ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rape

R EY1 P   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rape-, *rape*
Possible hiragana form: らぺ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rape(n) การข่มขืน, Syn. ravishment, sexual assault, violation
rape(n) การทำลาย, See also: การทำให้เสื่อมเสีย, Syn. defilement, desecration
rape(vt) ข่มขืน, See also: ขืนใจ, ข่มขืนกระทำชำเรา, ปลุกปล้ำ, ปล้ำ, Syn. ravish, violate
rape(vt) ช่วงชิง, See also: แย่งชิง, ฉกฉวย, Syn. capture, seize
rape(n) พืชชนิดหนึ่งใช้สำหรับเลี้ยงสัตว์หรือสกัดเอาน้ำมันจากเมล็ด
rape(n) กากผลองุ่นที่มาจากการทำไวน์
raper(n) ผู้ข่มขืนกระทำชำเรา, Syn. rapist

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rape(เรพ) n. v., n. (การ) ข่มขืนชำเรา, ช่วงชิง, ชิงทรัพย์., See also: rapist n., Syn. ravish, violate, molest
crape(เครพ) { craped, craping, crapes } n. แขนทุกข์ (สีดำ) , ผ้าย่นสีดำ, ด้ายดำ, ผ้าย่น, แพรย่น, ผ้าไว้ทุกข์, เครื่องหมายไว้ทุกข์. vt. ใช้ด้ายย่นหรือแพรย่นปิดคลุม, ทำให้เป็นลอน, Syn. crepe
crapehanger(เครพ'แฮงเกอะ) n. คนที่มองในแง่ร้าย, คนที่เศร้าหมอง
drape(เดรพ) { draped, draping, drapes } vt. สวมเสื้อผ้า, แต่งกาย, จัดเสื้อผ้า, จัดม่าน, แขวน. vi. แขวน, ประดับ, ตกแต่ง.n. ม่านประดับ, วิธีการแขวนม่านและสิ่งประดับ., See also: drapable, drapeable adj.
draper(เดร'เพอะ) n. พ่อค้าผัก, คนขายผ้า
drapery(เดร'เพอรี) n. ผ้าแขวน, ผ้าม่าน, ผ้าพับ, ผ้าหรือสิ่งทอทั้งหลาย, ร้านขายผ้า., See also: draperied adj.
earh scrapern. เครื่องขุดดิน
grape(เกรพ) n. ผลองุ่น, ต้นองุ่น, สีม่วงอมแดง, เหล้าองุ่น
grapefruitn. ส้มโอ
graperyn. สวนองุ่น, สถานเพาะองุ่น

English-Thai: Nontri Dictionary
rape(n) การชิงทรัพย์, การแย่งชิง, การข่มขืน, การขืนใจ
rape(vt) ชิงทรัพย์, แย่งชิง, ข่มขืน, ขืนใจ
crape(n) แขนไว้ทุกข์
drape(vt) พับ, แต่งตัว, ประดับด้วยผ้า, สวมเสื้อผ้า, จัดเสื้อผ้า, จัดม่าน
drapery(n) ผ้าม่าน, ผ้าแขวน, ร้านขายผ้า
grape(n) ผลองุ่น
grapefruit(n) ส้มโอ
parapet(n) เชิงเทิน, ราวลูกกรง, รั้ว, กำแพงปีกกา
scrape(vt) ถู, ขัดสี, ขูด, โกน, ทำให้เกลี้ยงเกลา
scraper(n) ที่เช็ดรองเท้า, เครื่องขูด, เครื่องขุดดิน, มีดโกน, เครื่องถู

