ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

topknot

T AA1 P N AA2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -topknot-, *topknot*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
topknot(n) มวยผม, Syn. crest, pompom
topknot(n) หงอนบนหัวนก

English-Thai: Nontri Dictionary
topknot(n) ผมจุก, มวยผม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mother, I think I should have a topknot like the other boys.Mother, I think I should have a topknot like the other boys. Anna and the King (1999)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หัวจุก(n) topknot, Syn. ผมจุก, Example: ปัจจุบันได้มีการนำแป้งขนมปังมาปั้นเป็นตุ๊กตาต่างๆ เช่น ตุ๊กตาชาววัง ตุ๊กตาเด็กหัวจุก และตุ๊กตาแม่อุ้มลูก เป็นต้น, Thai Definition: ลักษณะผมที่ขมวดไว้ตรงขม่อม
โมลี(n) topknot, Syn. เมาลี, จอม, ยอด, ผมจุก, Notes: (บาลี)
เมาลี(n) topknot, See also: chignon, tuft or lock of hair left on the crown of the head, Syn. เมาฬี, จอม, ยอด, ผมจุก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวจุก[hūajuk] (n) EN: topknot
จุก[juk] (x) EN: topknot  FR: toupet [ m ] ; houppe [ f ] ; petit chignon [ m ]
เกี้ยว[kīo] (n) EN: ornament for the head ; kind of topknot ornament
พิธีโกนจุก[phithī kōn juk] (n, exp) EN: topknot-cuting ceremony
ผมหลักแจว[phomlakjaēo] (n) EN: circular and parted topknot
ปิ่น[pin] (n) EN: hairpin ; ornamental pin for a topknot  FR: épingle à cheveux [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
TOPKNOT T AA1 P N AA2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
topknot (n) tˈɒpnɒt (t o1 p n o t)
topknots (n) tˈɒpnɒts (t o1 p n o t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Haarknoten { m } | Haarknoten { pl }topknot | topknots [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
丁髷[ちょんまげ, chonmage] (n) (uk) topknot (hair style) [Add to Longdo]
[まげ, mage] (n) bun (hairstyle); chignon; topknot [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Topknot \Top"knot`\, n.
   1. A crest or knot of feathers upon the head or top, as of a
    bird; also, an ornamental knot worn on top of the head, as
    by women.
    [1913 Webster]
 
       A great, stout servant girl, with cheeks as red as
       her topknot.             --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) A small Europen flounder ({Rhoumbus punctatus}).
    The name is also applied to allied species.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 topknot
   n 1: headdress consisting of a decorative ribbon or bow worn in
      the hair
   2: showy crest or knot of hair or feathers

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top