ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เกลี้ยงเกลา

   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เกลี้ยงเกลา-, *เกลี้ยงเกลา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกลี้ยงเกลา[ADJ] smooth, See also: clear, even, clean, unblemished, Syn. สะอาด, เนียน, หมดจด, Ant. กร้าน, หยาบ, ขรุขระ, สาก, กระด้าง, Example: เสาใต้ถุนเรือนเป็นต้นไม้กลมปอกเปลือกจนได้เนื้อไม้ที่เกลี้ยงเกลา ดูแห้งกร้านแต่แข็งแรงรองรับตัวบ้าน
เกลี้ยงเกลา[V] be sleek, See also: be smooth, be even, be neat and clean, be unblemished, Syn. หมดจด, Ant. กร้าน, หยาบ, หยาบกร้าน, Example: ใบหน้าของหล่อนเกลี้ยงเกลา สะอาดสะอ้าน แต่สีหน้าดูเฉย มองไม่ถนัดว่าทุกข์หรือสุข

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เกลี้ยงเกลาว. หมดจดหรือเรียบร้อย เช่น หน้าตาเกลี้ยงเกลา หนังสือเล่มนี้สำนวนเกลี้ยงเกลา.
มุ่นเกลี้ยงเกลา, อ่อนนุ่ม.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Neat, ain't it?เกลี้ยงเกลา, ไม่ได้หรือไม่ In the Name of the Father (1993)
And I'm looking at my shaved pussy in the mirror.ฉันกำลังมองจิ๋มที่ เกลี้ยงเกลา ของฉันในกระจก Punch-Drunk Love (2002)
Because only squirrels can get the whole walnut out almost every single time.เพราะมีแต่พวกกระรอกเท่านั้นที่สามารถแกะเปลือกได้อย่างเกลี้ยงเกลา Charlie and the Chocolate Factory (2005)
Lap that shit up good.เลียให้เกลี้ยงเกลาเลยนะ Four Brothers (2005)
Thus armed with a shaven face, my lord...ด้วยใบหน้าที่เกลี้ยงเกลานะขอรับ นายท่าน... Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Picked it clean.เกลี้ยงเกลาไปเลย Resident Evil: Extinction (2007)
Clean and shaven.สะอาดและเกลี้ยงเกลา2 Guns (2013)
Mr. Banks is clean-shaven.คุณแบงค์จะมีใบหน้าเกลี้ยงเกลา Saving Mr. Banks (2013)
No, I prefer my doctors clean-shaven.ใช่ ฉันชอบให้หมอของฉัน โกนเกลี้ยงเกลา The Empty Hearse (2014)
I mean, your boobs are symmetrical, and you shave your box in a hot way.หมายถึงว่า อกเธอกลมสมมาตรกันมากๆ และเธอโกนขนตรงนั้นเกลี้ยงเกลา Chainsaw (2015)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
broad(บรอด) n. กว้าง,กว้างขวาง,เวิ้งว้าง,โจ่งแจ้ง,ไม่เกลี้ยงเกลา,หยาบ,แสก,ไม่ถูกจำกัด,อิสระ adj. เต็ม,เต็มที่ n. ส่วนกว้าง,ผู้หญิง,หญิงสำส่อน, See also: broadish adj. -Conf. wide
finish(ฟิน'นิช) {finished.finishing,finishes} v. ทำให้เสร็จ,ทำให้หมด,ทำจบ,เสร็จ,จบ,สิ้นสุด,ยุติ,เอาชนะได้สิ้นเชิง,ทำลาย,ฆ่า. n. สุดท้าย,วาระสุดท้าย,ความตาย,ความเกลี้ยงเกลา,ยาขัดเงา,ผิวหน้าที่เกลี้ยงเกลา,ความมันเป็นเงา,ลาย,พื้นหน้าเคลือบเงา, See also: fi
glace(เกลเซ') adj. เยือกแข็ง,คล้ายเกล็ดน้ำแข็ง,เกลี้ยงเกลา,ใส่น้ำตาล,แช่เย็น,vt. แช่เย็น
neat(นีท) adj.,adv. เรียบร้อย,เป็นระเบียบ,เกลี้ยงเกลา,เหมาะเจาะ,ใหญ่,ยิ่ง, See also: neatness n.
neaten(นีท'เทิน) vt. ทำให้เป็นระเบียบ,ทำให้เรียบร้อย,ทำให้ดูเกลี้ยงเกลา
polish(พอล'ลิช) vi.,vt.,n. (ทำให้) (สภาพ) เป็นเงาวาว,ขัด,กำจัดทิ้งอย่างรวดเร็ว,ความประณีตละเอียด,ความงดงาม,ความเรียบร้อย,ความเกลี้ยงเกลา, See also: polished adj.
pure(เพียว'เออะ) n. บริสุทธิ์,หมดจด,พันธุ์แท้,โดยตรง,ชัดแจ้งและจริง ๆ ,แน่นอน,เกลี้ยงเกลา,ขาวสะอาด,ไม่มีราคี,ไม่มีมลทิน,เป็นหญิงพรหมจารี,เต็มที่,โดยสิ้นเชิง., See also: pureness n., Syn. unmixed,unpolluted
shaven(เช'เวิน) v. กริยาช่อง 3 ของ shave adj. โกนแล้ว,ตัดเรียบ,เกลี้ยงเกลา

English-Thai: Nontri Dictionary
cleanness(n) ความสะอาด,ความหมดจด,ความเกลี้ยงเกลา,ความบริสุทธิ์
finish(n) การสิ้นสุด,ความเกลี้ยงเกลา,ตอนจบ,วาระสุดท้าย,ความมันเงา
finished(adj) ดีเยี่ยม,เรียบร้อย,แนบเนียน,เกลี้ยงเกลา,เสร็จ,สิ้นสุด
polish(n) ความเป็นมันเงา,ความเกลี้ยงเกลา,ความเรียบร้อย
pure(adj) บริสุทธิ์,สะอาด,หมดจด,เกลี้ยงเกลา,พันธุ์แท้
scrape(vt) ถู,ขัดสี,ขูด,โกน,ทำให้เกลี้ยงเกลา
smoothness(n) ความเรียบ,ความเกลี้ยงเกลา,ความราบรื่น,ความอ่อนโยน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top