Search result for

หย่อม

(13 entries)
(0.0873 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หย่อม-, *หย่อม*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หย่อม    [N] patch, See also: clump, cluster, tuft, Example: ศาลาหลังนี้ยังแข็งแรงสมบูรณ์อยู่มาก แม้จะดูโย้เย้และหลังคาโหว่เป็นหย่อมก็ตาม, Thai definition: หมู่เล็กๆ, กองเล็กๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หย่อม, หย่อมน. หมู่เล็ก ๆ, กองเล็ก ๆ, เช่น หญ้าขึ้นเป็นหย่อม ๆ.
หย็อมแหย็มว. มีเล็กน้อย, มีห่าง ๆ ไม่เป็นพวกเป็นหมู่, เช่น มีหนวดหย็อมแหย็ม, กะหร็อมกะแหร็ม หรือ หร็อมแหร็ม ก็ว่า.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bone Islandหย่อมเนื้อกระดูก,หย่อมเนื้อเยื่อกระดูก [การแพทย์]
Mottled Appearanceหย่อมขาวทึบที่ไม่สม่ำเสมอ [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หย่อม[n.] (yǿm) EN: patch ; clump ; cluster ; tuft   FR: petit groupe [m] ; petit tas [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
brindle(adj) เป็นลายเสือ(สีขนของสุนัขหรือแมว), มีริ้วลายสีเทา หรือน้ำตาล หรือมีสีมีเป็นลายๆ หรือเป็นหย่อมๆ มักใช้กับลวดลายของขนสัตว์จำพวกแมว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
knot    [N] กระจุก, See also: หย่อม, หมู่, กลุ่ม, Syn. cluster, group

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
defragนำ (แฟ้มข้อมูล) มาต่อกันในฮาร์ดดิสก์นั้น เมื่อมีการสั่งบันทึกข้อมูลลงไปแล้วมาสั่งลบภายหลัง จะทำให้มีที่ว่างเกิดขึ้นเป็นหย่อม ๆ ฉะนั้น เมื่อมีการนำแฟ้มข้อมูลใหม่บันทึกลงไป คอมพิวเตอร์ก็จะจัดการแบ่งข้อมูลใหม่นี้ให้ได้สัดส่วนพอดีกับช่องที่ว่างอยู่ก่อน ทำให้แฟ้มข้อมูลเดียวถูกเก็บเป็นหย่อม ๆ การเก็บแฟ้มข้อมูลในลักษณะนี้ เรียกว่า เป็นการกระจาย (fragmentation) โปรแกรมระบบดอสรุ่น 6.0 จึงมีคำสั่ง "defrag" ซึ่งจะช่วยจัดการนำแฟ้มข้อมูลเดียวกันมาเรียงให้ติดต่อกัน เพื่อให้การค้นคืนแฟ้มทำได้รวดเร็วขึ้น ในระบบวินโดว์ ก็จะต้องสั่งให้มีการนำแฟ้มมาต่อกันนี้เป็นครั้งคราวเสมอ
fragmentationการแยกส่วนหมายถึง อาการอย่างหนึ่งที่มักจะเกิดขึ้นกับฮาร์ดดิสก์ที่ ใช้มาเป็นเวลานานแล้ว ในฮาร์ดดิสก์นั้น เมื่อมีการสั่งบันทึก ข้อมูลลงไป แล้วมาสั่งลบภายหลัง ก็จะทำให้มีที่ว่างเกิดขึ้นเป็นหย่อม ๆ ฉะนั้น เมื่อมีการนำแฟ้มข้อมูลใหม่ บันทึกลงไป คอมพิวเตอร์ก็จะจัดการ แบ่งแฟ้มใหม่นี้ให้ได้ สัดส่วนพอดีกับช่องที่ว่างอยู่ก่อน บางที แฟ้มเดียวกันจึงต้อง ถูกเก็บเป็นหย่อม ๆ การเก็บแฟ้มข้อมูลในลักษณะนี้ เรียกว่า เป็นการเก็บแยกส่วน ในโปรแกรมระบบดอสรุ่น 6.0 จะมีคำสั่ง "DE FRAG" ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหา ในเรื่องนี้ได้
patch(แพช) n. แผ่นปะหย่อม,แต้ม,คนโง่ vt. เสริม,ปะซ่อม, See also: patchy adj.
tract(แทรคทฺ) n. บริเวณ,ผืน,เนื้อที่,แห่ง,ช่วง,หย่อม, Syn. stretch,expanse,area,region

English-Thai: Nontri Dictionary
tract(n) เรื่อง,ตอน,หย่อม,ย่าน,บริเวณ,เนื้อที่

Are you satisfied with the result?

Go to Top