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rapeการข่มขืนกระทำชำเรา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rapeการข่มขืน [TU Subject Heading]
Rape in marriageการข่มขืนในชีวิตสมรส [TU Subject Heading]
Rape in mass mediaการข่มขืนในสื่อมวลชน [TU Subject Heading]
Rape victimsผู้ถูกข่มขืน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
murder assaulting a Justice of the peace raping a virgin of the white race and statutory rape of a minor of the black race of derailing a train in order to rob the passengers.......โทษฐานความผิดต่อไปนี้ ฆาตกรรม ทำร้ายผู้พิพากษา... ...ข่มขืนหญิงพรหมจรรย์ผิวขาว... ...และพรากผู้เยาว์ ผิวดำ... The Good, the Bad and the Ugly (1966)
No, we rape the shit out of them at the Number Six dance later on!ไม่ เราจะข่มขืนมันให้หมดทุกคน Blazing Saddles (1974)
You said rape twice.นายพูดข่มขืน 2 ครั้ง Blazing Saddles (1974)
I ain't gonna rape nobody.ฉันไม่ยอมข่มขืนใครแน่ Casualties of War (1989)
- If she was dead when did they rape her?- If she was dead... ...when did they rape her? Casualties of War (1989)
So you don't feel responsible for crimes of the rape and murder?คุณรู้สึกว่าคุณไม่มีความผิด ฐานข่มขืนและฆาตกรรม Casualties of War (1989)
And during this alleged rape you went off to sit in the jungle.And during this alleged rape... ...you went off to sit in the jungle. Is that correct? Casualties of War (1989)
When Sergeant Meserve called you, did you go willingly into the hootch and rape the girl Tran Thi Oahn?พอจ่ามีเซิร์ฟบอกถึงตาคุณ คุณก็เข้าไปในกระท่อมอย่างเต็มใจ แล้วข่มขืนหญิงนั้นใช่หรือไม่ Casualties of War (1989)
You're saying, then you involved yourself in rape to avoid being ridiculed?คุณให้การว่า.. คุณร่วมข่มขืนเพื่อกันเพื่อนล้อเลียน Casualties of War (1989)
Of the charges of rape and unpremeditated murder PFC Diaz is found guilty sentenced to eight years' hard labor.ด้วยข้อหา ร่วมโทรมหญิงและฆาตกรรม พลทหารแอนโตนิโอ ดิแอช มีความผิด ให้จำคุก 8 ปี และทำงานหนัก Casualties of War (1989)
Of the charges of rape and premeditated murder Corporal Clark is found guilty sentenced to life imprisonment at hard labor.ด้วยข้อหาร่วมโทรมหญิง และฆาตกรรม สิบตรีโธมัส คลาร์คมีความผิด ให้จำคุกตลอดชีวิตและทำงานหนัก Casualties of War (1989)
Don't worry. I won't rape you.ไม่ต้องห่วง ผมจะไม่ขืนใจครู Wild Reeds (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rapeWithin the rape crisis movement, Greesite's dissent is significant.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โทรม(v) rape, See also: sexually assault, ravish, violate, abuse, Syn. ข่มขืน, Example: เธอถูกโทรมโดยทหารที่บุกรุกเข้ามา
ขืนใจ(v) rape, See also: commit a rape, Syn. บังคับ, ข่มขืน, ปลุกปล้ำ, Example: น้าชายขืนใจหลานทั้ง 2 คนมานาน โดยที่พ่อแม่เด็กไม่รู้เรื่องเลย, Thai Definition: บังคับให้ยอมทำตามในทางประเวณี
ลงแขก(v) rape (by several persons), See also: ravish, Syn. รุมข่มขืน, Thai Definition: รุมกันข่มขืนกระทำชำเราหญิง, Notes: (ปาก)
ชำเรา(v) rape, See also: copulate, ravish, Syn. ร่วมประเวณี, กระทำการร่วมเพศ, กระทำชำเรา, Example: โสเภณีตามพระราชบัญญัติสัญจรโรคคือหญิงที่รับจ้างทำชำเราสำส่อนโดยได้รับเงินผลประโยชน์เป็นค่าจ้าง, Notes: (กฎหมาย)
กระทำชำเรา(v) rape, See also: sexually assault, ravish, violate, abuse, force, Syn. ข่มขืน, Example: หญิงสาวถูกกระทำชำเราจนสลบไป
การข่มขืน(n) rape, See also: violation, Example: การข่มขืนผู้ที่ไม่สมยอมนับเป็นความผิดทางกฎหมาย
ข่มขืน(v) rape, See also: ravish, violate, Syn. ขืนใจ, ข่มขืนกระทำชำเรา, Example: โจรข่มขืนหญิงสาวกลางป่า
ข่มขืนกระทำชำเรา(n) rape, See also: ravish, violate, Example: เขาถูกตั้งข้อหาข่มขืนกระทำชำเราเด็กหญิงอายุไม่เกิน 15 ปี, Thai Definition: ชื่อความผิดอาญาฐานขืนใจกระทำการร่วมประเวณีกับหญิงซึ่งมิใช่ภรรยาของตน โดยขู่เข็ญด้วยประการใดๆ หรือใช้กำลังประทุษร้ายหญิงซึ่งอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ หรือทำให้หญิงเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่น, Notes: (กฎ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
องุ่น[a-ngun] (n) EN: grape  FR: raisin [ m ]
องุ่นเปรี้ยว[a-ngun prīo] (n, exp) EN: sour grapes
องุ่นทำเหล้า[a-ngun tham lao] (n, exp) EN: wine grapes  FR: vigne [ f ]
อายุรศาสตร์[āyurasāt] (n) EN: science of medicine ; medicine ; pathology ; therapeutics  FR: sciences médicales [ fpl ] ; médecine [ f ] ; pathologie [ f ] ; thérapeutique [ f ]
โบกธง[bōk thong] (v, exp) EN: wave a flag  FR: agiter un drapeau ; brandir un drapeau
บุ้ง[bung] (n) EN: rasp  FR: râpe [ f ]
ชักธง[chak thong] (v, exp) EN: raise a flag ; fly a flag ; hoist a flag  FR: hisser le drapeau ; hisser le pavillon ; pavoiser
ชักธงขึ้นเสา[chak thong kheun sao] (v, exp) EN: raise a flag  FR: hisser le drapeau
ชำเรา[chamrao] (v) EN: violate ; rape ; ravish ; abuse ; molest  FR: violer ; abuser ; attenter à la pudeur de
เชือกชักธง[cheūak chak thong] (n, exp) EN: halyard  FR: cordage servant à hisser un drapeau [ m ] ; drisse [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
RAPE R EY1 P
RAPED R EY1 P T
RAPER R EY1 P ER0
RAPES R EY1 P S
RAPERS R EY1 P ER0 Z
RAPESEED R EY1 P S IY2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rape (v) rˈɛɪp (r ei1 p)
raped (v) rˈɛɪpt (r ei1 p t)
rapes (v) rˈɛɪps (r ei1 p s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
强奸[qiáng jiān, ㄑㄧㄤˊ ㄐㄧㄢ, / ] rape #8,473 [Add to Longdo]
强奸罪[qiáng jiān zuì, ㄑㄧㄤˊ ㄐㄧㄢ ㄗㄨㄟˋ, / ] rape #37,923 [Add to Longdo]
芸苔子[yún tái zǐ, ㄩㄣˊ ㄊㄞˊ ㄗˇ, ] rape (Brassica campestris L.); rapeseed plant; canola plant; a common vegatable with a dark green leaf; also called 油菜 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rapsöl { n }rape oil [Add to Longdo]
Rüböl { n }rape oil; colza [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
attraper/prendre froid(phrase) เป็นหวัด, ติดเชื้อหวัด, Syn. s'enrhumer, être enrhumé, être enrhumée

