ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*bravely*

B R EY1 V L IY0   
79 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: bravely, -bravely-
English-Thai: Nontri Dictionary
bravely(adv) อย่างกล้าหาญ,อย่างอาจหาญ,อย่างไม่เกรงกลัว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You fought bravely.เจ้าสู้ได้อย่างกล้าหาญ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Lily bravely keeps singing.ลิลลี่ยังร้องเพลงต่อไปอย่างกล้าหาญ All About Lily Chou-Chou (2001)
Your country turned its back on this conflict, but you have bravely volunteered to join the fight to preserve freedom.ประเทศของคุณหันหลัง ให้ความขัดแย้งคราวนี้ แต่คุณหาญกล้าอาสารบ เพื่อผดุงเสรีภาพ Flyboys (2006)
U.S. Army Sgt. Donald White, who fought bravely with the creature, and lost an arm in the process, is now undergoing treatment at a U.S. Army hospital.พลทหารของอเมริกา โดนัล ไวท์, ผู้ที่ได้ต่อสู้กับสัตว์ประหลาดอย่างกล้าหาญ, และได้สูญเสียแขนไปนั้น, ตอนนี้ได้อยู่ภายใต้การรักษาพยาบาล ที่โรงพยาบาลทหารสหรัฐ. The Host (2006)
For General Kuribayashi... and his troops, who are fighting bravely for our country... a song will be sung by the children of Nagano... which is Kuribayashi's hometown.แด่ท่านแม่ทัพ คูริบายาชิ... และเหล่ากำลังพล ผู้ซึ่งกำลังต่อสู้ อย่างห้าวหาญ เพื่อประเทศชาติของเรา... เพลงนี้ ถูกขับร้องโดย เหล่าเยาวชนจากมณฑล นากาโนะ.. Letters from Iwo Jima (2006)
...enforcement agents have just bravely rounded up over 200 undocumented individuals as part of a coordinated nationwide sweep.เขาแก่พอที่จะเป็นพ่อของฉัน Hey, so what did you think of Rafferty's? สำหรับพนักงานต้อนรับ Chapter Twenty 'Five Years Gone' (2007)
His family was among the first to settle in Bon Temps and he bravely fought for Louisiana, in the war for Southern independence.กับเค้กจะไม่พอ คืนนี้ แขกของเราเป็นสุภาพบุรุษ Sparks Fly Out (2008)
Tell those on Earth that many people fought and died bravely.บอกคนบนโลก ว่าหลายคนต่อสู้ และตายอย่างกล้าหาญ Dead Space: Downfall (2008)
So you're bravely refusing to fight a swordsman half your age?ความกล้าหาญของท่านจะพิสูจน์ได้จากการที่ท่าน ปฎิเสธที่จะต่อสู้กับนักดาบที่อายุน้อยกว่าท่านครึ่งนึง The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Did you fight bravely?นายสู้สมความกล้าหาญมั้ย? The Breath (2009)
I always thought the clouds would disappear, if I would only stare bravely enough at them.บางทีเมฆเหล่านั้นอาจจะหายไป.. ถ้าฉันกล้าที่จะจ้องมองมันนานมากพอ The Breath (2009)
Ammonius, dead of bravely defending your faith in Christ.ทุกคนฟังให้ดี! Agora (2009)
But our ancestors fought bravely in many wars to hold the land they'd found in Ueda.แต่บรรพบุรุษของเราก็ยังรบ \ อย่างกล้าหาญในสงครามตั้งหลายครั้ง เพื่อปกป้องดินแดนที่พวกเขาค้นพบในอูเอดะ Summer Wars (2009)
And bravely going about their normal routines.And bravely going about their normal routines. Planet 51 (2009)
Look, no one has forgotten how bravelyฟังก่อน ไม่มีใครลืมความกล้าหาญ Shadow Games (2010)
George, thank you for so bravely defending the south. My honor, Mr. Salvatore.จอร์จ ขอบคุณที่ปกป้อง ทางใต้อย่างกล้าหาญ Memory Lane (2010)
For it was she who bravely entered the vault, found the magical vessel and destroyed it.ที่เข้าไปในอุโมงค์อย่างกล้าหาญ พบของลงอาคมและทำลายมัน The Tears of Uther Pendragon: Part Two (2010)
You fought bravely. The field is yours.การต่อสู้ของเจ้ากล้าหาญมาก,สนามเป็นของเจ้าแล้ว Gwaine (2010)
You fought bravely.เจ้าสู้ได้ดี Ironclad (2011)
You fought bravely.ท่านคือคนกล้า Ironclad (2011)
You fought bravely.คุณได้ต่อสู้อย่างกล้าหาญ Transformers: Dark of the Moon (2011)
We out numberded, we fought bravelyเรามีคนน้อยกว่า แต่เราสู้อย่างกล้าหาญนะ Mirror Mirror (2012)
I could think of no better allies than the woman who sent Mikael into his long sleep and the girl who fought Niklaus so bravely.ฉันคิดว่าคงไม่มีพันธมตรไหนที่ดีไปกว่า ผู้หญิงที่ส่งไมเคิลไปสู่การหลับใหลที่ยาวนาน และสาวน้อยที่ต่อสู้กับนิคลาวส์อย่างกล้าหาญ All My Children (2012)
You fought bravely today, Lady Brienne.ท่านสู้ได้กล้าหาญมากวันนี้ ท่านหญิงบริแอนน์ Garden of Bones (2012)
You fought bravely today, Lady Brienne.ท่านสู้ได้กล้าหาญมากวันนี้ ท่านหญิงบริแอนน์ What Is Dead May Never Die (2012)
You served him bravely.เจ้ารับใช้เขาอย่างกล้าหาญ The Ghost of Harrenhal (2012)
Joffrey's not hurt. He's fighting bravely.เหนือก็ได้ Blackwater (2012)
