Search result for

เสียงก้อง

   
36 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เสียงก้อง-, *เสียงก้อง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสียงก้อง[N] roar, See also: loud sound, loud voice, clamor, bellow, Syn. เสียงกังวาน, Example: เสือโคร่งอ้าปากคำรามเสียงก้อง, Thai definition: เสียงดังลั่นอย่างเสียงในที่จำกัด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เสียงก้องน. เสียงดังมากอย่างเสียงในที่จำกัด เช่นในโบสถ์
เสียงก้องเสียงดังไปได้ไกล.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
voiced soundเสียงก้อง, เสียงโฆษะ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
a ringing like- like a clang.เหมือนเสียงก้อง... เสียงดังแคร๊ง Mr. Monk and the Other Detective (2005)
- The input for the reverb in the distortion pedals?- ปุ่มอินพุทเสียงก้องปรับยังไง? Just My Luck (2006)
...that was being played, and all those different approaches and the echoes, but the first time I heard the Rumble....พวกเขาเล่นมัน และใช้วิธีการต่างๆ และเสียงก้องๆ แต่ครั้งแรกที่ผมได้ยินเพลง "Rumble" ผมก็ แบบว่า... It Might Get Loud (2008)
I'm just gonna go in the other room [echoing] and wash this dirt off.ผมจะไปยัง อีกห้องหนึ่ง [เสียงก้อง] ล้างคราบสกปรกนี้ออก Night of Desirable Objects (2009)
[rumbling] [echoing] I've seen history repeat itself enough times to know a war is coming, just as we predicted, Walter and I, years ago, and we knew that we had to prepare a guardian,[เสียงดังครืน] [เสียงก้อง] ผมได้เห็นประวัติศาสตร์ฺ ย้อนรอยตัวเอง ใช้เวลาเพียงพอแล้วที่จะรู้ Momentum Deferred (2009)
Better acoustics for your throat singing? It's actually not bad.เสียงก้องในนี้ เหมาะเล่นลูกคอมากกว่าเหรอ ที่จริง ไม่เลวนะ The Large Hadron Collision (2010)
Oh man, the acoustics are shit in here.ให้ตายซิ เสียงก้องมากเลยในนี้ นี่อะไรเนี่ย ? Grave Encounters (2011)
It's an elevator shaft.แค่เสียงก้องของลิฟท์ Grave Encounters (2011)
Doctor: [ Echoing ] No response.หมอ: [ เสียงก้อง ] ไม่ตอบสนอง The Girl Next Door (2011)
♪ The sun would set so high, ring through my ears ♪#ดวงตะวันขึ้นชูโชติบนฟ้า เสียงก้องกังวานมาเข้าหู The Spanish Teacher (2012)
Ladies and gentlemen, the song stylings of the next global phenom,จากนักร้องชื่อเสียงก้องโลกคนต่อไป Pilot (2012)
And the reverberations of his momentous discovery echo still.เขาตีพิมพ์ทุกอย่างที่ เขารู้เกี่ยวกับพวกเขา และเสียงก้องกังวานของ การค้นพบที่สำคัญยิ่งของเขา Hiding in the Light (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เสียงก้อง[n. exp.] (sīeng køng) EN: roar ; loud sound ; loud voice ; clamor ; bellow   FR: écho [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
echo[N] เสียงสะท้อน, See also: เสียงก้อง, เสียงกังวาน, Syn. repetition, reverberation
resonance[N] เสียงก้อง, See also: เสียงสะท้อน, เสียงสะท้อน, Syn. echo, repercussion
sonant[N] เสียงก้อง, Syn. vocal, voiced

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anechoic(แอนนิโค' อิค) adj. ซึ่งมีเสียงก้องต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้, ไม่มีเสียงสะท้อนกลัย
echo(เอค'โค) n. เสียงสะท้อน,เสียงก้อง,การซ้ำ,การเลียนแบบ,การหวนกลับ,ผู้เลียนแบบ,การสะท้อนกลับของคลื่นวิทยุ. -v. สะท้อน,หวนกลับ,เลียนแบบ,ทำซ้ำ, See also: echoer n. ดูecho, Syn. reverberation,imitation,imitate -pl. echoes
replication(เรพละเค'เชิน) n. คำตอบ,การตอบ,คำตอบของโจทก์,การตอบโต้แย้งของโจทก์,เสียงสะท้อน,เสียงก้อง,สำเนา,สิ่งจำลอง,การอัดสำเนา,การทำสิ่งจำลอง
resonance(เรซ'ซะเนินซฺ) n. เสียงก้อง,เสียงสะท้อน,เสียงกังวาน,เสียงรัว,การสั่นที่ทำให้เกิดเสียงก้อง, (เสียง) การได้ระดับกัน,การได้เสียงคู่แปด
resonant(เรซ'ซะเนินทฺ) adj. ก้อง,เกี่ยวกับเสียงสะท้อน,กังวาน,ซึ่งทำให้เกิดเสียงก้อง, (เสียง) ได้ระดับกัน,ได้จังหวะ
resound(รีเซาดฺ') vi. ดังก้อง,สะท้อนกลับ,ทำให้เสียงก้อง,ทำให้กังวาน,มีชื่อเสียง vt. ทำให้ดังก้อง,ร้องเสียงดัง,ประกาศด้วยเสียงอันดัง, Syn. reverberate
reverberation(รีเวอบะเร'เชิน) n. การดังก้อง,การสะท้อนกลับ,การเด้งกลับ,เสียงก้อง,เสียงสะท้อนกลับ,สิ่งที่สะท้อนกลับ
voiced(วอยซฺทฺ) adj. มีเสียงเฉพาะ,ออกเสียง,เปล่งเสียง,แสดงข้อคิดเห็น,เสียงก้อง
voiceful(วอยซฺ'ฟูล) adj. มีเสียงร้อง,มีเสียงพูด,เสียงก้อง

English-Thai: Nontri Dictionary
echo(n) เสียงก้อง,เสียงสะท้อน,เสียงกึกก้อง,การสะท้อนกลับ
echo(vi) ส่งเสียงก้อง,หวนกลับ,กล่าวซ้ำ,สะท้อนกลับ
resonance(n) เสียงกังวาน,การกำทอน,เสียงก้อง,เสียงสะท้อน
resound(vi) สะท้อนกลับ,ส่งเสียงก้อง,ดังกังวาน
reverberation(n) เสียงก้อง,การสะท้อนกลับ,การสั่นสะเทือน
whack(n) เสียงก้อง,การทดลอง,หุ้นส่วน
whack(vt) ทำเสียงก้อง,ตี,หวด,เอาชนะ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top