Search result for

ตะปู

(47 entries)
(0.0434 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตะปู-, *ตะปู*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะปู    [N] nail, See also: spike, Syn. ตาปู, หมุด, เป็ก, Example: ช่างไม้ซื้อตะปูขนาด 1 นิ้ว มาครึ่งกิโล, Count unit: ตัว, ดอก, Thai definition: สิ่งทำด้วยโลหะ มีปลายแหลม หัวมนแบน ขนาดต่างๆ กัน สำหรับตรึงสิ่งอื่นให้แน่น โดยใช้ค้อนเป็นต้นตอกลงไป
ตะปูควง    [N] screw, See also: wood screw, Syn. ตะปูเกลียว, Example: ตะปูควงต้องใช้ไขควงไข, Count unit: ตัว, ดอก, Thai definition: ตะปูที่มีเกลียว หัวเป็นร่องหรือเป็น 4 แฉก ใช้ไขควงไข
ตะปูเข็ม    [N] small nail, See also: kind of nails, Count unit: ตัว, ดอก, Thai definition: ตะปูที่มีขนาดเล็กมาก
ตะปูหัวเห็ด    [N] large headed nail, See also: like mushrooms nail, Example: ช่างไม้ตอกสังกะสีด้วยตะปูหัวเห็ด, Count unit: ตัว, ดอก, Thai definition: ตะปูที่มีหัวบานเหมือนดอกเห็ด สำหรับตอกสังกะสีเป็นต้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตะปูน. สิ่งทำด้วยโลหะ มีปลายแหลม หัวมนแบน ขนาดต่าง ๆ กัน สำหรับตรึงสิ่งอื่นให้แน่น โดยใช้ค้อนเป็นต้นตอกลงไป, ตาปู ก็เรียก.
ตะปูควงน. ตะปูที่มีเกลียว หัวบากเป็นร่องหรือเป็น ๔ แฉก ใช้ไขควงไข, ตะปูเกลียว ก็เรียก.
ตะปูคอนกรีตน. ตะปูทำด้วยเหล็กแข็ง ตัวเป็นร่อง ๆ หัวกลมแบน สำหรับตอกคอนกรีต.
ตะปูจีนน. ตะปูที่มีลักษณะเป็นแท่งสี่เหลี่ยม ปลายแหลม หัวงอเป็นมุมฉาก.
ตะปูหัวเห็ดน. ตะปูที่มีหัวบานเหมือนดอกเห็ด สำหรับตอกสังกะสีเป็นต้น.
ตะปูเกลียวน. ตะปูที่มีเกลียว หัวบากเป็นร่องหรือเป็น ๔ แฉก ใช้ไขควงไข, ตะปูควง ก็เรียก.
ตะปูเข็มน. ตะปูที่มีขนาดเล็กมาก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
nail to nailตะปูถึงตะปู [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bone screwsตะปูเกลียวยึดกระดูก [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตะปู[n.] (tapū) EN: nail ; spike ; tag   FR: clou [m] ; pointe [f] ; crampon [m]
ตะปูควง[n.] (tapūkhūang) EN: screw ; woodscrew   FR: vis [f] ; vis à bois [f]
ตะปูเข็ม[n.] (tapūkhem) EN: small nail   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
doornail    [N] ตะปูที่ใช้ตรึงประตูให้อยู่กับที่
nail    [N] ตะปู, Syn. peg, hanger, support
screw    [N] ตะปูควง, See also: สลักเกลียว, สิ่งที่เป็นเกลียว, Syn. bolt, pin, worm, spiral
spike    [N] ตะปูยักษ์, Syn. large nail
sprig    [N] ตะปูขนาดเล็กไม่มีหัว
stud    [N] ตะปูหัวใหญ่, Syn. nail, spike
tack    [N] ตะขอเกี่ยว, See also: ตะปูแหลมสั้นและหัวแบน, Syn. nail, pin
tenpenny nail    [N] ตะปูยาว 3 นิ้ว
thumbscrew    [N] ตะปูควง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bradawln. เหล็กหมาดสำหรับเจาะรูเพื่อตอกตะปูไร้หัว
claw hammern. ค้อนถอนตะปู
claw hatchetn. ขวานถอนตะปู
clout(เคลาทฺ) {clouted,clouting,clouts} n. การตี,การต่อย,การตบ,การตีลูกไกล,อิทธิพลของความคิด,ปาฏิหาริย์,เป้า,ลูกกระสุนที่ถูกเป้า,เศษผ้าปะ,เศษของที่ใช้ซ่อมแซม,เศษผ้า,ผ้าขี้ริ้ว. vt. พันผ้า,ปะ,ซ่อมแซม,ตอกตะปูเสริม,ตี,ต่อย, Syn. blow,wal
countersink {countersank(เคา'เทอะซิงค) vt. คว้านรูเพื่อให้ตะปูเข้า,เจาะรู
countersinking(เคา'เทอะซิงค) vt. คว้านรูเพื่อให้ตะปูเข้า,เจาะรู
countersinks}(เคา'เทอะซิงค) vt. คว้านรูเพื่อให้ตะปูเข้า,เจาะรู
countersunk(เคา'เทอะซิงค) vt. คว้านรูเพื่อให้ตะปูเข้า,เจาะรู
crampon(แครม'เพิน) n. เหล็กยึด,เหล็กเกราะ,ตะขอโลหะ,ตะปูยึดปลายแหลมบนพื้นรองเท้าย่ำหิมะ
drive(ไดรฟว) {drove,driving,drives} vt. ขับ,ขับไล่,ไล่,ผลัก,ไส,ผลักดัน,ขับขี่,ต้อน (สัตว์เลี้ยง) ,ลอย (ซุง) vi. แล่น,พุ่ง,ขับรถ,ตี (ลูกกอล์ฟ,ตะปู) ,มุ่งหมาย n. การขับ,การขับขี่,ทางรถ,สัตว์ที่ไล่ตาม,สัตว์ (ที่ต้อน) ,การรุกทางทหาร,พลังงาน,แรงกระตุ้น,กลไกในการขับ,หน่วยขับหน่วยบันทึกไดร์ฟ <คำอ่าน>อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ที่มีหน้าที่อ่านและบันทึกข้อมูล เช่น หน่วยขับแถบบันทึก (tape drive) หน่วยขับจานบันทึก (disk drive)

English-Thai: Nontri Dictionary
hobnail(n) ตะปูตัวโต
nail(n) เล็บ,ตะปู
nail(vt) ตอกตะปู,ตรึง,ติด,จับ,ตี
nob(n) หัวตะปู,ไพ่แจ๊ค,ผู้ดี,คนรวย,ลูกขุนนาง,คนโกง
rivet(n) หมุดโลหะ,ตะปู,หมุดย้ำ,หมุดเหล็ก
screw(n) สลักเกลียว,ตะปูควง,ไขควง,ตัวหนอน,การหมุน
spike(n) เหล็กแหลม,ตะปูยาว,รวงข้าว
spike(vt) แทงด้วยตะปู,แทงด้วยเหล็กแหลม
spiky(adj) เหมือนตะปู,แหลมคม
stud(n) ปุ่ม,กระดุมคอเสื้อ,ตะปู,แกน,สลัก

German-Thai: Longdo Dictionary
Nagel(n) |der, pl. Nägel| ตะปู, เข็มหมุด
Schraubengang(n) |der, pl. Schraubengänge| เส้นเกลียวบนสกรูหรือตะปูควง

Are you satisfied with the result?

Go to Top