Search result for

*confrontation*

(94 entries)
(0.0232 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: confrontation, -confrontation-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
confrontation[N] การเผชิญหน้า, Syn. confrontal

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Interpersonel Confrontationการเผชิญหน้าระหว่างบุคคล [TU Subject Heading]
Confrontationเผชิญความจริง [การแพทย์]
Confrontation Fieldทดสอบโดยใช้นิ้วมือทีละตา [การแพทย์]
Confrontation Testการตรวจลานสายตาแบบประจันหน้า [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I just don't like confrontation.แค่ไม่ชอบการเผชิญ Dead Space: Downfall (2008)
Let's avoid a confrontation.หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าเถอะค่ะ Episode #1.7 (2008)
This could've happened in the original confrontation.นี่อาจจะเกิดจากการต่อสู้ครั้งแรกก็ได้นะ Pathology (2008)
I recommend a less confrontational discussion.ข้าขอแนะนำการโต้แย้งที่ไร้ซึ่งการเผชิญหน้านะ Trespass (2009)
Add to that the fact he was hoarding water and food, involved in several confrontations,บอกความจริงที่เขาต้องสะสมมันไว้ อาหารและน้ำ รวมถึงการเผชิญหน้าหลายๆแบบ Justice (2009)
Have you ever seen Colonel Young have any kind of physical confrontationคุณเห็นผู้การยังค์หรือเปล่า มีหลักฐานทางกายภาพยืนยันหรือเปล่า Justice (2009)
Uncovered clues that led him Directly to a confrontation With charles widmore.นำเขาไปสู่การเผชิญหน้ากับ ชาร์ล วิทมอร์ Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
That confrontation with darius rae.ที่ต้องเผชิญหน้ากับ ดาเรียส แร Dex Takes a Holiday (2009)
I could defeat you if it came to a phisical confrontation!ผมสามารถเล่นงานเขาได้เลยในการเล่นจิตวิทยา! Pilot (2009)
And I believe I could easily best you in any physical confrontation- be it noogies, swirlies or the classic "Why are you hitting yourself?"ฉันเชื่อว่าเอาชนะนายได้ ในการต่อสู้ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเคาะกบาล กดหัวจุ่มชักโครก หรือที่คลาสสิกสุด ชกตัวเองทำไม The Jiminy Conjecture (2009)
They'll look to provoke confrontation.การยั่วยุอย่างซึ่งหน้า Hopeless (2009)
Did anyone appear overly confrontational?มีใครแสดงอาการออก ไม่พอใจให้เห็นบ้างมั๊ย Hopeless (2009)
I don't want to have a confrontation.ฉันไม่อยากมีเรื่องทะเลาะ Throwdown (2009)
And a confrontation.และการเผชิญหน้า How About a Friendly Shrink? (2010)
I'd love to be the good guy once in a while, but I can't, because when things get hard or a difficult decision has to get made, you run from confrontation, and if I don't step into the void,ฉันเองก็อยากจะเป็นคนดีซักครั้งเหมือนกัน แต่ก็ทำไม่ได้ เพราะว่าพออะไรๆยากเข้า หรือตัดสินใจยาก The Glamorous Life (2010)
You refuse to stand up for yourself, you're so afraid of confrontation.เธอไม่ปกป้องตัวเอง กลัวการเผชิญหน้า Bad Reputation (2010)
There's a confrontation with armed terrorists in Gwanghwamun.มีการปะทะกับผู้ก่อการร้ายที่ควังฮวามุน Airiseu: Deo mubi (2010)
After specifically targeting members of the Jedi Council, a trap was set, but following a fierce confrontation, the droid General managed to escape to the surface of the planet Saleucami.หลังจากเจาะจงเป้าหมายเป็นสมาชิกสภาเจได กับดักได้ถูกสร้างขึ้น แต่หลังจากการเผชิญหน้าอย่างดุเดือด Grievous Intrigue (2010)