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
RAPEEPORN[ระ-พี-พร] (n) สิ่งมีชีวิต เคลื่อนไหวได้ มีความเป็นปัจเจกสูง ชอบทานมาม่าดิบ

Japanese-English: EDICT Dictionary
蕓薹;うん薹[うんだい;うんたい;ウンダイ;ウンタイ, undai ; untai ; undai ; untai] (n) (See 油菜) rape (seed oil plant, Brassica campestris); Chinese colza; yuntai [Add to Longdo]
こそげ取る;刮げ取る[こそげとる, kosogetoru] (v5r, vt) (See 刮げる) to scrape off [Add to Longdo]
ぺらぺら[perapera] (adj-na, adv, n, vs) (1) (on-mim) fluent; fluency; (2) flipping (pages); (3) thin or weak (paper, cloth); (P) [Add to Longdo]
オロブロンコ[oroburonko] (n) sweet grapefruit-like citrus fruit; super-grapefruit [Add to Longdo]
カベルネ・ソービニヨン;カベルネソービニヨン[kaberune . so-biniyon ; kaberuneso-biniyon] (n) Cabernet Sauvignon (wine grape variety) [Add to Longdo]
カベルネ・フラン;カベルネフラン[kaberune . furan ; kaberunefuran] (n) Cabernet Franc (wine grape variety) [Add to Longdo]
ガメ;ガメイ[game ; gamei] (n) Gamay (variety of grape) [Add to Longdo]
クレープペーパー[kure-pupe-pa-] (n) crape paper [Add to Longdo]
グレープ[gure-pu] (n) grape [Add to Longdo]
グレープジュース[gure-puju-su] (n) grape juice [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rape \Rape\ (r[=a]p), n. [F. r[^a]pe a grape stalk.]
   1. Fruit, as grapes, plucked from the cluster. --Ray.
    [1913 Webster]
 
