ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ชำเรา

   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชำเรา-, *ชำเรา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชำเรา[V] rape, See also: copulate, ravish, Syn. ร่วมประเวณี, กระทำการร่วมเพศ, กระทำชำเรา, Example: โสเภณีตามพระราชบัญญัติสัญจรโรคคือหญิงที่รับจ้างทำชำเราสำส่อนโดยได้รับเงินผลประโยชน์เป็นค่าจ้าง, Notes: (กฎหมาย)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชำเราก. ลึก, ล่วงเข้าไป, เช่น ชายใดข่มขืนภิริยาท่านถึงชำเรา ให้ไหมโดยประถมผิดเมียทวีคูณ ถ้าข่มขืนมิได้ถึงชำเรา ให้ไหมโดยปรถมผิดเมีย (สามดวง พระไอยการลักษณผัวเมีย)
ชำเราการกระทำเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระทำโดยการใช้อวัยวะเพศของผู้กระทำกระทำกับอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของผู้อื่น หรือการใช้สิ่งอื่นใดกระทำกับอวัยวะเพศหรือทวารหนักของผู้อื่น.
ชำเราก. ลับ เช่น หน้าตาชำเรา (สุบิน).
ชำเราน. ซอก, หลืบ, เช่น ชำเราะชระลองดอมไพร (สมุทรโฆษ).
ชำเราก. เซาะ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They fucked her and killed her.รุมชำเราแล้วยิงทิ้ง Casualties of War (1989)
Go have fun on your statutory weekend.ขอให้ชำเราผู้เยาว์ ให้สนุกเถอะนะ Bringing Down the House (2003)
And I'll report you for child abuse.และฉันจะแจ้งความข้อหากระทำชำเราผู้เยาว์ Cinderella (2006)
You think a Son had something to do with that rape?นายคิดว่าพวกเราเป็นพวกชอบข่มขืนชำเรางั้นเหรอ Fun Town (2008)
Tearing up the daughter of an important citizen like that.กระทำเชำเราลูกสาว ของพลเมืองคนสำคัญแบบนั้น Fun Town (2008)
He's got a half a dozen sex crimes on his rap sheet.ในประวัติของเขา ก่อคดีกระทำชำเราทางเพศครึ่งโหล Fun Town (2008)
I haven't acted out sexually in over three years.ฉันไม่ได้ก่อคดีกระทำชำเรามากว่าสามปีแล้ว Fun Town (2008)
-With the not-guilty verdict.ใช่ คุณถูกกล่าวหาว่า กระทำชำเราในแฮมมิลตั้น กับคำตัดสินที่ไม่เป็นธรรม Some Kinda Love (2009)
-Yeah, doesn't make him a killer.คนที่มีประวัติกระทำชำเรา Some Kinda Love (2009)
she was asphyxiated.ถูกข่มขืนกระทำชำเราและมีรอยถูกมัด บนข้อมือและข้อเท้า Cradle to Grave (2009)
Okay, Mrs. Johnston, let's talk about the abuse.โอเค คุณนายจอห์นสตัน มาคุยกันเรื่องกระทำชำเรา Precious (2009)
Then all the murderers, the rapists, the predators, they might get out.จากนั้นพวกฆาตกรทุกคน พวกข่มขืนกระทำชำเรา พวกโจรปล้นสะดม พวกเขาอาจจะลอยนวล Episode #1.5 (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชำเรา[n.] (chamrao) EN: sexual intercourse   FR: rapport sexuel [m]
ชำเรา[n.] (chamrao) EN: illicit sexual relations ; adultery   FR: adultère [m] ; relations sexuelles extra-conjugales [fpl]
ชำเรา[v.] (chamrao) EN: copulate   FR: faire l'amour ; copuler (fam.)
ชำเรา[v.] (chamrao) EN: violate ; rape ; ravish ; abuse ; molest   FR: violer ; abuser ; attenter à la pudeur de

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abuse(อะบิวซ) vt.,n. ใช้ในทางผิด, ใช้มากเกินไป, ใช้เป็นโทษ, หลอกลวง,ข่มขืน, ชำเรา, กล่าวร้าย. -abusive adj., -abuser n.
debauch(ดิบอค') {debauched,debauching,debauches} vt. ทำชั่ว,ทำให้เสื่อมทราม,ล่อลวงไปกระทำการชำเรา vi.,n. (การ) เสเพล,ปล่อยเนื้อปล่อยตัว,มั่วโลกีย์มึนเมา, See also: debauchment n. ดูdebauch
deflorate(ดีฟลอ'เรท) adj. ซึ่งผ่านการออกดอกแล้ว ได้รับการเก็บดอกแล้ว. ถูกข่มขื่นกระทำชำเรา,เสียพรหมจรรย์ไป
felony(เฟล'เลินนี) n. ความผิดอาญาร้ายแรง (เช่นฆาตกรรม-วางเพลิง-ข่มขืนกระทำ ชำเรา)
harrow(แฮ'โร) n. คราด vt. คราด (ดิน) . รบกวนอย่างเจ็บปวด,ทรมานจิตใจ,ข่มขืนชำเรา,ทำให้เจ็บช้ำ,แย่ง,ย่ำยี,ปล้นสะดม, See also: harrower n.
outrage(เอาทฺ'เรจฺ) vt.,n. (การ) ทำให้เจ็บแค้นใจ,ทำให้โกรธ,ก้าวร้าว,ทำร้าย,ข่มขืนกระทำชำเรา
rape(เรพ) n. v.,n. (การ) ข่มขืนชำเรา,ช่วงชิง,ชิงทรัพย์., See also: rapist n., Syn. ravish,violate,molest
rapist(เร'พิสทฺ) n. ผู้ข่มขืนชำเรา
ravish(แรฟ'วิช) vt. ชิง,ช่วงชิง,แย่งชิง,ข่มขืนชำเรา,เต็มไปด้วยอารมณ์., See also: ravisher n. ravishment n. ravishedly,adv.
violate(ไว'อะเลท) vt. ฝ่าฝืน,ละเมิด,รบกวน,ทำลาย,ประทุษร้าย,ข่มขืน (โดยเฉพาะกระทำชำเรา) ,ทำให้เสื่อมเสีย., See also: violator n. violater n., Syn. shirk,break,profane,intefere

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top