Stealth Wealth หรือ Quiet Luxury รวยแบบไม่ตะโกน เทรนด์ใหม่ที่กำลังมาแรง What is quiet luxury? “Stealth Wealth” หรือ “Quiet Luxury” แปลอย่างง่ายๆ ว่าเป็นสไตล์การแต่งตัว “หรูแบบไม่ต้องโชว์โลโก้ แพงโดยไม่ต้องตะโกน” คือการแต่งตัวด้วยเสื้อผ้า หรือเหล่าแฟชั่นไอเท็มที่เน้นการตัดเย็บด้วยความประณีตเนี้ยบกริบเป็นหลัก และใช้วัสดุเนื้อผ้าในการตัดเย็บคุณภาพสูงพร้อมกันนี้ก็ต้องมีความเรียบง่าย ดูดี และไม่ฉูดฉาด ภาพรวมที่ออกมาจึงทำให้เทรนด์นี้เปรียบเสมือนเหมือนเป็นแฝดคนละฝาของแฟชั่นแบบมินิมัลนั่นเอง ซึ่งจะแตกต่างจากเมื่อก่อนที่จะเสื้อผ้าหรือกระเป๋าจะแสดงถึงความคลั่งไคล้ในการสวมโลโก้ขนาดใหญ่ของแบรนด์หรู หรือสีสันจัดจ้าน ในส่วนของราคาค่าตัวของแต่ละชิ้นถึงแม้ว่าจะเรียบง่ายแต่แน่นอนว่ามูลค่าการซื้อขายสูงลิบลิ่ว โดยส่วนใหญ่แล้วคนที่นิยมเทรนด์ quiet luxury นี้คือ กลุ่มคนมีฐานะที่พยายามทำตัวกลมกลืนกับคนทั่วไปด้วยการแต่งตัวแบบมินิมัล ไม่แคร์ว่าคนอื่นจะรู้หรือไม่ว่าตัวเองใช้แบรนด์หรู Style ในรูปแบบ Quiet Luxury…
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

danger

D EY1 N JH ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -danger-, *danger*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
dangerous(adj) อันตราย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
danger(n) คนหรือสิ่งที่ก่อให้เกิดอันตราย
danger(n) อันตราย, See also: ภัย, ภัยอันตราย, ภยันตราย, การเสี่ยงภัย, ความไม่ปลอดภัย, สถานการณ์อันตราย, Syn. peril, hazard, risk safety
dangerous(adj) ซึ่งเป็นอันตราย, See also: ไม่ปลอดภัย, เป็นภัย, อยู่ในระหว่างอันตราย, Syn. perilous, unsafe, hazardous
dangerously(adv) อย่างเป็นอันตราย, See also: อย่างไม่ปลอดภัย, อย่างเป็นภัย, Syn. perilously;hazardously

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
danger(เดน'เจอะ) n. อันตราย, ภัย, ความไม่ปลอดภัย, Syn. peril
dangerous(เดน'เจอรัส) adj. อันตราย, เป็นภัย, ไม่ปลอดภัย, See also: dangerousness n. ดูdangerous, Syn. risky
endanger(เอนเดน'เจอ) vt. ทำให้เกิดอันตราย, See also: endangerment n. การทำให้เกิดอันตราย, Syn. imperil

