ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

squall

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -squall-, *squall*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
squall(n) พายุฝนที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน, Syn. gust, storm
squall(n) ความโกลาหล, See also: ความวุ่นวายอย่างกะทันหัน, Syn. disturbance, tempest
squall(vi) พัดกระหน่ำ, Syn. blow strongly
squall(vi) กรีดร้อง, See also: ร้องลั่น, Syn. cry, yell
squall(n) เสียงร้องดังลั่น, Syn. cry, yell
squally(adv) อย่างร้องดังลั่น
squaller(n) คนที่ร้องลั่น, See also: ผู้กรีดร้อง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
squall(สควอล) n. ลมพายุที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน (มักมีฝนหิมะหรือลูกเห็บ) , ความโกลาหลอย่างกะทันหัน, ความยุ่งยากอย่างกะทันหัน vi. พัดกระหน่ำ, เกิดพายุอย่างกะทันหัน., See also: squallish adv.
squalloid(สควอล'ลอยดฺ) adj. คล้ายปลาฉลาม
squally(สควอล'ลี) adj. มีลมพายุที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน (มักมีฝน หิมะหรือลูกเห็บ) , มีมรสุม, คุกคาม, มีความยุ่งยาก, ไม่ราบรื่น

English-Thai: Nontri Dictionary
squall(n) เสียงดัง, พายุ, ฝนไล่ช้าง, ความโกลาหล
squall(vi) เกิดพายุ, ร้องดัง, พัดกระหน่ำ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Squallลมสควอลล์ [อุตุนิยมวิทยา]
Squall cloudเมฆในลมสควอลล์ [อุตุนิยมวิทยา]
Squall lineแนวลมสควอลล์ หรือ แนวพายุฝน [อุตุนิยมวิทยา]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรี๊ดสลบ[kritsalop] (v) EN: scream ; shriek ; squall
ลมแดง[lomdaēng] (n) EN: windstorm ; storm ; tempest ; squall ; gale ; hard storm  FR: tempête [ f ] ; vent violent [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
squall
squalls

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
squall
squalls
squally
squalled
squalling

WordNet (3.0)
squall(n) sudden violent winds; often accompanied by precipitation
squall(v) make high-pitched, whiney noises, Syn. wawl, waul
squall(v) blow in a squall
squally(adj) characterized by short periods of noisy commotion, Syn. squalling
squally(adj) characterized by brief periods of violent wind or rain
shout(v) utter a sudden loud cry, Syn. squall, yell, call, holler, cry, shout out, scream, hollo

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Squall

n. [ Cf. Sw. sqval an impetuous running of water, sqvalregn a violent shower of rain, sqvala to stream, to gush. ] A sudden and violent gust of wind often attended with rain or snow. [ 1913 Webster ]

The gray skirts of a lifting squall. Tennyson. [ 1913 Webster ]


Black squall, a squall attended with dark, heavy clouds. --
Thick squall, a black squall accompanied by rain, hail, sleet, or snow. Totten. --
White squall, a squall which comes unexpectedly, without being marked in its approach by the clouds. Totten.
[ 1913 Webster ]

Squall

v. i. [ imp. & p. p. Squalled p. pr. & vb. n. Squalling. ] [ Icel. skvala. Cf. Squeal. ] To cry out; to scream or cry violently, as a woman frightened, or a child in anger or distress; as, the infant squalled. [ 1913 Webster ]

Squall

n. A loud scream; a harsh cry. [ 1913 Webster ]

There oft are heard the notes of infant woe, --
The short, thick sob, loud scream, and shriller squall. Pope. [ 1913 Webster ]

Squaller

n. One who squalls; a screamer. [ 1913 Webster ]

Squally

a. 1. Abounding with squalls; disturbed often with sudden and violent gusts of wind; gusty; as, squally weather. [ 1913 Webster ]

2. (Agric.) Interrupted by unproductive spots; -- said of a field of turnips or grain. [ Prov. Eng. ] Halliwell. [ 1913 Webster ]

3. (Weaving) Not equally good throughout; not uniform; uneven; faulty; -- said of cloth. [ 1913 Webster ]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スコール[suko-ru] (n) squall; (P) [Add to Longdo]
一荒れ[ひとあれ, hitoare] (n, vs) squall; burst of anger [Add to Longdo]
突風[とっぷう, toppuu] (n) squall; sudden gust; (P) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top