ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หวั่นไหว

   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หวั่นไหว-, *หวั่นไหว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หวั่นไหว[V] be shaken, See also: be anxious, Syn. โอนเอน, ครั่นคร้าม, Example: ทุกคนควรใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ จิตใจจะได้ไม่หมกมุ่นและหวั่นไหว, Thai definition: สั่นสะเทือน, โอนเอน, ครั่นคร้าม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หวั่นไหวก. สั่นสะเทือน, โอนเอน, เช่น จิตใจหวั่นไหวไปตามอารมณ์, ครั่นคร้าม เช่น ไม่หวั่นไหวต่อภยันตรายใด ๆ.
หวั่นไหวว. อาการที่สั่นสะเทือนมาก (ใช้แก่เสียง) เช่น เสียงดังสนั่นหวั่นไหว.
ตรละ ๒หวั่นไหว, สั่น.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Vera, honestly, no, I'm totally unshakeable on this.วีร่า จริงๆ นะ ไม่หรอก ผมไม่หวั่นไหวใดๆ ทั้งสิ้นกับสิ่งนี้ Hope Springs (2003)
What, for just some guy you can't have?นายก็แค่หวั่นไหวไปกับสิ่งที่ไม่คุ้นเคย Latter Days (2003)
- Her heart is stirred.-จิตใจหล่อนหวั่นไหวแล้วล่ะสิ Becoming Jane (2007)
Arsenal's shell-shocked. The Bernabeu is rocking.อาร์เซนอลพูดอะไรไม่ออกครับ แฟนบอลในเบอร์นาบิวโห่ร้องกันสนั่นหวั่นไหว Goal II: Living the Dream (2007)
You're unstable.นายหวั่นไหว Cassandra's Dream (2007)
Lover, you gonna make me clutch my pearls.ตายละ เห็นแล้วหวั่นไหวเลยนะเนี่ย Mine (2008)
That is the tremor in his heart that let's him live as a black swindler. - You should lay low....มันคงทำให้เขาสับสนและหวั่นไหวที่จะต้องเป็นคุโรซากิต่อไป Eiga: Kurosagi (2008)
Going back in there with names just might shake him up.แล้วกลับเข้าไปพร้องรายชื่อของพวกเธอ ทำให้เขาหวั่นไหว Masterpiece (2008)
You're saying such nice things to me.เจ้านี่ พูดอะไรให้ข้าหวั่นไหวอยู่เรื่อย Goemon (2009)
I would wait till he is just so overwhelmed with beloved waves of adoration, he couldn't even hear the sound of his own cojones as they hit the goddamn floor!หรือจนถึงตอนที่มันได้รับการโห่ร้องสนั่นหวั่นไหว โดยคลื่นของฝูงชนที่ชื่นชมมัน ขนาดที่มันไม่ได้ยินแม้แต่เสียง ตอนที่ลูกกระแป๋ง ของตัวมันเองกระแทกพื้น Duplicity (2009)
And i can't stand earthquakes.และฉันไม่หวั่นไหวในจุดยืน Darkness (2009)
William Compton, you're still so sensitive.วิลเลี่ยม คอมตั้น เธอมันช่างหวั่นไหว Release Me (2009)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bell(เบล) {belled,belling,bells} n. ระฆัง,กระดิ่ง,เสียงระฆัง vt. ทำให้บวมคล้ายระฆัง,ติดระฆัง vi. มีรูปร่างคล้ายระฆัง,ดังสนั่นหวั่นไหว,ร้องตะโกน -Conf. belle
bellow(เบล'โล) {bellowed,bellowing,bellows} vi. คำราม,ตะโกน,แผดเสียงร้อง,ดังสนั่นหวั่นไหว, See also: bellower n.
boom(บูม) {boomed,booming,booms} n. เสียงดังสนั่นหวั่นไหว,การขึ้นสูงอย่างรวดเร็วของราคาหรือการขาย,ระยะการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว vi.,vt. (ทำให้) เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว,มีเสียงดังสนั่น, (เจริญรุ่งเรืองพัฒนา) มีชื่อเสียงอย่างรวดเร็ว,ยกยอ,สนับสนุน
crump(ครัมพฺ) {crumped,crumping,crumps} vt. เคี้ยว,ขบด้วยฟัน vi. (ลูกปืนใหญ่) ตกลงและระเบิดด้วยเสียงสนั่นหวั่นไหว,ทำเสียงกระทืบ,ระเบิดขนาดใหญ่ adj. เปราะ,แตกง่าย
detonate(เดท'ทะเนท) vi. ระเบิดอย่างรุนแรงด้วยเสียงสนั่นหวั่นไหว. vt. ทำให้เกิดการระเบิด, Syn. explode
flurry(เฟลอ'รี) n. หิมะที่ตกปรอย ๆ ,ฝนตกลงมาอย่างประปราย,ความตื่นเต้นหรืองงงวยที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน,ความเกรียวกราว,ความหวั่นไหวของตลาดหุ้น,ลมที่พัดมาอย่างกะทันหัน. vt. ทำให้ยุ่งใจ,ทำให้ตื่นเต้น, Syn. fluster
flux(ฟลัคซฺ) n. ท้องร่วง,โรคบิด,การไหล,การเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อย,การขาดความมั่นใจ,ความหวั่นไหว vt. ทำให้ละลาย,ทำให้เป็นของเหลว,ถ่าย,ระบาย vi. ละลายไหล, Syn. change
proof(พรูฟ) n. หลักฐาน,พยาน,การพิสูจน์,การทดสอบ,กำลัง,ความเข้มข้นของแอลกอฮอล,การตรวจทาน,การตรวจปรู๊ฟ,การทดลองพิมพ์. adj. เข้าไม่ได้,ต้านทาน,กันทะลุ,กันน้ำ,ไม่ซึม,ไม่หวั่นไหว,ป้องกันไฟได้,ซึ่งพิสูจน์แล้ว. vt. ทดสอบ,ทดลอง,ตรวจสอบ,ต้านทาน
repose(รีโพซ') n. การนอนพิง,การพักผ่อน,การนอนหลับ,ความสงบ,ความสงบเงียบ,ความสุขุม,การนิ่งเฉย,ความไม่หวั่นไหว,ความสำรวม,ความเย็นตา,ลักษณะเย็นตา vi. นอนพิง,อิง,นอนพักผ่อน,นอนหลับ,นอนตาย,สำรวม,สงบจิต,ขึ้นอยู่ vt. ไว้ใจ,ไว้วางใจ,เชื่อใจ,วาง,ใส่กับ,ไว้วางใจ,vt. นอนพัก
reposeful(รีโพซ'ฟูล) adj. สงบเงียบ,สำรวมใจ,ไม่หวั่นไหวเงียบ, See also: reposefully adv. reposefulness n., Syn. calm,quiet

English-Thai: Nontri Dictionary
flux(n) การไหล,โรคบิด,โรคท้องร่วง,ความหวั่นไหว
stolid(adj) ไม่หวั่นไหว,โง่,เยือกเย็น,เฉื่อยชา
susceptible(adj) อ่อนแอ,หวั่นไหวง่าย,สะเทือนใจง่าย
vacillate(vi) แกว่ง,โอนไปเอนมา,รวนเร,หวั่นไหว
vacillation(n) การแกว่ง,ความรวนเร,ความหวั่นไหว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top