Search result for

ravi

(96 entries)
(0.0289 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ravi-, *ravi*
Possible hiragana form: らう゛ぃ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ravin[VT] กินอย่างมูมมาม
ravine[N] หุบเขาลึก, See also: หุบเขา, ห้วยลึก, Syn. canyon, gully, valley
raving[ADJ] ซึ่งเพ้อคลั่ง, See also: ซึ่งคลุ้มคลั่ง, Syn. delirious, frenzied
ravish[VT] ข่มขืนกระทำชำเรา, Syn. abuse, rape
ravish[VT] ทำให้เต็มไปด้วยอารมณ์, Syn. fascinate, spellbird
ravish[VT] ช่วงชิง, See also: แย่งชิง, Syn. force, violate
ravings[N] คำพูดไร้ความหมาย
ravioli[N] อาหารอิตาเลียน
ravishing[ADJ] สวยงามมาก, Syn. gorgeous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ravine(ระวีน') n. หุบเขาลึก (มักมีลำธาร) ห้วยลึก
ravish(แรฟ'วิช) vt. ชิง,ช่วงชิง,แย่งชิง,ข่มขืนชำเรา,เต็มไปด้วยอารมณ์., See also: ravisher n. ravishment n. ravishedly,adv.
ravishing(แรฟ'วิชชิง) adj. มีเสน่ห์,ดึงดูดใจ,ทำให้หลงใหล, Syn. entrancing,enchanting
craving(เคร'วิง) n. ความกระหายมาก,ความอยากได้มาก,ความเงื่อน,ความปรารถนาอย่างรุนแรง, Syn. desire,lust
depravity(ดิเครฟ'วิที) n. ภาวะที่เสื่อมทรามลง,ความชั่วช้า., Syn. degeneracy
engravingn. การแกะสลัก ,แบบแกะสลัก,บล็อคที่แกะสลัก,เพลทที่จารึก
gravid(แกรฟ'วิด) adj. ตั้งครรภ์., See also: gravidity,gravidness n.
gravimeter(กระวิม'มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดความถ่วงจำเพาะ, See also: gravimetry n.
graving(เกร'วิง) n. สิ่งสลัก,การแกะสลัก,การชำระล้างและทาน้ำหรือวัตถุกันซึมที่ท้องเรือ
graving dockอู่เรือแห้ง

English-Thai: Nontri Dictionary
ravine(n) หุบเขาลึก
ravish(vt) ชื่นชม,แย่งชิง,ช่วงชิง,ข่มขืน
ravishing(adj) สวยบาดใจ,น่าชื่นชม,มีเสน่ห์,น่าหลงใหล,ดึงดูดใจ
ravishment(n) การชื่นชม,การแย่งชิง,การช่วงชิง,การข่มขืน,ความมีเสน่ห์
craving(n) ความอยาก,ความเงี่ยน,ความกระหาย
depravity(n) ความเลวทราม,ความชั่วช้า,ความต่ำช้า,ความเสื่อมทราม
engraving(n) การแกะสลัก,การจารึก,การสลัก
gravitate(vi) ถ่วง,จมลง,ไหล,ดึงดูด
gravitation(n) แรงโน้มถ่วง,แรงดึงดูด
gravity(n) ความถ่วง,แรงดึงดูด,ความเอาการเอางาน,ความสำคัญ,ความจริงจัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ravineเหว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ravishข่มขืนกระทำชำเรา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ravine-Area Method การฝังกลบในลำห้วย
วิธีการฝังกลบขยะมูลฝอย ในบริเวณลำห้วยที่หมดสภาพหรือไม่ สามารถนำไปใช้ประโยชน์อื่นใดได้อีก แต่จะต้องมีระบบการปนเปื้อนต่อสภาพแวดล้อมภายนอก [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ravi (n name uniq) ดวงอาทิตย์ ผู้กล้าหาญ ชื่อของนักดนตรีซิตาร์ของประเทศอินเดียชือ รวี ชางการ์
See also: R. rawee

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Into the scandalous lives of manhattan's elite. Andr? Leon talley is ravingที่จะรายงานความเป็นไปของเหล่าไฮโซในแมนฮัตตัน New Haven Can Wait (2008)
Than a little leg to get this prince to ravish you.มากกว่าขา เพื่อจะให้เจ้าชายหลงเสน่ห์เธอ Pret-a-Poor-J (2008)
And next to me is the always ravishing Dania ramirez.และที่อยู่ข้างผมนี่คือ ดาเนีย รามิเรส ผู้งดงามเสมอ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Ox wandered into town a couple of months ago, raving like a madman.อ๊อก เข้าไปในเมืองเมื่อหลายเดือนก่อน พูดจาอย่างกับคนบ้า Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