I can be a little... confrontational at times.นั่นคือสิ่งที่คุณรักฉัน อยู่ไม่ใช่เหรอ? Blowback (2010)
Were all the interviews confrontational like this?เถียงกันอย่างนี้ทุกครั้งที่สืบสวนหรือเปล่า What Happens at Home... (2010)
Neighbors confirmed hearing sounds of a confrontation.เพื่อนบ้านยืนยันว่าได้ยิน เสียงการต่อสู้ 25 to Life (2010)
- or even if you don't. - There was confrontation.ถึงไม่มีอะไรน่าสงสัยก็โทรได้ / มีการเผชิญหน้าเกิดขึ้น Then I Really Got Scared (2011)
We suggest going public with the information as soon as possible, that he's an unregistered taxi driver and that he's had confrontations with people in the city.เราแนะนำให้แจ้งข้อมูลสู่สาธารณะ โดยเร็วที่สุด ว่าเขาเป็นแท็กซี่ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน และเขาได้เผชิญหน้ากับผู้คนในเมือง Sense Memory (2011)
Someone has had a confrontation with this man, most likely involving his taxi, which is not registered.บางคนเคยเผชิญหน้า กับชายผู้นี้... ส่วนใหญ่ เกี่ยวข้องกับแท็กซี่ของเขา Sense Memory (2011)
After a confrontation like that, she'll want to go someplace familiar, someplace she feels in control.หลังจากการเผชิญหน้าแบบนี้ เธอน่าจะอยากไปที่ที่เธอคุ้นเคย ที่ที่เธอรู้สึก ควบคุมได้ Today I Do (2011)
You are the one who pushed us into a violent confrontation!ลูกเป็นคนที่ผลักเราให้เจอกับการปะทะรุนแรง! Face Off (2011)
What are you doing in here? Eating cookies and avoiding confrontation.กินคุกกี้และหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้า The 23rd (2011)
We need you to avoid confrontation.เราอยากให้คุณ หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้า The Tall Man (2012)
I think it's best we avoid any more confrontations, don't you think?ฉันคิดว่า มันจะดีกว่า หากเราหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้า คุณว่าไหม What Are You Doing Here, Ho-Bag? (2012)
I hate confrontation. It was such a fight. I hate confrontation.ฉันเกลียดการเผชิญหน้า เราทะเลาะกันใหญ่โต ฉันเกลียดการเผชิญหน้า Snake Eyes (2012)
But we will not do this By open confrontation.แต่เราคงจะไม่ทำโดย การ เผชิญหน้ากัน A Test of Time (2012)
Uh, this one kid, Nelson, he's semi-confrontational.อีกคน เนลสัน ก็เหมือนจะกึ่งๆ หัวโจก Delinquents (2013)
...created by a U.S. departure could spark an immediate and full-scale conflict and that any conventional war in this heavily-armed corner of the world could easily escalate into nuclear confrontation.เรารอไม่ได้แล้ว เราจำต้องป้องกันเซอร์บรัส Olympus Has Fallen (2013)
Spartacus in inaugural confrontation?สปาร์ตาคัสในการเปิดฉากเผชิญหน้ากันงั้นรึ? Blood Brothers (2013)
Maura landing in the hospital after a public confrontation with your family doesn't help your case.มัวร่า กำลังพักอยู่ในโรงพยาบาล หลังจากที่ต้องออกมาเผชิญหน้า กับครอบครัวของคุณ มันไม่ช่วยกรณีของคุณเลยนะ A Few Good Talismen (2013)
There are people in high places who take an interest in any confrontation between us and the Soviet Union.- คนใหญ่คนโต - ที่สนใจเรื่องเราสู้กับโซเวียต Pawn Sacrifice (2014)