   2. The refuse stems and skins of grapes or raisins from which
    the must has been expressed in wine making.
    [1913 Webster]
 
   3. A filter containing the above refuse, used in clarifying
    and perfecting malt, vinegar, etc.
    [1913 Webster]
 
   {Rape wine}, a poor, thin wine made from the last dregs of
    pressed grapes.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rape \Rape\, v. i.
   To rob; to pillage. [Obs.] --Heywood.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rape \Rape\, n. [Icel. hreppr village, district; cf. Icel.
   hreppa to catch, obtain, AS. hrepian, hreppan, to touch.]
   One of six divisions of the county of Sussex, England,
   intermediate between a hundred and a shire.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rape \Rape\, n. [L. rapa, rapum, akin to Gr. "ra`pys, "ra`fys,
   G. r["u]be.] (Bot.)
   A name given to a variety or to varieties of a plant of the
   turnip kind, grown for seeds and herbage. The seeds are used
   for the production of rape oil, and to a limited extent for
   the food of cage birds.
   [1913 Webster]
 
   Note: These plants, with the edible turnip, have been
      variously named, but are all now believed to be derived
      from the {Brassica campestris} of Europe, which by some
      is not considered distinct from the wild stock
      ({Brassica oleracea}) of the cabbage. See {Cole}.
      [1913 Webster]
 
   {Broom rape}. (Bot.) See {Broom rape}, in the Vocabulary.
 
   {Rape cake}, the refuse remaining after the oil has been
    expressed from the rape seed.
 
   {Rape root}. Same as {Rape}.
 
   {Summer rape}. (Bot.) See {Colza}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rape \Rape\, n. [Akin to rap to snatch, but confused with L.
   rapere. See {Rap} to snatch.]
   1. The act of seizing and carrying away by force; violent
    seizure; robbery.
    [1913 Webster]
 
       And ruined orphans of thy rapes complain. --Sandys.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) Sexual connection with a woman without her consent.
    See {Age of consent}, under {Consent}, n.
    [1913 Webster]
 
   3. That which is snatched away. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Where now are all my hopes? O, never more
       Shall they revive! nor death her rapes restore.
                          --Sandys.
    [1913 Webster]
 
   4. Movement, as in snatching; haste; hurry. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   5. (Fig., Colloq.) An action causing results harmful to a
    person or thing; as, the rape of the land by mining
    companies.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rape \Rape\, v. t.
   1. To commit rape upon; to ravish.
    [1913 Webster]
 
   2. (Fig., Colloq.) To perform an action causing results
    harmful or very unpleasant to a person or thing; as, women
    raped first by their assailants, and then by the Justice
    system. Corresponds to 2nd {rape}, n. 5.
    [PJC]
 
   {To rape and ren}. See under {Rap}, v. t., to snatch.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cole \Cole\ (k[=o]l), n. [OE. col, caul, AS. cawl, cawel, fr. L.
   caulis, the stalk or stem of a plant, esp. a cabbage stalk,
   cabbage, akin to Gr. kaylo`s. Cf. {Cauliflower}, {Kale}.]
   (Bot.)
   A plant of the {Brassica} or Cabbage genus; esp. that form of
   {Brassica oleracea} called {rape} and {coleseed}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rape
   n 1: Eurasian plant cultivated for its seed and as a forage crop
      [syn: {rape}, {colza}, {Brassica napus}]
   2: the act of despoiling a country in warfare [syn: {rape},
     {rapine}]
   3: the crime of forcing a woman to submit to sexual intercourse
     against her will [syn: {rape}, {violation}, {assault},
     {ravishment}]
   v 1: force (someone) to have sex against their will; "The woman
      was raped on her way home at night" [syn: {rape}, {ravish},
      {violate}, {assault}, {dishonor}, {dishonour}, {outrage}]
   2: destroy and strip of its possession; "The soldiers raped the
     beautiful country" [syn: {rape}, {spoil}, {despoil},
     {violate}, {plunder}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 rape
  vt.
 
   1. To {screw} someone or something, violently; in particular, to destroy a
   program or information irrecoverably. Often used in describing file-system
   damage. ?So-and-so was running a program that did absolute disk I/O and
   ended up raping the master directory.?
 
   2. To strip a piece of hardware for parts.
 
   3. [CMU/Pitt] To mass-copy files from an anonymous ftp site. ?Last night I
   raped Simtel's dskutl directory.?
 

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top