Search result for

โกโรโกโส

(29 entries)
(0.0104 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โกโรโกโส-, *โกโรโกโส*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โกโรโกโส[ADJ] dilapidated, See also: ramshackle, tumbledown, rickety, Syn. มอซอ, สกปรก, ซอมซ่อ, รุ่งริ่ง, Example: คุณยายอาศัยอยู่ในบ้านหลังย่อมโกโรโกโสท้ายไร่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โกโรโกโสว. โกรงเกรง, ไม่มั่นคง, เช่น กระท่อมโกโรโกโส
โกโรโกโสต่ำต้อย เช่น คนโกโรโกโส.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It was a rough place.มันเป็นบาร์ที่เถื่อนมาก โกโรโกโสที่สุดบนท่าเรือ Airplane! (1980)
What a tacky shop. I've never seen such tacky, little hats.ร้านโกโรโกโส หมวกก็โกโรโกโส Howl's Moving Castle (2004)
So you can't take ramen noodles and a rundown inn, huh?คุณจะไม่กินบะหมี่และไม่อยุ่โรงแรมโกโรโกโสนี่เหรอ Art of Seduction (2005)
Well, it's a dump. Been abandoned for years, but--บ้านโกโรโกโสน่ะ ไม่มีคนอยู่มีหลายปีแล้ว แต่... The Lake House (2006)
I'll never forget that shabby basement.ผมไม่เคยลืมห้องโกโรโกโสนั่นเลย The 1st Shop of Coffee Prince (2007)
Pray to your personal God this hunk of junk flies.นั่งที่ ผ่อนคลาย แล้วสวดภาวนะกับพระเจ้าด้วยว่า ให้ไอ้เครื่องโกโรโกโสนี่มันบินได้ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Personal God, hunk? What?พระเจ้าอะไร โกโรโกโสอะไรกัน Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Approached the ramshackle house with trepidation."ได้ใกล้เข้ามา ยังบ้านโกโรโกโส ด้วยความกังวล" The Monster at the End of This Book (2009)
Tacky, but normal.โกโรโกโส แต่ก็ธรรมดา If I Had a Hammer (2009)
With tacky accessories who lives to recycle.กับเครื่องประดับโกโรโกโสของคนที่มีชีวิตอยู่เพื่อรีไซเคิล Enough About Eve (2009)
Good one... tell that to the stitching on your ratty panties, or wear higher jeans on laundry day.พูดได้ดี อย่าลืมบอกแบบนั้นกับรอยตะเข็บ บนกางเกงโกโรโกโสของคุณ หรือไม่ก็ใส่ยีนส์ที่สูงกว่านี้ในวันที่แดดออก Aerodynamics of Gender (2010)
A very old RV.รถบ้านโกโรโกโส The Longest Night (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โกโรโกโส[adj.] (kōrōkōsō) EN: ramshackle ; dilapidated ; rickety ; tumbledown ; shabby ; simple and crude ; emaciated ; anemic ; wasted ; run-down   FR: délabré ; branlant ; bancal ; miteux ; décharné

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
run-down[ADJ] โกโรโกโส, See also: ทรุดโทรม, เก่าแก่, Syn. dilapidated, shabby
shabby[ADJ] โกโรโกโส, See also: ชำรุดมาก, เก่ามาก, Syn. ragged, decayed, deteriorated, Ant. neat, new
tacky[ADJ] โกโรโกโส (คำไม่เป็นทางการ), See also: เก่ามาก, Syn. shabby, shoddy, tatty, cheap, vulgar

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hovel(ฮัฟ'เวิล) n.บ้านพักเล็ก ๆ ที่โกโรโกโส,ที่อยู่ที่สกปรกและโกโรโกโส,โรงวัวควายหรือสัตว์เลี้ยงอื่น ๆ, Syn. cabin,hut,shack,hole,shed
junk(จังคฺ) {junked,junking,junks} n. สิ่งของเก่าแก่,สิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว,ของโกโรโกโส,สิ่งสัพเพเหระ,ของไร้ค่า,ของปลอม,คำพูดที่ไร้สาระ,เรือกำปั่น,เรือสำเภา,เรือใบท้องแบนของจีน vt. โยนทิ้ง (เป็นของที่ไม่มีค่าหรือ,ไม่ใช้แล้ว) adj. ถูก ๆ ,ไร้ค่า,เศษขยะ,โกโรโกโส
junkyard(จังค'ยาร์ด) n. สถานที่เก็บของโกโรโกโส
rattrapn. กับดักหนู,ที่จนตรอก,ที่สกปรกโกโรโกโส
seedy(ซี'ดี) adj. มีเมล็ดมาก,มีเมล็ดในมาก,ให้เมล็ด,เก็บไว้ในสภาพที่เลว,ขาดรุ่งริ่ง,มอมแมม,โกโรโกโส,สุขภาพเสื่อม., See also: seedily adv. seediness n., Syn. shabby,ragged
shabby(แชบ'บี) adj. โกโรโกโส,ปอน,เก่า,มอมแมม,ขาดกะรุ่งกะริ่ง,ขาดการบำรุงรักษา,โคลงเคลง,เลวทราม,ไม่ยุติธรรม,น่าดูถูก,เลว,ไม่ได้มาตรฐาน, See also: shabbily adv. shabbiness n., Syn. low,mean,abject,faded
shack(แชค) n. กระท่อม,กระท่อมโกโรโกโส,เพิง. vi. shack up อยู่กันฉันท์สามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส,มีความสัมพันธ์ทางเพศที่ผิดกฎหมาย,พำนัก,อาศัย., Syn. hut

English-Thai: Nontri Dictionary
junk(n) เรือสำเภา,ของสัพเพเหระ,ของทิ้งแล้ว,ของโกโรโกโส
shabby(adj) ปอน,กะรุ่งกะริ่ง,เก่า,มอมแมม,โกโรโกโส,มอซอ
shanty(n) กระต๊อบ,กระท่อม,บ้านโกโรโกโส

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top