And the noise from the crowd tells us that Boris Spassky in what will surely be a historic confrontation.เสียงฝูงชนบอกเราว่าบอริส สแปสกี้มาแล้ว ในนัดที่จะถูกจารึกในประวัติศาสตร์แน่ๆ Pawn Sacrifice (2014)
I don't want any confrontation, okay?ฉันไม่ต้องการเผชิญหน้าใด ๆ โอเค? Chappie (2015)
Every direct confrontation has ended in absolute, unmitigated disaster.ทุกครั้งที่เผชิญหน้าจบลงด้วยความวอดวาย Mr. Right (2015)
Not all confrontations will be one-on-one as now practice sessions.การเผชิญหน้าไม่ได้ทั้งหมดจะเป็น หนึ่งในหนึ่งที่เป็นตอนนี้ฝึกการประชุม Last Knights (2015)
Reports now trickling in suggest a confrontation...รายงานสดจาก การเผชิญหน้ากัน Midnight City (2015)
Billie was involved in a violent confrontation.บิลลี่เกี่ยวข้องกับคดีความรุนแรง Eve of Destruction (2016)
EPISODE 11 CONFRONTATION(ตอนที่ 11 เผชิญหน้า) Confrontation (2017)
We had had a very humiliating public confrontation.เราเป็นคนที่มีหน้ามีตาในสังคมมากมาย Clue (1985)
Mr. Dufresne, describe the confrontation you had with your wife the night she was murdered.นาย Dufresne, อธิบายการเผชิญหน้าที่คุณมีกับภรรยาของคุณในคืนที่เธอถูกฆ่าตาย The Shawshank Redemption (1994)
- N- I don't like confrontations!- มะ- ฉันบอกอะไรไม่ได้! Toy Story (1995)
Try not to be too... confrontational. Confrontational?พยายามที่จะ ไม่ต้องเผชิญหน้าเกินไป Contact (1997)
She's uncooperative, abusive, confrontational--เธอไม่ร่วมมือ หยาบคาย ชอบหักหาญ Bicentennial Man (1999)
The prospect that two thirds of the worlds population will have no access to fresh drinking water by 2025 has provoked the initial confrontations in a world wide battle for control over the planets most basic resource.ความเป็นไปได้ที่ประชากร 2 ใน 3 ของโลก จะขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดภายในปี ค.ศ. 2025 กระตุ้นให้เกิดการเผชิญหน้าขั้นต้น The Corporation (2003)
Negotiation has replaced confrontation...การเจรจา เข้ามาแทนที่ การเผชิญหน้า Hotel Rwanda (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
confrontationHe deliberately kept on provoking a confrontation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การปะทะ[N] clash, See also: conflict, confrontation, fight, Syn. การต่อสู้, การเผชิญหน้า, การประจันหน้า, Example: เมื่อประมาณอาทิตย์ที่ผ่านมาได้เกิดการปะทะกันระหว่างทหารพม่ากับทหารกะเหรี่ยงใกล้ชายแดนไทย, Thai definition: การเกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงจนเกิดการต่อสู้หรือใช้กำลังกัน
การพบกัน[N] meeting, See also: seeing, gathering, confrontation, facing, encounter, Syn. การเจอกัน, Example: การพบกันของพ่อลูกครั้งนี้ สร้างความประทับใจให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องในการสืบหาที่อยู่ของคนทั้งสอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การปะทะ[n.] (kān patha) EN: clash ; conflict ; confrontation ; fight ; charge   FR: conflit [m] ; affrontement [m]
การพบกัน[n. exp.] (kān phop kan) EN: meeting ; seeing ; gathering ; confrontation ; facing ; encounter   FR: rencontre [f] ; confrontation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CONFRONTATION    K AA2 N F R AH0 N T EY1 SH AH0 N
CONFRONTATIONS    K AA2 N F R AH0 N T EY1 SH AH0 N Z
CONFRONTATIONAL    K AA2 N F R AH0 N T EY1 SH AH0 N AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
