ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

โผงผาง

   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โผงผาง-, *โผงผาง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โผงผาง[ADV] bluntly, See also: directly, forthrightly, outspokenly, Syn. ขวานผ่าซาก, โผง, Example: ้เขาเป็นคนพูดจาโผงผาง จนทำให้มีศัตรูมาก, Thai definition: ลักษณะการพูดตรงๆ ไม่เกรงใจ
โผงผาง[ADV] outspokenly, See also: straightforwardly, frankly, bluntly, Syn. พูดโพล่ง, พูดตรงไปตรงมา, พูดจาเปิดเผย, Example: ท่านมีนิสัยพูดจาโผงผางตรงไปตรงมาเพราะท่านเคยเป็นทหารมาก่อน, Thai definition: ลักษณะการพูดตรงๆ ไม่เกรงใจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โผงผางว. ลักษณะการพูดตรง ๆ ไม่เกรงใจ, ไม่ยับยั้งอ้อมค้อม, โผง ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Don't rant. Sit down.อย่าพูดจาโผงผาง นั่งลง The Russia House (1990)
Arthur, have you always been this feisty?อาร์เธอร์ คุณโผงผางอย่างนี้เสมอเหรอ The Holiday (2006)
The man who died--he was ranting about the visitors.ชายคนที่ตาย-- เขาพูดโผงผางเรื่องผู้มาเยือน There Is No Normal Anymore (2009)
Guys, practice your bipolar rants, okay?เด็กๆ ฝึกพูดโผงผางแบบพวกไบ ไปก่อนนะ The Substitute (2010)
Unlike you who bluff, he is sincere.เขาไม่ได้โผงผางเหมือนเธอหนิ เขาจริงใจ Episode #1.8 (2010)
For men, bluffing is the same thing as sincerity.สำหรับผู้ชายแล้วนะ โผงผางก็คือจริงใจนั้นแหล่ะ Episode #1.8 (2010)
Are you going to go on, like, a big wet towel rant?และคุณกำลังไป ต่อไป /ชอบพูดโผงผางว่าผ้าขนหนูเปียก Jess & Julia (2012)
No. This is now a sex rant.ไม่ ตอนนี้พูดโผงผางเกี่ยวกับ sex Jess & Julia (2012)
He went on this crazy rant about an assassination plot against a U.S. Congressman.เขาโผงผางโวยวาย เกี่ยวกับโครงเรื่องการลอบสังหาร การต่อต้านสภาของสหรัฐ In Memoriam (2012)
He's brazen, confident, and organized.เขาเป็นคนโผงผาง มั่นใจในตัวเอง และมีการวางเเผนเป็นอย่างดี In the Blood (2013)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
declamatory[ADJ] ฉะฉาน, See also: โผงผาง, จัดจ้าน
rugged[ADJ] ห้าวหาญ, See also: โผงผาง, ดุดัน, Syn. rough-hewn, strong-featured

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bluff(บลัฟ) vt.,vi.,n. (การ) หลอกลวง,ขู่ขวัญให้กลัว,แสร้งทำ adj. ตรงไปตรงมา,โผงผาง,หน้าตรงดิ่ง -n. ผาชัน,ตลิ่งชัน,ศพ -bluffer n.
burly(เบอร์'ลี) adj. ซึ่งมีขนาดใหญ่,กำยำล่ำสัน,กำยำ,ล่ำสัน,โผงผาง,ขวานผ่าซาก., See also: burliness n. ดูburly, Syn. thickest,hefty
declaim(ดิเคลม') v. พูดโว,พูดโผงผาง,พูดที่ครึกโครม ,ท่องออกเสียง ,พูดชุมชน
declamation(เดคคละเม'เชิน) n. การแสดงสุนทรพจน์แบบโผงผาง,พูดชุมชน,การพูดที่ครึกโครม,การคุยโว,การท่องออกเสียง, See also: declamatory adj. ดูdeclamation
forthright(ฟอร์ธ'ไรทฺ) adj.,adv. ตรงไปตรงมา,โดยตรง,โผงผาง,เปิดเผย,เฉียบขาด,ทันที -n. ทางตรง., See also: forthrightness n. forthrightly adv.
free-spokenadj. ซึ่งพูดแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ,ขวานผ่าซาก,พูดจาโผงผาง, See also: free-spokenly adv. free-spokenness n.
full-mouthedadj. โผงผาง,เสียงดัง,หนวกหู,อึกทึก,มีฟันครบชุด
inflated(อินเฟล'ทิด) adj. พองตัว,ขยายตัว,ลำพอง,วางภูมิ, (คำพูด) โผงผาง,สูงขึ้นผิดปกติ, See also: inflatedness n.
literary(ลิท'เทอระรี) adj. เกี่ยวกับหนังสือ,เกี่ยวกับวรรณคดี,เกี่ยวกับผลงานประพันธ์,เกี่ยวกับผลงานวรรณคดี,มีเนื้อหาสาระดี, (สำนวน) โผงผาง,อวดความรู้., See also: literarily adv. ดูliterary literariness n. ดูliterary, Syn. wellrea
outspoken(เอาทฺ'สโพคเคิน) adj. พูดโผงผาง,พูดตรงไปตรงมา,พูดจาเปิดเผย,กิริยาช่อง 3 ของ outspeak., See also: outspokenly adv. outspokenness n., Syn. frank

English-Thai: Nontri Dictionary
bluff(adj) ตรงไปตรงมา,โผงผาง
forthright(adj) ตรงแนว,เฉียบขาด,มั่นคง,โดยตรง,ตรงไปตรงมา,โผงผาง
outspoken(adj) โผงผาง,ขวานผ่าซาก,ตรงๆ,เปิดเผย,โต้งๆ
rant(vi) พูดจาโผงผาง,พูดรุนแรง,คุยโว
tempestuous(adj) มีพายุ,รุนแรง,โผงผาง,วุ่นวาย,ปั่นป่วน
turgid(adj) บวม,พอง,แข็ง,โอ่อ่า,โผงผาง,ครึกโครม

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top