Search result for

โกโรโกโส

(29 entries)
(0.1337 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โกโรโกโส-, *โกโรโกโส*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โกโรโกโส[ADJ] dilapidated, See also: ramshackle, tumbledown, rickety, Syn. มอซอ, สกปรก, ซอมซ่อ, รุ่งริ่ง, Example: คุณยายอาศัยอยู่ในบ้านหลังย่อมโกโรโกโสท้ายไร่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โกโรโกโสว. โกรงเกรง, ไม่มั่นคง, เช่น กระท่อมโกโรโกโส
โกโรโกโสต่ำต้อย เช่น คนโกโรโกโส.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Pray to your personal God this hunk of junk flies.นั่งที่ ผ่อนคลาย แล้วสวดภาวนะกับพระเจ้าด้วยว่า ให้ไอ้เครื่องโกโรโกโสนี่มันบินได้ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Personal God, hunk? What?พระเจ้าอะไร โกโรโกโสอะไรกัน Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Approached the ramshackle house with trepidation."ได้ใกล้เข้ามา ยังบ้านโกโรโกโส ด้วยความกังวล" The Monster at the End of This Book (2009)
Tacky, but normal.โกโรโกโส แต่ก็ธรรมดา If I Had a Hammer (2009)
With tacky accessories who lives to recycle.กับเครื่องประดับโกโรโกโสของคนที่มีชีวิตอยู่เพื่อรีไซเคิล Enough About Eve (2009)
Good one... tell that to the stitching on your ratty panties, or wear higher jeans on laundry day.พูดได้ดี อย่าลืมบอกแบบนั้นกับรอยตะเข็บ บนกางเกงโกโรโกโสของคุณ หรือไม่ก็ใส่ยีนส์ที่สูงกว่านี้ในวันที่แดดออก Aerodynamics of Gender (2010)
A very old RV.รถบ้านโกโรโกโส The Longest Night (2010)
Was it not enough with that bag that isn't even worth a plastic bag?แค่เรื่องกระเป๋าโกโรโกโสยังดูถูกฉันไม่พอสินะ Episode #1.4 (2010)
Live in this grubby, shabby desert?อยู่ในทะเลทรายโกโรโกโส สกปรกเนี่ยนะ The French Mistake (2011)
All right, he's shabby looking, has appalling manners, is extremely forgetful and seems to spend most of his time in the tavern, but he is... my man-servant.เขาค่อนข้างโกโรโกโส มีพฤติกรรมที่น่ากลัว ขี้หลงขี้ลืมเป็นอย่างยิ่ง และดูเหมือนว่าจะใช้เวลาส่วนใหญ่ของเขาในโรงเตี๊ยม A Servant of Two Masters (2011)
This isn't some five-copper bawdy house in Hayseed Hall.ที่นี่ไม่ใช่บ้านโกโรโกโส ราคาห้าทองแดงบนโถงเมล็ดฟาง The North Remembers (2012)
I suggest you stop talking shit about my friends.ร้านโกโรโกโส หลังเขาของเธอล่ะก็นะ ฉันแนะว่าเธอควรจะหยุดเห่า เวลาพูดถึงเพื่อนของฉัน Whatever I Am, You Made Me (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โกโรโกโส[adj.] (kōrōkōsō) EN: ramshackle ; dilapidated ; rickety ; tumbledown ; shabby ; simple and crude ; emaciated ; anemic ; wasted ; run-down   FR: délabré ; branlant ; bancal ; miteux ; décharné

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
run-down[ADJ] โกโรโกโส, See also: ทรุดโทรม, เก่าแก่, Syn. dilapidated, shabby
shabby[ADJ] โกโรโกโส, See also: ชำรุดมาก, เก่ามาก, Syn. ragged, decayed, deteriorated, Ant. neat, new
tacky[ADJ] โกโรโกโส (คำไม่เป็นทางการ), See also: เก่ามาก, Syn. shabby, shoddy, tatty, cheap, vulgar

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hovel(ฮัฟ'เวิล) n.บ้านพักเล็ก ๆ ที่โกโรโกโส,ที่อยู่ที่สกปรกและโกโรโกโส,โรงวัวควายหรือสัตว์เลี้ยงอื่น ๆ, Syn. cabin,hut,shack,hole,shed
junk(จังคฺ) {junked,junking,junks} n. สิ่งของเก่าแก่,สิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว,ของโกโรโกโส,สิ่งสัพเพเหระ,ของไร้ค่า,ของปลอม,คำพูดที่ไร้สาระ,เรือกำปั่น,เรือสำเภา,เรือใบท้องแบนของจีน vt. โยนทิ้ง (เป็นของที่ไม่มีค่าหรือ,ไม่ใช้แล้ว) adj. ถูก ๆ ,ไร้ค่า,เศษขยะ,โกโรโกโส
junkyard(จังค'ยาร์ด) n. สถานที่เก็บของโกโรโกโส
rattrapn. กับดักหนู,ที่จนตรอก,ที่สกปรกโกโรโกโส
seedy(ซี'ดี) adj. มีเมล็ดมาก,มีเมล็ดในมาก,ให้เมล็ด,เก็บไว้ในสภาพที่เลว,ขาดรุ่งริ่ง,มอมแมม,โกโรโกโส,สุขภาพเสื่อม., See also: seedily adv. seediness n., Syn. shabby,ragged
shabby(แชบ'บี) adj. โกโรโกโส,ปอน,เก่า,มอมแมม,ขาดกะรุ่งกะริ่ง,ขาดการบำรุงรักษา,โคลงเคลง,เลวทราม,ไม่ยุติธรรม,น่าดูถูก,เลว,ไม่ได้มาตรฐาน, See also: shabbily adv. shabbiness n., Syn. low,mean,abject,faded
shack(แชค) n. กระท่อม,กระท่อมโกโรโกโส,เพิง. vi. shack up อยู่กันฉันท์สามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส,มีความสัมพันธ์ทางเพศที่ผิดกฎหมาย,พำนัก,อาศัย., Syn. hut

English-Thai: Nontri Dictionary
junk(n) เรือสำเภา,ของสัพเพเหระ,ของทิ้งแล้ว,ของโกโรโกโส
shabby(adj) ปอน,กะรุ่งกะริ่ง,เก่า,มอมแมม,โกโรโกโส,มอซอ
shanty(n) กระต๊อบ,กระท่อม,บ้านโกโรโกโส

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top