Many fought bravely for your brother.- ข้าอยากกลับไปที่ห้องครัว เงียบนะ อยู่นี่ต่อก็แล้วกันหากเจ้ากลัว The Prince of Winterfell (2012)
Frederick bravely defended us and was cut down saving my father's life.เฟรดเดอริกปกป้องเราอย่างกล้ากาญ และถูกฟันเพื่อช่วยพ่อของข้า What Happened to Frederick (2012)
Should it be your mother, who so bravely came out to support you?เป็นแม่นายดีไหมนะ อุตส่าห์ทิ้งความกลัวตามมาเชียร์นายถึงที่นี่? Battlefield (2012)
I took the liberty while you were bravely cowering in the back...ฉันเอาเสรีภาพในขณะที่คุณ อย่างกล้าหาญ cowering ในด้านหลัง ... One Chance (2013)
He fought bravely.เขาต่อสู้อย่างกล้าหาญ Kissed by Fire (2013)
Fighting bravely for a losing cause is admirable.ต่อสู้อย่างกล้าหาญทั้งที่แพ้อยู่เห็นๆ มันก็น่าชื่นชมดี Walk of Punishment (2013)
Uh, there is still plenty of time to go out and convince your friend, your neighbor, your family to bravely venture into this storm of uncertainty and elect your next governor.อ่า, นั่นยังคงมี เวลาที่จะออกไป และชวนเพื่อนของคุณ, เพื่อนบ้านของคุณ Truth: Part 1 (2013)
With their sacrifice of themselves so bravely, so willingly for anyone less.ลูกสมุนพวกแกจะได้เสียสละอย่างกล้าหาญ เพื่อแก้แค้น I, Frankenstein (2014)
Hundreds of scholars bravely resisted by trying to preserve the forbidden books.ร้อยของนักวิชาการ ต่อต้านอย่างกล้าหาญ โดยพยายามที่จะรักษาหนังสือต้องห้าม Hiding in the Light (2014)
Ser Alliser fought bravely, it is true, but when he was wounded, it was Jon who saved us.จริงอยู่ที่เซอร์อัลลิเซอร์สู้อย่างกล้าหาญ แต่เมื่อเขาบาดเจ็บ จอน สโนว์นี่แลที่ช่วยพวกเราไว้ The House of Black and White (2015)
I want y'all to know that y'all fought bravely.ผมอยากให้ทุกคนรู้ว่า พวกคุณต่อสู้อย่างกล้าหาญ Free State of Jones (2016)
For the sake of this lesson, our esteemed guest Selene... will play the role of Death Dealer bravely defending our fortress... and I will take the role of Lycan villain... here to destroy it.เพื่อประโยชน์ของบทเรียนนี้, ลี นของผู้เข้าพักของเรานับถือ จะเล่นบทบาทของตัวแทน จำหน่ายตายอย่างกล้าหาญปกป้องป้อมปราการของเรา และฉันจะใช้บทบาทของ ไลเคน คนร้าย Underworld: Blood Wars (2016)
~ Bravely we hope against all hope ~~ Bravely we hope against all hope ~ Rocky IV (1985)
♪ [Ally] And I'll bravely tell you But only when we dream again ♪ [Brian] Ding, dong, ding At the least suggestion I'll pop the question- And bravely tell you - Ding, dong, ding - But only when we dream again Ally McBeal: The Musical, Almost (2000)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bravelyAfter seeing how bravely he acted, his friends thought better of him.
bravelyBravely though they fought, they were defeated.
bravelyChris brought her a present and bravely gave it to her.
bravelyHe fought bravely in behalf of a cause.
bravelyI would behave more bravely than he.
bravelyShe bore the pain bravely.
bravelyShe held her head up bravely.
bravelyThe child who was caught stealing apples bravely faced the music in accepting his punishment.
bravelyThe force held out bravely against their enemy's attacks.
bravelyThe man fought bravely but finally gave in.
bravelyThe soldier acted bravely.
bravelyThey faced the danger bravely.
bravelyWoman as she was, she fought bravely.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิกรม[V] go on with bravery, See also: be brave, stride forward bravely, march on courageously, Syn. เก่งกล้า, กล้าหาญ, Thai definition: ก้าวล่วงไปด้วยความกล้าหาญ
อาจอง[ADV] bravely, See also: boldly, courageously, Syn. องอาจ, กล้าหาญ, Ant. ขลาดกลัว
ฉกาจฉกรรจ์[ADV] ferociously, See also: bravely, strongly, violently, fiercely, fearlessly, courageously, Syn. เก่งกาจ, กล้าแข็ง, ฉกาจ, ห้าวหาญ, Example: ทหารต่อสู้ข้าศึกอย่างฉกาจฉกรรจ์เพื่อป้องกันอิสรภาพของประเทศไทยไว้
ยงยุทธ์[V] fight courageously, See also: fight bravely, Syn. ต่อสู้, Example: จอมกษัตริย์เข้ายงยุทธ์กับฝ่ายศัตรู
กล้าหาญ[ADV] bravely, See also: fearlessly, boldly, Example: เราได้พัฒนาความสามารถที่จะเผชิญความลำบากอย่างกล้าหาญ
เหี้ยมหาญ[ADV] dauntlessly, See also: boldly, bravely, valiantly, valorously, Syn. อาจหาญ, Ant. ขลาดกลัว, Example: ผู้ก่อการร้ายลงมือปฏิบัติการอย่างเหี้ยมหาญ, Thai definition: ดุร้ายกล้าหาญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหี้ยมหาญ[adv.] (hīemhān) EN: dauntlessly ; boldly ; bravely ; valiantly ; valorously   FR: bravement ; valeureusement
ยง[v.] (yong) EN: fight courageously; fight bravely   