The stag went into the woods and led us to the deep ravine.กวางวิ่งเข้าไปในป่า และนำเราลงไปในเหวลึก The Other Boleyn Girl (2008)
She knows that ravine.นางรู้จักหุบเขานั่นดีนี่นา The Other Boleyn Girl (2008)
I got a heat signature north bound along... regardo ravineฉันพบกลุ่มความร้อนขึ้นเหนือไปตามหุบเขาเรกาโด้ Fast & Furious (2009)
34.7 sec from regardo ravine146 มองที่หุบเขา Fast & Furious (2009)
And I don't know if you've heard, but people are raving about my pizza.และฉันก็ไม่รู้นะ ถ้าเธอได้ยิน แต่คนเขาชื่นชอบพิซซ่าชองฉัน Mama Spent Money When She Had None (2009)
in hope that he will... ravish her, quite literally devour her, until she's lost into oblivion.ด้วยความหวังว่าเขาจะ.. ปลุกปล้ำเธอ ก็คือให้กลืนกินเธอนั่นแหละ จนหล่อนสูญสิ้นไป Frenzy (2009)
- Don't forget that one. - Ravioli in a can?เฮ้ อย่าลืมอันนั้นนะ Boom Crunch (2009)
I'm seriously considering asking that busboy to ravish me in the alleyway while I eat cheesecake.ฉันคิดจะขอให้เด็กเก็บโต๊ะ ปล้ำฉันจริงๆ ในตรอกข้างหลังขณะที่กินขีสเค้ก The Maternal Congruence (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หุบ[N] valley, See also: ravine, gorge, vale, mountain pass, Syn. หว่าง, ช่อง, Example: ทั่วทุกแห่งของห้วยหุบยังคงถูกห่มคลุมด้วยม่านหมอก
หุบเขา[N] valley, See also: ravine, gorge, vale, mountain pass, Syn. ซอกเขา, ช่องเขา, หว่างเขา, Example: เจ้าหน้าที่นับร้อยคนเร่งระดมกำลังค้นหาศพที่กระเด็นกระจายอยู่ทั่วหุบเขา, Count unit: แห่ง, Thai definition: แอ่งภูมิประเทศที่เป็นเส้นเป็นแนวยาว 2 ข้างแอ่งขนาบด้วยพื้นแผ่นดินสูงหรือภูเขาหรือเทือกเขา
ลงแขก[V] rape (by several persons), See also: ravish, Syn. รุมข่มขืน, Thai definition: รุมกันข่มขืนกระทำชำเราหญิง, Notes: (ปาก)
ฉุด[V] abduct, See also: ravish, drag off by force, Syn. ลักพา, ชิงไป, โฉบไป, ลักไป, Example: เขามีนักเลงอันธพาลไว้คอยควบคุมความสงบเรียบร้อย และคุมผู้หญิงที่ตนไปฉุดหรือล่อลวงหรือข่มขืนมา, Thai definition: ออกแรงลากหรือคร่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งไป
ข่มขืน[V] rape, See also: ravish, violate, Syn. ขืนใจ, ข่มขืนกระทำชำเรา, Example: โจรข่มขืนหญิงสาวกลางป่า
ข่มขืนกระทำชำเรา[N] rape, See also: ravish, violate, Example: เขาถูกตั้งข้อหาข่มขืนกระทำชำเราเด็กหญิงอายุไม่เกิน 15 ปี, Thai definition: ชื่อความผิดอาญาฐานขืนใจกระทำการร่วมประเวณีกับหญิงซึ่งมิใช่ภรรยาของตน โดยขู่เข็ญด้วยประการใดๆ หรือใช้กำลังประทุษร้ายหญิงซึ่งอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ หรือทำให้หญิงเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่น, Notes: (กฎ)
ช่องเขา[N] mountain pass, See also: ravine, gorge, defile, Syn. หุบเขา, Example: เราต้องเดินทางผ่านช่องเขานี้ไป, Count unit: ช่อง
หุบเหว[N] valley, See also: ravine, vale, Syn. เหว, Example: เส้นทางระหว่างไหล่เขาคดเคี้ยวและเต็มไปด้วยหุบเหวที่อันตราย, Count unit: แห่ง, Thai definition: หุบเขาที่มีเหวลึก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัลตราไวโอเลต[n.] (antrāwaiōlet) EN: ultraviolet ; UV   FR: ultraviolet [m] ; UV [mpl]
