ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

健闘

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -健闘-, *健闘*
Japanese-English: EDICT Dictionary
健闘[けんとう, kentou] (n,vs,exp) (1) fighting bravely; strenuous efforts; (2) good luck!; good fight; (P) [Add to Longdo]
健闘むなしく;健闘空しく;健闘虚しく[けんとうむなしく, kentoumunashiku] (exp) fighting in vain [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Good luck.[JA] 健闘を祈る For Joe (2014)
Good luck, man.[JA] - 健闘 Pixels (2015)
Good luck.[JA] 健闘を祈る Green Thumb (2013)
- We wish you luck.[JA] - 健闘を祈ってます 13 Sins (2014)
- We wish you luck.[JA] - あなたの健闘を祈ります 13 Sins (2014)
Thanks, Adonis, and congratulations on a sensational performance.[JA] 素晴らしい健闘を 称えさせて下さい Creed (2015)
Good luck with your search.[JA] ご健闘を祈ります The Returned (2014)
You were doing so fucking well.[JA] お前は健闘したな Wyrmwood: Road of the Dead (2014)
Great job, guys. Congratulations. Great job.[JA] 両選手とも健闘した お疲れ CounterPunch (2017)
We fought a good fight.[JA] 我々は健闘した Prophets (2014)
I wish you the best of luck.[JA] 健闘を祈る Endgame (2013)
Congratulations, Adonis, on a sensational effort.[JA] アドニス 素晴らしい健闘だった Creed (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top