ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

topknot

T AA1 P N AA2 T   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -topknot-, *topknot*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
topknot[N] มวยผม, Syn. crest, pompom
topknot[N] หงอนบนหัวนก

English-Thai: Nontri Dictionary
topknot(n) ผมจุก,มวยผม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mother, I think I should have a topknot like the other boys.Mother, I think I should have a topknot like the other boys. Anna and the King (1999)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หัวจุก[N] topknot, Syn. ผมจุก, Example: ปัจจุบันได้มีการนำแป้งขนมปังมาปั้นเป็นตุ๊กตาต่างๆ เช่น ตุ๊กตาชาววัง ตุ๊กตาเด็กหัวจุก และตุ๊กตาแม่อุ้มลูก เป็นต้น, Thai definition: ลักษณะผมที่ขมวดไว้ตรงขม่อม
โมลี[N] topknot, Syn. เมาลี, จอม, ยอด, ผมจุก, Notes: (บาลี)
เมาลี[N] topknot, See also: chignon, tuft or lock of hair left on the crown of the head, Syn. เมาฬี, จอม, ยอด, ผมจุก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวจุก[n.] (hūajuk) EN: topknot   
จุก[X] (juk) EN: topknot   FR: toupet [m] ; houppe [f] ; petit chignon [m]
เกี้ยว[n.] (kīo) EN: ornament for the head ; kind of topknot ornament   
พิธีโกนจุก[n. exp.] (phithī kōn juk) EN: topknot-cuting ceremony   
ผมหลักแจว[n.] (phomlakjaēo) EN: circular and parted topknot   
ปิ่น[n.] (pin) EN: hairpin ; ornamental pin for a topknot   FR: épingle à cheveux [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
TOPKNOT T AA1 P N AA2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
topknot (n) tˈɒpnɒt (t o1 p n o t)
topknots (n) tˈɒpnɒts (t o1 p n o t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Haarknoten {m} | Haarknoten {pl}topknot | topknots [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
丁髷[ちょんまげ, chonmage] (n) (uk) topknot (hair style) [Add to Longdo]
[まげ, mage] (n) bun (hairstyle); chignon; topknot [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Topknot \Top"knot`\, n.
   1. A crest or knot of feathers upon the head or top, as of a
    bird; also, an ornamental knot worn on top of the head, as
    by women.
    [1913 Webster]
 
       A great, stout servant girl, with cheeks as red as
       her topknot.             --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) A small Europen flounder ({Rhoumbus punctatus}).
    The name is also applied to allied species.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 topknot
   n 1: headdress consisting of a decorative ribbon or bow worn in
      the hair
   2: showy crest or knot of hair or feathers

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top