ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ravish

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ravish-, *ravish*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ravish(vt) ข่มขืนกระทำชำเรา, Syn. abuse, rape
ravish(vt) ทำให้เต็มไปด้วยอารมณ์, Syn. fascinate, spellbird
ravish(vt) ช่วงชิง, See also: แย่งชิง, Syn. force, violate
ravishing(adj) สวยงามมาก, Syn. gorgeous

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ravish(แรฟ'วิช) vt. ชิง, ช่วงชิง, แย่งชิง, ข่มขืนชำเรา, เต็มไปด้วยอารมณ์., See also: ravisher n. ravishment n. ravishedly, adv.
ravishing(แรฟ'วิชชิง) adj. มีเสน่ห์, ดึงดูดใจ, ทำให้หลงใหล, Syn. entrancing, enchanting

English-Thai: Nontri Dictionary
ravish(vt) ชื่นชม, แย่งชิง, ช่วงชิง, ข่มขืน
ravishing(adj) สวยบาดใจ, น่าชื่นชม, มีเสน่ห์, น่าหลงใหล, ดึงดูดใจ
ravishment(n) การชื่นชม, การแย่งชิง, การช่วงชิง, การข่มขืน, ความมีเสน่ห์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ravishข่มขืนกระทำชำเรา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลงแขก(v) rape (by several persons), See also: ravish, Syn. รุมข่มขืน, Thai Definition: รุมกันข่มขืนกระทำชำเราหญิง, Notes: (ปาก)
ฉุด(v) abduct, See also: ravish, drag off by force, Syn. ลักพา, ชิงไป, โฉบไป, ลักไป, Example: เขามีนักเลงอันธพาลไว้คอยควบคุมความสงบเรียบร้อย และคุมผู้หญิงที่ตนไปฉุดหรือล่อลวงหรือข่มขืนมา, Thai Definition: ออกแรงลากหรือคร่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งไป
ข่มขืน(v) rape, See also: ravish, violate, Syn. ขืนใจ, ข่มขืนกระทำชำเรา, Example: โจรข่มขืนหญิงสาวกลางป่า
ข่มขืนกระทำชำเรา(n) rape, See also: ravish, violate, Example: เขาถูกตั้งข้อหาข่มขืนกระทำชำเราเด็กหญิงอายุไม่เกิน 15 ปี, Thai Definition: ชื่อความผิดอาญาฐานขืนใจกระทำการร่วมประเวณีกับหญิงซึ่งมิใช่ภรรยาของตน โดยขู่เข็ญด้วยประการใดๆ หรือใช้กำลังประทุษร้ายหญิงซึ่งอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ หรือทำให้หญิงเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่น, Notes: (กฎ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชำเรา[chamrao] (v) EN: violate ; rape ; ravish ; abuse ; molest  FR: violer ; abuser ; attenter à la pudeur de
ข่มขืน[khomkheūn] (v) EN: rape ; violate ; ravish  FR: violer
กระทำชำเรา[krathamchamrao] (v) EN: rape ; sexually assault ; ravish ; violate ; abuse ; force  FR: violer ; abuser
ลงแขก[longkhaēk] (v) EN: rape (by several persons) ; ravish (a woman) one after another ; inflict multiple intercourse on (a woman)  FR: violer collectivement ; abuser tour à tour
โทรม[sōm] (v) EN: rape ; sexually assault ; ravish ; violate ; abuse  FR: violer ; abuser

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ravishing
ravishankar

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ravish
ravished
ravishes
ravishing
ravishment
ravishingly
ravishments

WordNet (3.0)
ravishingly(adv) in a ravishing manner or to a ravishing degree
enchant(v) hold spellbound, Syn. enrapture, enthral, transport, delight, ravish, enthrall, Ant. disenchant
rape(v) force (someone) to have sex against their will, Syn. violate, dishonor, assault, dishonour, outrage, ravish

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Ravish

v. t. [ imp. & p. p. Ravished p. pr. & vb. n. Ravishing. ] [ OE. ravissen, F. ravir, fr. L. rapere to snatch or tear away, to ravish. See Rapacious, Rapid, and -ish. ] 1. To seize and carry away by violence; to snatch by force. [ 1913 Webster ]

These hairs which thou dost ravish from my chin
Will quicken, and accuse thee. Shak. [ 1913 Webster ]

This hand shall ravish thy pretended right. Dryden. [ 1913 Webster ]

2. To transport with joy or delight; to delight to ecstasy. “Ravished . . . for the joy.” Chaucer. [ 1913 Webster ]

Thou hast ravished my heart. Cant. iv. 9. [ 1913 Webster ]

3. To have carnal knowledge of (a woman) by force, and against her consent; to rape. Shak. [ 1913 Webster ]

Syn. -- To transport; entrance; enrapture; delight; violate; deflower; force. [ 1913 Webster ]

Ravisher

n. One who ravishes (in any sense). [ 1913 Webster ]

Ravishing

a. Rapturous; transporting. [ 1913 Webster ]

Ravishingly

adv. In a ravishing manner. [ 1913 Webster ]

Ravishment

n. [ F. ravissement. See Ravish. ] [ 1913 Webster ]

1. The act of carrying away by force or against consent; abduction; as, the ravishment of children from their parents, of a ward from his guardian, or of a wife from her husband. Blackstone. [ 1913 Webster ]

2. The state of being ravished; rapture; transport of delight; ecstasy. Spenser. [ 1913 Webster ]

In whose sight all things joy, with ravishment
Attracted by thy beauty still to gaze. Milton. [ 1913 Webster ]

3. The act of ravishing a woman; rape. [ 1913 Webster ]

Japanese-English: EDICT Dictionary
犯す[おかす, okasu] (v5s, vt) (1) to commit (e.g. crime); to perpetrate; (2) to transgress; to contravene; (3) (also written 姦す) to violate; to ravish; to rape; to deflower; (P) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top