ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

traitorous

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -traitorous-, *traitorous*, traitorou
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
traitorous(adj) ทรยศ, Syn. treacherous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
traitorous(เทร'เทอเริส) adj. ทรยศ, หักหลัง, ขายชาติ, ท ไม่ซื่อสัตย์, กบฏ., See also: traitorousness n. traitorously adv. -S., treacherous

English-Thai: Nontri Dictionary
traitorous(adj) ทรยศ, หักหลัง, ขายชาติ, เป็นกบฏ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Traitor.คนทรยศ Kick the Ballistics (2011)
What? Jafar? You, you traitor!อะไรนะ จาฟา เจ้า เจ้ากบฏ Aladdin (1992)
If you are with them, you're a traitor.ถ้าคุณอยู่กับพวกเขา คุณคือคนทรยศ Wild Reeds (1994)
-Traitor. -Traitor?คนทรยศ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Traitor! Traitor!ไอ้ทรยศ กบฏ The Great Dictator (1940)
You talked you traitor!แกยอมพูดเรอะไอ้ทรยศ! The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Now listen, whoever comes to you with this Barzini meeting, he's the traitor.Now listen, whoever comes to you with this Barzini meeting, he's the traitor. The Godfather (1972)
You traitor, get your hands off of me!คนทรยศ, เอามือออกไปจากฉัน! Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
"This is no job for weaklings, traitorous dog.""นี่ไม่ใช่งานของพวกอ่อนแอ, ไอ้หมาทรยศ." Cinema Paradiso (1988)
That way Dante's a traitor our patriots can understand.วิธี Dante ที่ทรยศรักชาติของเราสามารถเข้าใจ The Russia House (1990)
Traitor. Traitor.คนทรยศ คนทรยศ คนทรยศ Snow White: A Tale of Terror (1997)
Traitor.คนทรยศ Snow White: A Tale of Terror (1997)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทรยศ[thørayot] (adj) EN: traitorous ; treacherous ; perfidious  FR: traître ; perfide

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
traitorous

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
traitorous
traitorously

WordNet (3.0)
faithless(adj) having the character of, or characteristic of, a traitor, Syn. traitorous, treasonous, treasonable, unfaithful

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Traitorous

a. [ Cf. F. traîtreux. ] 1. Guilty of treason; treacherous; perfidious; faithless; as, a traitorous officer or subject. Shak. [ 1913 Webster ]

2. Consisting in treason; partaking of treason; implying breach of allegiance; as, a traitorous scheme. [ 1913 Webster ]

-- Trai"tor*ous*ly, adv. -- Trai"tor*ous*ness, n. [ 1913 Webster ]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top