CMU English Pronouncing Dictionary
BRAVELY    B R EY1 V L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bravely    (a) brˈɛɪvliː (b r ei1 v l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
奋战[fèn zhàn, ㄈㄣˋ ㄓㄢˋ, / ] to fight bravely, #11,711 [Add to Longdo]
见义勇为[jiàn yì yǒng wéi, ㄐㄧㄢˋ ㄧˋ ㄩㄥˇ ㄨㄟˊ, / ] to see what is right and act courageously (成语 saw, from Analects); to stand up bravely for the truth; acting heroically in a just cause, #14,716 [Add to Longdo]
勇往直前[yǒng wǎng zhí qián, ㄩㄥˇ ㄨㄤˇ ㄓˊ ㄑㄧㄢˊ, ] to advance bravely, #22,415 [Add to Longdo]
不避斧钺[bù bì fǔ yuè, ㄅㄨˋ ㄅㄧˋ ㄈㄨˇ ㄩㄝˋ, / ] don't avoid the battle-ax (成语 saw); soldier must face danger bravely [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
artig {adv}bravely [Add to Longdo]
tapfer {adv}bravely [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
敢闘[かんとう, kantou] (n,vs) fighting bravely; (P) [Add to Longdo]
潔く[いさぎよく, isagiyoku] (adv) (See 潔い・1) bravely; manfully; (P) [Add to Longdo]
健闘[けんとう, kentou] (n,vs,exp) (1) fighting bravely; strenuous efforts; (2) good luck!; good fight; (P) [Add to Longdo]
思い切った[おもいきった, omoikitta] (exp,adj-f) bravely; drastic [Add to Longdo]
挺す[ていす, teisu] (v5s) (See 挺する) to volunteer (bravely) [Add to Longdo]
挺する[ていする, teisuru] (vs-s) (See 挺す) to volunteer (bravely) [Add to Longdo]
勇進[ゆうしん, yuushin] (adj-na,n,vs) dashing forward bravely [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bravely \Brave"ly\, adv.
   1. In a brave manner; courageously; gallantly; valiantly;
    splendidly; nobly.
    [1913 Webster]
 
   2. Finely; gaudily; gayly; showily.
    [1913 Webster]
 
       And [she] decked herself bravely to allure the eyes
       of all men that should see her.    --Judith. x.
                          4.
    [1913 Webster]
 
   3. Well; thrivingly; prosperously. [Colloq.]
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top