English-Thai: Nontri Dictionary
danger(n) อันตราย, ภัย, ภยันตราย, ความไม่ปลอดภัย
dangerous(adj) มีอันตราย, ไม่ปลอดภัย, เป็นภัย, เป็นอันตราย, น่ากลัว
endanger(vt) ทำให้เป็นภัย, ทำให้เป็นอันตราย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dangerภยันตราย, อันตราย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
danger, alternativeอันตรายที่จำเป็นต้องเสี่ยง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
danger, publicสาธารณภัย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
dangerous and reckless driving; driving, dangerous and recklessการขับรถอย่างน่ากลัวอันตรายและปราศจากความระมัดระวัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dangerous drivingการขับรถอย่างน่ากลัวอันตราย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dangerous occupationอาชีพที่เสี่ยงอันตราย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dangerous weaponอาวุธร้ายแรง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dangerous goodsสินค้าอันตราย [เศรษฐศาสตร์]
Dangerous Goodsสินค้าอันตราย, Example: สินค้าที่ถูกระบุว่าอันตราย มีกฎหมายจำกัดวิธีการเก็บรักษาและขนส่ง รวมทั้งการกำจัดหรือทิ้ง [สิ่งแวดล้อม]
Dangerous occupationอาชีพเสี่ยงอันตราย [เศรษฐศาสตร์]
Dangerous semicircleซีกอันตราย [อุตุนิยมวิทยา]
Dangerous, Extremelyมีพิษมาก [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
dangerอันตราย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There's a danger here.There's a danger here. 12 Angry Men (1957)
In view of the personal danger to yourself, 19.ให้กับตัวเอง 19 How I Won the War (1967)
If it's done properly, therapeutically, there's no danger involved.รักษาอย่างถูกวิธี จะไม่มีอันตรายอะไรเลย Airplane! (1980)
This site also demonstrates...one of the great dangers of archaeology, not to life and limb, though that does happen too...This site also demonstrates... ...สิ่งที่อันตรายที่สุดของโบราญคดี.. อย่าไปทำชีวประวัติแล้วก็เขย่ามัน, ถึงแม้ว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นในบางเวลา... Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Won't the title of Number One be in danger for Quan Zhen Sect?ตำแหน่งอันดับหนึ่งของสำนักช้วนจินจะไม่สั่นคลอนรึ Return of the Condor Heroes (1983)
Do you think there is danger here?คุณคิดว่ามีอันตรายที่นี่? 2010: The Year We Make Contact (1984)
If there is danger here and I use up all the fuel in the escape what will happen to the Discovery?หากมีอันตรายที่นี่ และฉันจะใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ทั้งหมดในการหลบหนี สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับดิสคัเฟอรี หรือไม่ 2010: The Year We Make Contact (1984)
Through dangers untold and hardships unnumbered...ผ่านอันตรายเหลือพรรณนา และความยากลำบากนับไม่ถ้วน Labyrinth (1986)
Through dangers untold... and hardships unnumbered...ผ่านอันตรายมากมาย และความยากลำบากเหนือคณา Labyrinth (1986)
"Through dangers untold... and hardships unnumbered...ผ่านอันตรายขนานับ และความยากแค้นมากมาย Labyrinth (1986)
Through dangers untold and hardships unnumbered...ข้าผ่านอันตรายเหลือพรรณนา และความยากลำบากนับไม่ถ้วน Labyrinth (1986)
I didn't know there was danger of invasion.ผมไม่คิดว่าจะมีอันตรายจากผู้บุกรุกหรอกนะครับ Mannequin (1987)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dangerAccording to an expect, neither mountaineering nor skiing is dangerous.
dangerA dog is sometimes a dangerous animal.
dangerA jaywalker exposes himself to great danger.
dangerA little knowledge is a dangerous thing.
dangerA little learning is a dangerous thing. [ Quote, Pope ]
dangerA red light is often used as a danger signal.
dangerAre you creating for us a future world where there is a greater danger of skin cancer, weakened bodies, less food and fewer plants and animals?
dangerA solder often has to confront danger.