confrontation    (n) (k o2 n f r uh n t ei1 sh @ n)
confrontations    (n) (k o2 n f r uh n t ei1 sh @ n z)
confrontational    (n) (k o1 n f r @ n t ei1 sh @ n @ l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gegenüberstellung {f}confrontation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
軍事対決[ぐんじたいけつ, gunjitaiketsu] (n) military confrontation [Add to Longdo]
真っ向勝負[まっこうしょうぶ, makkoushoubu] (n) (See 真っ向・まっこう・1) head-on fight; direct confrontation; head-to-head contest [Add to Longdo]
全面対決[ぜんめんたいけつ, zenmentaiketsu] (n,vs) all-out (frontal, total) confrontation [Add to Longdo]
相対[そうたい, soutai] (n,vs,adj-no) confrontation; facing; between ourselves; no third party; tete-a-tete; (P) [Add to Longdo]
対決[たいけつ, taiketsu] (n,vs) confrontation; showdown; (P) [Add to Longdo]
対決姿勢[たいけつしせい, taiketsushisei] (n) confrontational attitude (stance, posture) [Add to Longdo]
対質[たいしつ, taishitsu] (n,vs) confrontation; cross-examination [Add to Longdo]
対審[たいしん, taishin] (n,vs) confrontation [Add to Longdo]
対陣[たいじん, taijin] (n,vs) confrontation of armies [Add to Longdo]
対立[たいりつ, tairitsu] (n,vs,adj-no) confrontation; opposition; antagonism; (P) [Add to Longdo]
対話路線[たいわろせん, taiwarosen] (n) policy of using dialogue instead of confrontation [Add to Longdo]
直面[ひためん, hitamen] (n) (1) confrontation; (vs) (2) to face; to confront; to encounter; (P) [Add to Longdo]
臨み[のぞみ, nozomi] (n) challenge; confrontation [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
交锋[jiāo fēng, ㄐㄧㄠ ㄈㄥ, / ] to cross swords; to have a confrontation (with sb) [Add to Longdo]
唱对台戏[chàng duì tái xì, ㄔㄤˋ ㄉㄨㄟˋ ㄊㄞˊ ㄒㄧˋ, / ] to put on a rival show (成语 saw); to set oneself up against sb; to get into confrontation [Add to Longdo]
回合[huí hé, ㄏㄨㄟˊ ㄏㄜˊ, ] round (of negotiations); bout (of sporting competition, boxing match, confrontation etc); rally (in volley-ball, tennis etc) [Add to Longdo]
对垒[duì lěi, ㄉㄨㄟˋ ㄌㄟˇ, / ] to face one other; confrontation; encamped face-to-face; counter-works [Add to Longdo]
对峙[duì zhì, ㄉㄨㄟˋ ㄓˋ, / ] mutual confrontation [Add to Longdo]
对抗[duì kàng, ㄉㄨㄟˋ ㄎㄤˋ, / ] to withstand; to resist; to stand off; antagonism; confrontation [Add to Longdo]
对簿公堂[duì bù gōng táng, ㄉㄨㄟˋ ㄅㄨˋ ㄍㄨㄥ ㄊㄤˊ, 簿 / 簿] public courtroom accusation (成语 saw); legal confrontation; to take sb to court; to sue [Add to Longdo]
对着干[duì zhe gàn, ㄉㄨㄟˋ ㄓㄜ˙ ㄍㄢˋ, / ] to adopt confrontational posture; to meet head-on; to compete [Add to Longdo]
对证[duì zhèng, ㄉㄨㄟˋ ㄓㄥˋ, / ] confrontation [Add to Longdo]
对证命名[duì zhèng mìng míng, ㄉㄨㄟˋ ㄓㄥˋ ㄇㄧㄥˋ ㄇㄧㄥˊ, / ] confrontation naming [Add to Longdo]
对质[duì zhì, ㄉㄨㄟˋ ㄓˋ, / ] direct confrontation [Add to Longdo]
蒋桂战争[Jiǎng Guì zhàn zhēng, ㄐㄧㄤˇ ㄍㄨㄟˋ ㄓㄢˋ ㄓㄥ, / ] confrontation of 1929 between Chiang Kaishek and the Guangxi warlord faction [Add to Longdo]
鼎足之势[dǐng zú zhī shì, ㄉㄧㄥˇ ㄗㄨˊ ㄓ ㄕˋ, / ] competition between three rivals; tripartite confrontation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Confrontation \Con`fron*ta"tion\, n. [LL. confrontatio.]
     Act of confronting. --H. Swinburne.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top