ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

get away from

   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -get away from-, *get away from*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
get away from[PHRV] หลุดพ้นจาก, See also: หนีรอดจาก, Syn. take away from, take from
get away from[PHRV] เพิกเฉยต่อ, See also: ไม่สนใจ, เลี่ยง
get away from[PHRV] หลีกเลี่ยง, See also: หลบหนีหลุดรอดไปได้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Get away from there!ไปไกลๆ เลย! The Good, the Bad and the Ugly (1966)
You'd like to get away from here, Ernest, wouldn't you?เออร์เนส, คุณจะไม่? ดูการ กระทำบางอย่าง How I Won the War (1967)
- Have you? - Get away from those vehicles.ได้รับไปจากยานพาหนะ เหล่านั้น How I Won the War (1967)
If we should be stonked, get away from the vehicles.ถ้าเราควรจะโจมตี รับไปจากยานพาหนะ How I Won the War (1967)
Get away from there, you goddamn fool! What's the matter with you?ออกมาจากตรงนั้นนะไอ้งั่ง เป็นอะไรไป Jaws (1975)
All I can do is get away from here as soon as possible.สิ่งที่ฉันทำได้ คือไปจากที่นี่ ให้เร็วที่สุด Suspiria (1977)
You're not gonna get away from me this time.คุณจะหนีไม่รอดจากฉันครั้งนี้ The Blues Brothers (1980)
Get away from me ! MacReady, burn it !Get me outta here. The Thing (1982)
To get away from you!เราต้องเสียเขาไปแน่ และมันเป็นความผิดคุณ *batteries not included (1987)
Get away from me!ออกไปนะ! Mannequin (1987)
Get away from here!ออกไปจากที่นี่! Akira (1988)
You may try, but you can't get away from what you really are.นายอาจพยายาม แต่หนีไม่พ้นสิ่งที่ตัวเองเป็นได้หรอก Rambo III (1988)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
get away fromGet away from here.
get away fromGet away from this city.
get away fromHuman beings usually have two basic desires; to get away from pain and to arrive at pleasure.
get away fromI can't get away from work now.
get away fromI hope to get away from Tokyo for a few days.
get away fromI think we should get away from here for a few days.
get away fromI want to get away from the rat race.
get away fromNone can get away from death.
get away fromShe ran for her life to get away from the killer.
get away fromShe wanted to get away from everyday life.
get away fromTo us, school was a place to get away from as soon as possible.
get away fromYou had better get away from here at once.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สะบัด[v.] (sabat) EN: flutter ; flap ; whap ; drift ; get away from   FR: se débarrasser

Japanese-English: EDICT Dictionary
あっち行け[あっちいけ, acchiike] (exp) get away from me! [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top