ชำเรา[v.] (chamrao) EN: violate ; rape ; ravish ; abuse ; molest   FR: violer ; abuser ; attenter à la pudeur de
ชื่น[adj.] (cheūn) EN: cheerful ; happy ; merry ; joyful ; delighted ; glad ; cheering ; pleased ; cheering ; refreshing   FR: content ; heureux ; enchanté ; gai ; enjoué ; ravi ; jovial ; réjoui ; joyeux ; agréable ; plaisant ; réjouissant
ชื่นใจ[adj.] (cheūnjai) EN: glad ; delighted   FR: ravi ; enchanté
ชิง[v.] (ching) EN: snatch ; seize ; wrest ; grab ; usurp ; capture   FR: arracher ; ravir ; saisir ; s'emparer de
ชุ่มชื่น[v.] (chumcheūn) EN: be delighted ; be cheerful ; be joyful ; be happy ; be merry   FR: être ravi ; être content
ดีใจ[adj.] (dījai) EN: happy ; glad ; pleased ; in high spirits ; delighted ; joyous   FR: content ; heureux ; enchanté ; ravi ; satisfait
ดีใจที่ได้พบคุณ[xp] (dījai thī dāi phop khun) EN: glad to have met you ; so glad to see you   FR: content de vous avoir rencontré ; ravi d'avoir fait votre connaissance
เหไปสู่[v. exp.] (hē pai sū) EN: gravitate   
หินกรวด[n.] (hinkrūat) EN: pebble ; gravel ; grit   FR: gravillon [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
RAVI    R AA2 V IY1
RAVIN    R AE1 V IH2 N
RAVI'S    R AA2 V IY1 S
RAVITZ    R AE1 V IH2 T S
RAVINE    R AH0 V IY1 N
RAVING    R EY1 V IH0 NG
RAVIOLI    R AE2 V IY0 OW1 L IY0
RAVINES    R AH0 V IY1 N Z
RAVITCH    R AE1 V IH0 CH
RAVINDRAN    R AA1 V IH2 N D R AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ravine    (n) (r @1 v ii1 n)
raving    (v) (r ei1 v i ng)
ravish    (v) (r a1 v i sh)
ravines    (n) (r @1 v ii1 n z)
ravings    (n) (r ei1 v i ng z)
ravioli    (n) (r a2 v i ou1 l ii)
raviolis    (n) (r a2 v i ou1 l i z)
ravished    (v) (r a1 v i sh t)
ravishes    (v) (r a1 v i sh i z)
ravishing    (v) (r a1 v i sh i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ravioli {n} [cook.]ravioli [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガル[, garu] (n) gal (unit of gravitational acceleration) [Add to Longdo]
クラヴィーア;クラビア;クラヴィア;クラビーア[, kuravi-a ; kurabia ; kuravia ; kurabi-a] (n) clavier [Add to Longdo]
クラヴィコード;クラビコード[, kuraviko-do ; kurabiko-do] (n) clavichord [Add to Longdo]
グラビトン[, gurabiton] (n) graviton [Add to Longdo]
シンクラヴィア[, shinkuravia] (n) Synclavier (brand-name digital synthesizer and sampler) [Add to Longdo]
ドラヴィダ語族;ドラビダ語族[ドラヴィダごぞく(ドラヴィダ語族);ドラビダごぞく(ドラビダ語族), doravida gozoku ( doravida gozoku ); dorabida gozoku ( dorabida gozoku )] (n) Dravidian (family of languages) [Add to Longdo]
ドラヴィダ族;ドラビダ族[ドラヴィダぞく(ドラヴィダ族);ドラビダぞく(ドラビダ族), doravida zoku ( doravida zoku ); dorabida zoku ( dorabida zoku )] (n) Dravidian (people) [Add to Longdo]
ブラックライト[, burakkuraito] (n) black light; ultraviolet light; UV light [Add to Longdo]
マイクログラビティー[, maikurogurabitei-] (n) microgravity [Add to Longdo]
ラビオリ[, rabiori] (n) ravioli (ita [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
狂言[kuáng yán, ㄎㄨㄤˊ ㄧㄢˊ, ] raving; wild language; idiocy; gaffe, #57,952 [Add to Longdo]
隘谷[ài gǔ, ㄞˋ ㄍㄨˇ, ] ravine; canyon; V-shaped river valley with steep sides, #530,975 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top