Stealth Wealth หรือ Quiet Luxury รวยแบบไม่ตะโกน เทรนด์ใหม่ที่กำลังมาแรง What is quiet luxury? “Stealth Wealth” หรือ “Quiet Luxury” แปลอย่างง่ายๆ ว่าเป็นสไตล์การแต่งตัว “หรูแบบไม่ต้องโชว์โลโก้ แพงโดยไม่ต้องตะโกน” คือการแต่งตัวด้วยเสื้อผ้า หรือเหล่าแฟชั่นไอเท็มที่เน้นการตัดเย็บด้วยความประณีตเนี้ยบกริบเป็นหลัก และใช้วัสดุเนื้อผ้าในการตัดเย็บคุณภาพสูงพร้อมกันนี้ก็ต้องมีความเรียบง่าย ดูดี และไม่ฉูดฉาด ภาพรวมที่ออกมาจึงทำให้เทรนด์นี้เปรียบเสมือนเหมือนเป็นแฝดคนละฝาของแฟชั่นแบบมินิมัลนั่นเอง ซึ่งจะแตกต่างจากเมื่อก่อนที่จะเสื้อผ้าหรือกระเป๋าจะแสดงถึงความคลั่งไคล้ในการสวมโลโก้ขนาดใหญ่ของแบรนด์หรู หรือสีสันจัดจ้าน ในส่วนของราคาค่าตัวของแต่ละชิ้นถึงแม้ว่าจะเรียบง่ายแต่แน่นอนว่ามูลค่าการซื้อขายสูงลิบลิ่ว โดยส่วนใหญ่แล้วคนที่นิยมเทรนด์ quiet luxury นี้คือ กลุ่มคนมีฐานะที่พยายามทำตัวกลมกลืนกับคนทั่วไปด้วยการแต่งตัวแบบมินิมัล ไม่แคร์ว่าคนอื่นจะรู้หรือไม่ว่าตัวเองใช้แบรนด์หรู Style ในรูปแบบ Quiet Luxury…
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

squall

S K W AO1 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -squall-, *squall*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
squall(n) พายุฝนที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน, Syn. gust, storm
squall(n) ความโกลาหล, See also: ความวุ่นวายอย่างกะทันหัน, Syn. disturbance, tempest
squall(vi) พัดกระหน่ำ, Syn. blow strongly
squall(vi) กรีดร้อง, See also: ร้องลั่น, Syn. cry, yell
squall(n) เสียงร้องดังลั่น, Syn. cry, yell
squally(adv) อย่างร้องดังลั่น
squaller(n) คนที่ร้องลั่น, See also: ผู้กรีดร้อง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
squall(สควอล) n. ลมพายุที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน (มักมีฝนหิมะหรือลูกเห็บ) , ความโกลาหลอย่างกะทันหัน, ความยุ่งยากอย่างกะทันหัน vi. พัดกระหน่ำ, เกิดพายุอย่างกะทันหัน., See also: squallish adv.
squalloid(สควอล'ลอยดฺ) adj. คล้ายปลาฉลาม
squally(สควอล'ลี) adj. มีลมพายุที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน (มักมีฝน หิมะหรือลูกเห็บ) , มีมรสุม, คุกคาม, มีความยุ่งยาก, ไม่ราบรื่น

English-Thai: Nontri Dictionary
squall(n) เสียงดัง, พายุ, ฝนไล่ช้าง, ความโกลาหล
squall(vi) เกิดพายุ, ร้องดัง, พัดกระหน่ำ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Squallลมสควอลล์ [อุตุนิยมวิทยา]
Squall cloudเมฆในลมสควอลล์ [อุตุนิยมวิทยา]
Squall lineแนวลมสควอลล์ หรือ แนวพายุฝน [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I suppose Mrs. De Winter went below for something and a squall hit the boat with nobody at the helm.ผมว่าคุณนายเดอ วินเทอร์คงลงไปข้างใต้เรือ ตอนที่เรือเจอกับพายุ โดยที่ไม่มีใครคอยบังคับเรือไว้ Rebecca (1940)
Well, the— the squall seems to have passed.อืม ก็เหมือนลมจะสงบแล้วนะ The Constant Gardener (2005)
A great snow squall is falling far into spring, พายุหิมะใหญ่กำลังตกครับ นานมากแล้วที่ไม่เกิดในฤดูใบไม้ผลิแบบนี้ April Snow (2005)
Well, these squalls do usually blow over.these squalls do usually blow over. Okay then. Interstellar (2014)
Sir, a squall on the starboard route, we need to shorten the sail immediately.เซอร์มีลมพายุบนน้อมกราบ ขวา เราจะต้องสั้นลงเรือทันที In the Heart of the Sea (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรี๊ดสลบ[kritsalop] (v) EN: scream ; shriek ; squall
ลมแดง[lomdaēng] (n) EN: windstorm ; storm ; tempest ; squall ; gale ; hard storm  FR: tempête [ f ] ; vent violent [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SQUALL S K W AO1 L
SQUALLS S K W AO1 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
squall (v) skwˈɔːl (s k w oo1 l)
squalls (v) skwˈɔːlz (s k w oo1 l z)
squally (j) skwˈɔːliː (s k w oo1 l ii)
squalled (v) skwˈɔːld (s k w oo1 l d)
squalling (v) skwˈɔːlɪŋ (s k w oo1 l i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
スコール[suko-ru] (n) squall; (P) [Add to Longdo]
一荒れ[ひとあれ, hitoare] (n, vs) squall; burst of anger [Add to Longdo]
突風[とっぷう, toppuu] (n) squall; sudden gust; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Squall \Squall\ (skw[add]l), n. [Cf. Sw. sqval an impetuous
   running of water, sqvalregn a violent shower of rain, sqvala
   to stream, to gush.]
   A sudden and violent gust of wind often attended with rain or
   snow.
   [1913 Webster]
 
      The gray skirts of a lifting squall.   --Tennyson.
   [1913 Webster]
 
   {Black squall}, a squall attended with dark, heavy clouds.
 
   {Thick squall}, a black squall accompanied by rain, hail,
    sleet, or snow. --Totten.
 
   {White squall}, a squall which comes unexpectedly, without
    being marked in its approach by the clouds. --Totten.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Squall \Squall\, v. i. [imp. & p. p. {Squalled} (skw[add]ld); p.
   pr. & vb. n. {Squalling}.] [Icel. skvala. Cf. {Squeal}.]
   To cry out; to scream or cry violently, as a woman
   frightened, or a child in anger or distress; as, the infant
   squalled.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Squall \Squall\, n.
   A loud scream; a harsh cry.
   [1913 Webster]
 
      There oft are heard the notes of infant woe, 
      The short, thick sob, loud scream, and shriller squall.
                          --Pope.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 squall
   n 1: sudden violent winds; often accompanied by precipitation
   v 1: make high-pitched, whiney noises [syn: {squall}, {waul},
      {wawl}]
   2: utter a sudden loud cry; "she cried with pain when the doctor
     inserted the needle"; "I yelled to her from the window but
     she couldn't hear me" [syn: {shout}, {shout out}, {cry},
     {call}, {yell}, {scream}, {holler}, {hollo}, {squall}]
   3: blow in a squall; "When it squalls, a prudent sailor reefs
     his sails"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top