dangerAs the poet says, a little learning is a dangerous thing.
dangerAtomic bombs are a danger to the human race.
dangerBob went through many dangers during the war.
dangerBoth of the means are dangerous.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พิษภัย(n) danger, See also: peril, hazard, risk, harm, Syn. อันตราย, ผลร้าย, Example: กลุ่มเยาวชนจำนวนมากต่างตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดที่แพร่ระบาดในสังคม
ภยันตราย(n) danger, See also: risk, peril, harm and danger, hazard, Example: ทุกคนจะต้องรับผิดชอบต่อภยันตรายที่เกิดขึ้นในชุมชน, Thai Definition: ภัยและอันตราย, อันตรายที่น่ากลัว, Notes: (บาลี)
อันตราย(n) danger, See also: hazard, Example: ฟ้าผ่านั้นมีอันตรายมากอาจทำให้มนุษย์ถึงแก่ความตายบ้านเรือนพังและลุกไหม้เป็นไฟได้, Thai Definition: เหตุที่อาจทำให้ถึงแก่ความตายหรือพินาศ
ภัย(n) danger, See also: harm, risk, threat, peril, hazard, Syn. ภัยพิบัติ, ภยันตราย, Example: หากเราไม่ปฏิบัติตามคำสั่งอาจจะมีภัยมาถึงตัวเองอย่างแน่นอน, Thai Definition: สิ่งที่น่ากลัวอันตราย, สิ่งที่ทำให้เกิดความเสียหายเดือดร้อน
ขั้นอันตราย(n) dangerous stage, Ant. ขั้นปลอดภัย, Example: คนไข้กำลังอยู่ในขั้นอันตราย ดังนั้นคุณหมอห้ามเยี่ยมเด็ดขาด, Thai Definition: ช่วงที่มีเหตุอาจทำให้ถึงแก่ความตายหรือพินาศ
ปากเหยี่ยวปากกา(n) danger, See also: harm, Syn. ภัย, อันตราย, Example: เยาวชนต้องมีพ่อแม่หรือคนอื่นเป็นผู้อุปถัมภ์ค้ำชูกว่าจะรอดปากเหยี่ยวปากกาจนเติบใหญ่พึ่งตนเองได้
พิษ(n) danger, See also: harmfulness, Example: ชาวบ้านต้องประสบกับมลภาวะที่เป็นพิษอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้, Thai Definition: สิ่งที่ร้ายเป็นอันตรายแก่ร่างกาย หรือให้ความเดือดร้อนแก่จิตใจ
ภัยอันตราย(n) danger, See also: hazard, peril, jeopardy, Syn. ภยันตราย, Example: รัฐบาลควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นถึงภัยอันตรายของการจ้างแรงงานต่างชาติ, Thai Definition: สิ่งที่น่ากลัวเป็นอันตรายที่อาจทำให้ถึงแก่ความตายหรือพินาศเสียหายได้
โอษฐภัย(n) danger caused by speaking, Thai Definition: ภัยที่เกิดจากคำพูด
อุปัทวันตราย(n) danger, Thai Definition: อุบาทว์ และอันตราย, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันตราย[antarāi] (n) EN: danger ; hazard ; risk ; peril ; jeopardy ; harm  FR: danger [ m ] ; risque [ m ] ; péril [ m ]
อันตราย[antarāi] (v) EN: harm ; impair ; endanger ; jeopardize  FR: mettre en péril
อันตราย[antarāi] (adj) EN: dangerous ; risky ; hazardous ; perilous ; venturesome  FR: dangereux ; risqué ; périlleux
ฉกรรจ์[chakan] (adj) EN: serious ; severe ; intense ; mortal ; dangerous ; critical  FR: sérieux ; sévère ; dangereux ; critique ; mortel
ฉกรรจ์[chakan] (adv) EN: seriously ; badly ; severely ; dangerously ; critically  FR: sérieusement ; sévèrement
ช่วยให้พ้นภัย[chūay hai phon phai] (v, exp) FR: sauver d'un danger
ฝ่าอันตราย[fā antarāi] (v, exp) EN: risk one's life ; run risks  FR: courir le risque ; affronter le danger ; risquer sa vie
อันตราย[fangdū antarāi] (v, exp) EN: it sounds dangerous  FR: ça semble dangereux
จุดอันตราย[jut antarāi] (n, exp) EN: limit of danger
ขั้นอันตราย[khan antarāi] (n, exp) EN: critical stage [ f ] ; dangerous stage  FR: étape critique [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DANGER D EY1 N JH ER0
DANGERS D EY1 N JH ER0 Z
DANGEROUS D EY1 N JH ER0 AH0 S
DANGERFIELD D EY1 N JH ER0 F IY2 L D
DANGEROUSLY D EY1 N JH ER0 AH0 S L IY0
DANGEROUSNESS D EY1 N JH ER0 AH0 S N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
danger (n) dˈɛɪnʤər (d ei1 n jh @ r)
dangers (n) dˈɛɪnʤəz (d ei1 n jh @ z)
dangerous (j) dˈɛɪnʤərəs (d ei1 n jh @ r @ s)
dangerously (a) dˈɛɪnʤərəsliː (d ei1 n jh @ r @ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
危险[wēi xiǎn, ㄨㄟ ㄒㄧㄢˇ, / ] danger; dangerous #1,823 [Add to Longdo]
[xiǎn, ㄒㄧㄢˇ, / ] danger; dangerous; rugged #2,945 [Add to Longdo]
