ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ซึ่งไม่ควร

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ซึ่งไม่ควร-, *ซึ่งไม่ควร*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Which it shouldn't have been.ซึ่งไม่ควรจะเป็นแบบนั้น A Matter of Life and Death (2010)
Who shouldn't flatter himself by thinking he's my friend.ผู้ซึ่งไม่ควรหลงตัวเอง/Nโดยการคิดว่าเขาเป็นเพื่อนฉัน While You Weren't Sleeping (2011)
Once that broke, that came away, which is not supposed to happen.พอมันหลุดออกมา ซึ่งไม่ควรที่จะเกิด Episode #18.1 (2012)
What if they could 'think' to one another?ซึ่งไม่ควรเกิดขึ้น เข้าใจไหม Ender's Game (2013)
You made me accept praise from my boss for thanking me for something that never should have happened, something that I didn't approve.คุณต้องให้หัวหน้า โทรมาขอบคุณผม - ในสิ่งซึ่งไม่ควรเกิด American Hustle (2013)
He told me that the title mythologized banal and cruel men who didn't deserve to be thought of as super-villains.เขาบอกว่ามันสื่อถึงความโหดร้าย และไม่สร้างสรรค์ ซึ่งไม่ควรได้รับการยกย่องให้เป็นจอมวายร้าย Hassun (2014)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inappropriate[ADJ] ซึ่งไม่เหมาะสม, See also: ซึ่งไม่ควร, ซึ่งไม่ถูกกาลเทศะ, Syn. inproper, unsuitable, Ant. appropriate, proper, suitable

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top