1913 Webster]
 
      The rightness or wrongness of this view. --Latham.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wrongness
   n 1: inappropriate conduct [syn: {inappropriateness},
      {wrongness}] [ant: {appropriateness}, {rightness}]
   2: contrary to conscience or morality [ant: {rightness}]
   3: the quality of not conforming to fact or truth [syn:
     {incorrectness}, {wrongness}] [ant: {correctness},
     {rightness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top