[wēi, ㄨㄟ, ] danger; to endanger; surname Wei; Taiwan pr. wei2 #6,930 [Add to Longdo]
[dài, ㄉㄞˋ, ] dangerous; perilous; endanger; almost; probably; only #16,384 [Add to Longdo]
险恶[xiǎn è, ㄒㄧㄢˇ ㄜˋ, / ] dangerous; sinister; vicious #22,109 [Add to Longdo]
凶险[xiōng xiǎn, ㄒㄩㄥ ㄒㄧㄢˇ, / ] dangerous; ruthless; treacherous #25,597 [Add to Longdo]
险阻[xiǎn zǔ, ㄒㄧㄢˇ ㄗㄨˇ, / ] dangerous and difficult (path) #55,049 [Add to Longdo]
[kàn, ㄎㄢˋ, ] dangerous sea-cliff #59,256 [Add to Longdo]
危楼[wēi lóu, ㄨㄟ ㄌㄡˊ, / ] dangerous housing; building that is about to collapse #69,732 [Add to Longdo]
危境[wēi jìng, ㄨㄟ ㄐㄧㄥˋ, ] dangerous situation; venerable old age #92,749 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einsturzgefahr { f }danger of collapse [Add to Longdo]
Feuersgefahr { f }danger of fire [Add to Longdo]
Gefahr { f } | Gefahren { pl } | außer Gefahr | voller Gefahren; gefahrvoll | Gefahr für Leib und Leben | in Gefahr geraten | ungeacht der Gefahrdanger | dangers | out of danger | fraught with danger | danger for life and limb | to run into danger | reckless of the danger [Add to Longdo]
Gefahrenentlüftungstaster { m }danger vent key [Add to Longdo]
Gefahrenklasse { f }danger class [Add to Longdo]
Gefahrenzone { f } | Gefahrenzonen { pl }danger zone | danger zones [Add to Longdo]
Gefahrenzulage { f } | Gefahrenzulagen { pl }danger pay | danger pays [Add to Longdo]
Lebensgefahr { f } | Lebensgefahren { pl }danger of life | dangers of life [Add to Longdo]
Seuchengefahr { f } | Seuchenbekämpfungen { pl }danger of epidemic | controls of epidemics [Add to Longdo]
Todesgefahr { f }danger of death [Add to Longdo]
Unfallgefahr { f }danger of accident [Add to Longdo]
Verdunkelungsgefahr { f } | Verdunkelungsgefahren { pl }danger of collusions | dangers of collusions [Add to Longdo]
Verwechslungsgefahr { f }danger of confusion [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[てき, teki] (n) (1) opponent; rival; adversary; (2) menace; danger; threat; enemy; (P) #1,353 [Add to Longdo]
怪しい(P);妖しい[あやしい, ayashii] (adj-i) (1) (怪しい only) suspicious; dubious; doubtful; dodgy; suspicious (referring to a potential amorous relation); dangerous (e.g. financial situation); ominous (e.g. weather); strange; shady; fishy; (2) (See いろっぽい) charming; bewitching; mysterious; (P) #12,884 [Add to Longdo]
CITES[サイテス, saitesu] (n) Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora; CITES [Add to Longdo]
やばい[yabai] (adj-i) (1) (sl) dangerous; risky; (2) (sl) awful; terrible; crap; (3) (sl) terrific; amazing; cool; (P) [Add to Longdo]
シャバい;しゃばい[shaba i ; shabai] (adj-i) (1) (sl) (poss. from やばい) dangerous; (2) (sl) (poss. from しょぼい) unsatisfactory; boring [Add to Longdo]
デンジャラス[denjarasu] (adj-na) dangerous [Add to Longdo]
メタボゾーン[metabozo-n] (n) danger zone for developing metabolic syndrome (wasei [Add to Longdo]
レッドデータブック[reddode-tabukku] (n) Red Data Book (of endangered species) [Add to Longdo]
ワシントン条約[ワシントンじょうやく, washinton jouyaku] (n) (See CITES) Washington Convention (i.e. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) [Add to Longdo]
悪所[あくしょ, akusho] (n) dangerous place; house of ill repute; bad place [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Danger \Dan"ger\, n. [OE. danger, daunger, power, arrogance,
   refusal, difficulty, fr. OF. dagier, dongier (with same
   meaning), F. danger danger, fr. an assumed LL. dominiarium
   power, authority, from L. dominium power, property. See
   {Dungeon}, {Domain}, {Dame}.]
   1. Authority; jurisdiction; control. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       In dangerhad he . . . the young girls. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. Power to harm; subjection or liability to penalty. [Obs.]
    See {In one's danger}, below.
    [1913 Webster]
 
