ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

throw off

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -throw off-, *throw off*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
throw off(phrv) สลัดออก, See also: เหวี่ยงออก, ขว้างออกไป, Syn. cast off, chuck off, fling off, shake off, toss off
throw off(phrv) ทำให้ทรงตัวไม่ได้, See also: เสียการทรงตัว, Syn. shake off
throw off(phrv) รีบถอดออก, Syn. cast off
throw off(phrv) หนีรอดจาก, Syn. chuck off, fling off
throw off(phrv) ทำให้พ่ายแพ้, Syn. fling off
throw off(phrv) ส่งออกมา (กลิ่น, ความร้อน ฯลฯ), Syn. fling off, give forth
throw off(phrv) เขียนง่าย, Syn. dash off
throw off(phrv) พูดไม่ระวัง
throw off(phrv) ทำให้สับสน, See also: ทำให้ว้าวุ่น, Syn. throw out

WordNet (3.0)
shake(v) get rid of, Syn. throw off, escape from, shake off
shed(v) get rid of, Syn. throw, shake off, throw off, throw away, drop, cast, cast off

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"But when a long train of abuses and usurpations, pursuing invariably the same object, evinces a design to reduce them under absolute despotism, it is their right, it is their duty to throw off such government"หากเมื่อมีการข่มเหงและแย่งชิง, เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายนั้น, หากสิทธิถูกจำกัดโดยทรราช, National Treasure (2004)
And it would throw off the whole composition. I'll lean over.แต่เธอจะยืนและฉันต้องนั่ง ภาพคงออกมาไม่ดีแน่ Mattress (2009)
He's trying to throw off the investigation.เขาพยายามจะทำให้การสืบสวนยุ่งเหยิง Rite of Passage (2010)
Cary stayner, the yosemite killer, drove more than 50 miles to dump cigarette packs and driver's licenses at intersections to throw off suspicion.แครี่ สเตย์เนอร์, นักฆ่าแห่งโยเซไมท์ ขับรถกว่า 50 ไมล์เพื่อไปทิ้งซองบุหรี่ และใบขับขี่ที่สี่แยก เพื่อเบี่ยงเบนร่องรอย Rite of Passage (2010)
I have responsibilities as a home-room teacher, but you want me to throw off all my other duties and focus on being the home-room teacher for this class?ฉันมีหน้าที่เป็นครูโฮมรูม แต่คุณต้องการให้ฉันทิ้งงานทุกอย่างของฉัน แล้วมุ่งกับการเป็นครูโฮมรูมของห้องพิเศษเหรอ? God of Study (2010)
Make lots of it to throw off a dragon's aim!ทำเีสียงเยอะๆเข้าไว้ เพื่อให้มังกรมันเล็งวืด How to Train Your Dragon (2010)
Your weight should be evenly distributed. You gotta throw off the back foot.กระจายน้ำหนักให้เท่ากัน ให้แรงส่งมาจากเท้าหลัง Bad Teacher (2011)
Walked through the stream to throw off the hounds.จวบจนลมหายใจสุดท้าย ข้าจะจำมันเอาไว้ The Prince of Winterfell (2012)
To throw off the opponent?เพื่อกำจัดคู่ต่อสู้เหรอ True Genius (2012)
If Ford was stalking your cousin, he would have seen Hitchens as competition, so he kills him and he plants the photos to throw off your investigation.ถ้าฟอร์ดเป็นคนที่คอยแอบตาม ญาติของคุณ เขาอาจมองว่าฮิทเช่นส์ เป็นคู่แข่งของเขา เขาฆ่าฮิทเช่นส์ และจัดวางรูปภาพเอาไว้ The Company (2012)
Throw off suspicion with tears.ทำเป็นเสียใจกลบเกลื่อนไง Saturn Returns (2012)
We must throw off the yoke of old hatreds.เราต้องโยนความเกรียดชัง กันทิ้งไปให้หมด John Carter (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สลัด(v) shake off, See also: throw off, fling, toss away, Ant. เกาะ, Example: แม่ครัวสลัดน้ำออกจากผัก แล้วจัดวางใส่จานอย่างสวยงาม, Thai Definition: ซัด ผละ หรือสะบัด โดยทำให้สั่นหรือกระพือให้แรงเพื่อให้สิ่งอื่นที่ติดอยู่หลุดไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขับ[khap] (v) EN: expel ; drive away ; drive out ; chase away ; eject ; excrete ; propel ; oust ; throw off  FR: expulser ; éjecter ; propulser
สลัด[salat] (v) EN: shake off ; throw off ; fling ; toss away  FR: rejeter ; se débarasser de

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
挣脱[zhèng tuō, ㄓㄥˋ ㄊㄨㄛ,   /  ] throw off #16,846 [Add to Longdo]
脱去[tuō qù, ㄊㄨㄛ ㄑㄩˋ,   /  ] throw off #31,485 [Add to Longdo]
[zì, ㄗˋ, ] throw off restraint #60,065 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
かなぐり捨てる[かなぐりすてる, kanagurisuteru] (v1) to fling off; to throw off; to throw to the winds [Add to Longdo]
砕ける(P);摧ける[くだける, kudakeru] (v1, vi) (1) to break (into pieces); to be broken; to be smashed; (2) to collapse; to crumble; to decline; to cool (e.g. enthusiasm); to dampen (e.g. one's will to fight); (3) to become less formal; to throw off reserve; to become affable; (4) to become easy to understand (e.g. a story); (5) to be worried; (P) [Add to Longdo]
撒く[まく, maku] (v5k, vt) (1) to scatter; to sprinkle; to strew; (2) to distribute (handbills, etc.); to spread (rumours, etc.); (3) to give the slip; to throw off; to shake off; to lose; (P) [Add to Longdo]
振り落とす;振り落す[ふりおとす, furiotosu] (v5s, vt) to shake off; to throw off [Add to Longdo]
打ち解ける;打解ける[うちとける, uchitokeru] (v1, vi) to open one's heart; to throw off reserve; to be frank [Add to Longdo]
脱ぎ捨てる[ぬぎすてる, nugisuteru] (v1, vt) to fling; to throw off (clothes); to kick off (boots) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top