ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ใจอ่อน

   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ใจอ่อน-, *ใจอ่อน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใจอ่อน[V] give in, See also: yield, comply, Syn. ขี้สงสาร, ยอมง่าย, Ant. ใจแข็ง, Example: เขาอยากทำโทษลูกแต่ลูกก็ช่างประจบจนเธอใจอ่อน
ใจอ่อน[ADJ] meek, See also: soft-hearted, submissive, weak, sensitive, Syn. ยอมง่าย, ขี้สงสาร, Ant. ใจแข็ง, Example: เขาเป็นคนใจอ่อนเกินไปที่จะอยู่กับคนเหล่านี้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ใจอ่อนว. ยอมง่าย, สงสารง่าย.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Of course.แน่นอน เราชาวตะวันตกใจอ่อนกับ Gandhi (1982)
I mean, once word leaks out that a pirate has gone soft, people begin to disobey you, and then it's nothing but work, work, work all the time.แค่เพียงคำเดียวที่รั่วไหลออกไป ว่าโจรสลัดใจอ่อน ผู้คนก็จะไม่หวาดกลัวเราอีกต่อไป และจากนั้น ทำอะไรก็จะล้มเหลว ล้มเหลว ล้มเหลว ตลอดกาล The Princess Bride (1987)
I've never been to a speakeasy before.ฉันไม่เคยเห็นนายใจอ่อนมากก่อน. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
The urgency is not my choice. Instead of distributing the promised food...แทนที่จะใจอ่อน The Man in the Iron Mask (1998)
They also write you've got a weak heart. Is that so?มีบอกด้วยว่าเธอเป็นโรคหัวใจอ่อน จริงมั๊ยเนี่ย The Red Violin (1998)
But don't be too lenient.แต่ต้องไม่ใจอ่อนเกินไป Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
- I knew she would send for me.นึกแล้วเธอต้องใจอ่อน Woman on Top (2000)
Fortune telling is only for the weak-minded.คำทำนายพวกนี้มีไว้เพื่อ สำหรับผู้ที่มีจิตใจอ่อนแอเท่านั้น Love So Divine (2004)
Do not let up, you hear?อย่าใจอ่อนให้มัน ได้ยินมั้ย The Longest Yard (2005)
She got me good...แหมชักจะใจอ่อนแล้วสิเรา Always - Sunset on Third Street (2005)
He's sure got a soft spot for the ladiesไม่ยักรู้ว่าใจอ่อนกับผู้หญิงเหมือนกันแฮะ Always - Sunset on Third Street (2005)
I will shelter you through the storm.จะห่อหุ้มเธอไว้ ให้อบอุ่นจนใจอ่อนเอง Loving Annabelle (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจอ่อน[adj.] (jai-øn) EN: meek ; soft-hearted ; submissive ; weak ; sensitive ; yielding ; weak-willed   FR: sensible ; au coeur tendre ; doux

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
melt[VI] ใจอ่อนลง
softhearted[ADJ] ใจอ่อน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exorable(เอค'เซอระเบิล) adj. ซึ่งถูกชักชวนได้ง่าย,ซึ่งทำให้ใจอ่อนได้ง่าย., See also: exorability n.
frail(เฟรล) adj. อ่อนแอ,บอบบาง,แตกง่าย,เปราะ,ชำรุดง่าย,จิตใจอ่อนแอ,ใจง่าย, See also: fraily adv. frailness n., Syn. delicate
frailty(เฟรล'ที) n. ความอ่อนแอ,ความบอบบาง,ความแตกง่าย,ความเปราะ,ความชำรุดง่าย,ความมีจิตใจอ่อนแอ,ความใจง่าย,ความผิดที่กระทำไปเพราะมีจิตใจที่อ่อนแอ, Syn. debility,infirmity,weakness
melt(เมลทฺ) {melted,melted/molten,melting,melts} vi.,vt. (ทำให้) ละลาย,หลอม,สูญไป,ผ่านไป,เปลี่ยนเป็น,ใจอ่อน. n. การหลอมเหลว,สิ่งที่หลอมเหลว, Syn. fuse
pusillanimity(พิวซิล'ละนิม'มิที) n. ความขี้ขลาดตาขาว,ใจอ่อนแอ, Syn. timidity
pusillanimous(พิวซะแลน'นิเมิส) adj. ขี้ขลาด,ตาขาว,ใจอ่อนแอ,ใจปลาซิว,ใจไม่เข้มแข็ง, Syn. cowardly
soft-hearted(ซอฟทฺ'ฮาร์ท'ทิด) adj. ใจอ่อน,เห็นอกเห็นใจคนอื่นได้ง่าย., See also: soft-hearted ly adv. soft-heartedness n.
susceptible(ซะเซพ'ทะเบิล) adj. รู้สึกไว,มีจิตใจอ่อนแอ,สะเทือนใจง่าย,หวั่นไหวง่าย,ประทับใจได้ง่าย., See also: susceptibleness n. susceptibly adv., Syn. sensitive,vulnerable ###A. resistant
tender-hearted(เทน'เดอะฮาร์ท'ทิด) adj. เห็นอกเห็นใจ,ใจอ่อน., See also: tender-heartedness n.
thaw(ธอ) vi.,vt. (ทำให้) (การ) (น้ำแข็ง,หิมะ) ละลาย, (อากาศ) อุ่นขึ้นจนทำให้หิมะหรือน้ำแข็งละลาย,มุ่งร้ายน้อยลง,บรรเทา,ใจอ่อนลง,หายโกรธ

English-Thai: Nontri Dictionary
humanise(vt) ทำให้เป็นมนุษย์,ทำให้ใจอ่อน,มีเมตตากรุณา
humanize(vt) ทำให้เป็นมนุษย์,ทำให้ใจอ่อน,มีเมตตากรุณา
impressionable(adj) รู้สึกได้ง่าย,ใจอ่อน,ไวต่อสิ่งกระตุ้น,โน้มน้าวใจง่าย
placable(adj) ยกโทษให้,ใจอ่อน,ปลอบโยนได้
thaw(vi) ลดถอยลง,หายโกรธ,ใจอ่อน
thaw(vt) ทำให้ละลาย,ทำให้ใจอ่อน,ทำให้หายโกรธ,ทำให้บรรเทา
vulnerable(adj) ทำให้บาดเจ็บได้,อ่อนแอ,ใจอ่อน,เปราะ

German-Thai: Longdo Dictionary
zartbesaitet(adj) |zarter besaitet, am zartesten besaitet| จิตใจอ่อนไหวและบาดเจ็บง่าย(มนุษย์หรืออารมณ์), See also: S. empfindsam

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top