       You stand within his danger, do you not? --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Covetousness of gains hath brought [them] in
       dangerof this statute.        --Robynson
                          (More's
                          Utopia).
    [1913 Webster]
 
   3. Exposure to injury, loss, pain, or other evil; peril;
    risk; insecurity.
    [1913 Webster]
 
   4. Difficulty; sparingness. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   5. Coyness; disdainful behavior. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   {In one's danger}, in one's power; liable to a penalty to be
    inflicted by him. [Obs.] This sense is retained in the
    proverb, "Out of debt out of danger."
    [1913 Webster]
 
       Those rich man in whose debt and danger they be not.
                          --Robynson
                          (More's
                          Utopia).
 
   {To do danger}, to cause danger. [Obs.] --Shak.
 
   Syn: Peril; hazard; risk; jeopardy.
 
   Usage: {Danger}, {Peril}, {Hazard}, {Risk}, {Jeopardy}.
      Danger is the generic term, and implies some
      contingent evil in prospect. Peril is instant or
      impending danger; as, in peril of one's life. Hazard
      arises from something fortuitous or beyond our
      control; as, the hazard of the seas. Risk is doubtful
      or uncertain danger, often incurred voluntarily; as,
      to risk an engagement. Jeopardy is extreme danger.
      Danger of a contagious disease; the perils of
      shipwreck; the hazards of speculation; the risk of
      daring enterprises; a life brought into jeopardy.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Danger \Dan"ger\, v. t.
   To endanger. [Obs.] --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 danger
   n 1: the condition of being susceptible to harm or injury; "you
      are in no danger"; "there was widespread danger of disease"
      [ant: {safety}]
   2: a venture undertaken without regard to possible loss or
     injury; "he saw the rewards but not the risks of crime";
     "there was a danger he would do the wrong thing" [syn:
     {risk}, {peril}, {danger}]
   3: a cause of pain or injury or loss; "he feared the dangers of
     traveling by air"
   4: a dangerous place; "He moved out of danger"

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 danger /dɑ̃ʒe/ 
  danger; peril

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top