ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

アルゴリズム

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -アルゴリズム-, *アルゴリズム*
Japanese-English: EDICT Dictionary
アルゴリズム[, arugorizumu] (n,adj-no) {comp} algorithm; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We may be able to reconstruct the directory with a recursive algorithm.[JA] 再帰的アルゴリズムでディレクトリを 復元できるかもしれません Affliction (2005)
What'd you base the search on?[JA] アルゴリズムは? The Equation (2008)
Graduated from the Air Force Academy at 21 with an advanced degree in parallel algorithms and quantum electronics.[JA] 空軍アカデミーを21歳で卒業して 電子量子の平行アルゴリズムを研究 何の事か私には分からんが Eagle Eye (2008)
No, I need the algorithm you use to rank chess players.[JA] 例のアルゴリズム The Social Network (2010)
A mutating algorithmic security code, that's probably being used by Thomas Gabriel now.[JA] あぁ、君が書いたアルゴリズムが変異する セキュリティプログラムだろ。 多分トーマス・ガブリエルも、 今、それを利用しているだろう。 Live Free or Die Hard (2007)
He was talking about genetic algorithms, quantum teleportation.[JA] 遺伝的アルゴリズムや 陽子テレポーテーションが TRON: Legacy (2010)
ISOs. Isomorphic algorithms.[JA] 入ったよ アイソモーピック アルゴリズム TRON: Legacy (2010)
The designer of this algorithm built a backdoor into his code.[JA] このアルゴリズムは暗号コードに 抜けが有るようだ Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
Now we're using N.S.A.'s echelon network algorithm to intercept any suspicious words and to look for patterns.[JA] 現在、国防省の 階層ネットワークアルゴリズムを使用して 疑わしい言葉の察知や パターンの捜査をしています White to Play (2009)
I rewrote half your algorithms.[JA] あなたのアルゴリズムの 半分を書き直したわ Episode #1.1 (2003)
Right there above the decryption algorithm.[JA] 復号アルゴリズムの上だよ Day 7: 12:00 p.m.-1:00 p.m. (2009)
I've never seen algorithms this complex.[JA] この複合体のアルゴリズムは 見たことがない Knight Rider (2008)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アルゴリズム[あるごりずむ, arugorizumu] algorithm [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top