ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ขลาดกลัว

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ขลาดกลัว-, *ขลาดกลัว*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I want him to live a long life, alone with his cowardice.ข้าต้องการให้เขามีชีวิตยืนยาว อยู่กับความขลาดกลัวของเขาโดยลำพัง The Princess Bride (1987)
He's too ashamed or scared or both to face the press outside his house or take calls from the TV news, so what does he do?เค้ามีอาการขลาดกลัว หรือ อาย หรือไม่ก็ทั้งสองอย่าง ที่จะเผชิญหน้ากับกองทัพนักข่าวหน้าบ้านของเค้า หรือแม้แต่จะรับโทรศัพท์ จากสำนักข่าวต่างๆ แล้วรู้ไหมว่าเค้ามีปฏิกิริยาอย่างไร? Grace (2011)
I thought more of Spartacus, than a coward of secrets and schemes.ข้าคิดว่าหลายสิ่งในตัวสปาร์ตาคัสขลาดกลัว ต่อความลับทั้งหลายและแผนการมากมาย Blood Brothers (2013)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tremulous[ADJ] ขลาดกลัว

English-Thai: Nontri Dictionary
craven(adj) ขี้ขลาดตาขาว,ขลาดกลัว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top