ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

潔く

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -潔く-, *潔く*
Japanese-English: EDICT Dictionary
潔く[いさぎよく, isagiyoku] (adv) (See 潔い・1) bravely; manfully; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I'm ready to admit that it was my fault.それが私の間違いであったことを私は潔く認める。
You should do the honorable thing and resign.君は潔く辞任すべきだ。 [M]
Face the music.潔く責任をとる。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Cram it, clown![JA] 潔くなさい Mannequin (1987)
Don't drag it out.[JA] "潔くするんだ" Public Enemies (2009)
Stay. Face the music.[JA] そのまま 潔く責任を取れ Granite State (2013)
Do not call me cute.[JA] 潔くするよ。 Fresh Meat (2012)
Right now you gotta clean this mess up with some grace, some dignity.[JA] 今は 潔く尊厳を持って この混乱した状況を はっきりと説明するべきだ Cheap Burgundy (2012)
- Or vote "not guilty".[JA] でなかったら 潔く無罪にするんですよ The Gentle Twelve (1991)
I'm owning up to it.[JA] 俺は すべて潔く白状する One Way to Get Off (2012)
So why complain...[JA] 潔く生きることだ War and Peace, Part II: Natasha Rostova (1966)
Yeah, you were. But I'm afraid it's caught up with us.[JA] それで生じた結果は 潔く受け止めるさ Yes Man (2008)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top