Search result for

เจียม

(34 entries)
(0.0312 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เจียม-, *เจียม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจียม[ADV] modestly, See also: humbly, moderately, Example: เขารำพึงบนเวทีอย่างเจียมตนว่าที่ถูกประกาศชื่อเป็นเรื่องของกรรมเก่า
เจียม[N] rug made of deerskin, Example: เขาบอกให้นุ่งเจียมห่มเจียมแล้วก็ไปอยู่ชานเมือง, Thai definition: เครื่องลาดลักษณะเหมือนพรม ทำด้วยขนสัตว์ชนิดหนึ่งในจำพวกกวาง มีอยู่ทางเหนือของประเทศจีน
เจียม[V] be humble, See also: be modest, be moderate, Syn. ถ่อมตน, ประมาณตัว, Example: ทุกคนต้องเจียมตัวเพราะเป็นแขกของประเทศเจ้าบ้าน, Thai definition: รู้จักประมาณตัว, ประพฤติตนพอสถานประมาณ
เจียมตน[V] humble, See also: humiliate, abase, Syn. เจียมตัว, เจียมเนื้อเจียมตัว, เจียมกะลาหัว, Example: พวกคนใช้เหล่านี้ไม่รู้จักเจียมตนทำตัวเผยอเจ้านาย, Thai definition: รู้จักประมาณตัว, ประพฤติตนพอสถานประมาณ
เจียมตัว[V] be humble, See also: be modest, be moderate, know one's place, Syn. ถ่อมตัว, ประมาณตัว, เจียมเนื้อเจียมตัว, Example: เขาแก่จนจะเข้าโลงอยู่แล้วยังไม่เจียมตัวอีก, Thai definition: รู้สึกประมาณตัว
เจียมตัว[ADV] humbly, See also: modestly, moderately, Example: ฉันต้องนั่งเจียมตัวดื่มกาแฟเป็นเพื่อนกับคุณนายด้วย
เจียมกะลาหัว[V] be modest, See also: be moderate, be humble, know one's place, Syn. เจียมตัว, Example: พวกคนใช้เหล่านี้ไม่รู้จักเจียมกะลาหัว
เจียมเนื้อเจียมตัว[ADJ] modest, See also: humble, moderate, , Example: เขาเป็นคนเจียมเนื้อเจียมตัว เงียบขรึม ซึมเศร้า เพราะ เก็บกดความรู้สึกไม่ดีต่างๆ ไว้เพียงคนเดียว
เจียมเนื้อเจียมตัว[V] be modest, See also: be humble, be moderate, know one's place, Syn. ถ่อมตัว, ประมาณตัว, เจียมตัว, Example: เขาต้องเจียมเนื้อเจียมตัวอยู่เสมอเพราะเขาเกิดเป็นลูกเมียน้อย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เจียมน. เครื่องลาดลักษณะเหมือนพรม ทำด้วยขนสัตว์ชนิดหนึ่งในจำพวกกวาง มีอยู่ทางเหนือของประเทศจีน.
เจียมก. รู้จักประมาณตัว, ประพฤติตนพอสถานประมาณ, เช่น เจียมเนื้อเจียมตัว.
เจียมสังขารก. รู้จักประมาณร่างกาย, มักใช้ในความปฏิเสธว่า ไม่เจียมสังขาร.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Always think before you act, don't charge in without knowing your purpose.ไอ้แก่ไม่เจียมสังขารเอ้ย! Crows Zero II (2009)
Are all those in poverty always swaying with the wind?ยัยกระจอกนี่ พูดไม่เจียมตัวเลยนะ? Episode #1.7 (2009)
Children like to know where they stand.เด็กๆต้องเจียมตัวว่าเป็นใคร Pilot (2009)
And it turns out she bore her punishment in humble silence which are two concepts I am not comfortable with.และมันแต่กลับเป็นว่า เธอยอมรับการลงโทษอย่างเจียมตัว... ...ซึ่งก็มีสองแนวความคิด ฉันไม่ค่อยสะดวกใจด้วย Easy A (2010)
Don't be so modest.เจียมเนื้อเจียมตัวอะไรขนาดนั้น Nodame Cantabile: The Movie II (2010)
You got a reason to be humble.คุณมีเหตุผลที่จะเจียมเนื้อเจียมตัว Practically Perfect (2010)
The Arabs who I know are mostly modest, though.อาหรับที่ผมรู้จักส่วนใหญ่เจียมเนื้อเจียมตัว Episode #1.12 (2010)
(Beiste laughs) Whoa! Whoa, whoa, easy, partner.เจียมตัวซะ แล้วเลือกพายร้อนๆ ตามใจชอบ ได้หนึ่งอัน โว้ว โว้ว โว้ว ใจเย็นๆ Blame It on the Alcohol (2011)
Well this isn't your girlfriend so beat it MJ.นี่ไม่ใช่แฟนนายนะ เจียมบอดี้หน่อยสิ Prom Queen (2011)
For our app, I would humbly suggest Project Nodlehs.สำหรับแอ๊ปของเรา,ฉันเจียมตัวที่จะเสนอว่าโครงการ Nodlehs The Bus Pants Utilization (2011)
So this is your humble Gossip Girl issuing an A.P.P.B.นี่เป็นประเด็นสุดแรงของ สาวช่างเม้าท์ผู้แสนเจียมตัวคนนี้ Yes, Then Zero (2011)
It wasn't because of modesty but vanity.ไม่ใช่เพราะความเจียมเนื้อเจียมตัว แต่เพราะความทระนงตัวต่างหาก Memoirs of an Invisible Dan (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจียม[n.] (jīem) EN: rug made of deerskin ; felt blanket ; felt rug   FR: tapis en feutre [m]
เจียม[v.] (jīem) EN: be reserved ; keep under restraint ; be restrained in words and action ; be modest ; be humble ; be moderate   FR: être réservé ; faire preuve de réserve
เจียมกะลาหัว[v. exp.] (jīem kalāhūa) EN: be modest ; be moderate ; be humble ; know one's place   
เจียมตน[v.] (jīemton) EN: humble ; humiliate ; abase   
เจียมตัว[v. exp.] (jīem tūa) EN: be humble ; be modest ; be moderate ; know one's place   FR: être humble ; être modeste
เจียมเนื้อเจียมตัว[v. exp.] (jīem neūa jīem tūa) EN: be modest ; be humble ; be moderate ; know one's place   FR: être modeste ; être humble

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
belgium(เบล'เจียม) n. ประเทศเบลเยี่ยม
contagium(คันเจ'เจียม) n. เชื้อโรคติดต่อ -pl. contagia

English-Thai: Nontri Dictionary
lowliness(n) ความเจียมตัว,ความต่ำต้อย,ความถ่อมตัว
lowly(adj) เจียมตัว,ต่ำต้อย,ถ่อมตัว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top