Search result for

ภัยพิบัติ

(46 entries)
(0.119 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ภัยพิบัติ-, *ภัยพิบัติ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภัยพิบัติ[N] disaster, See also: calamity, catastrophe, Syn. เภทภัย, ภัย, หายนะ, ภัยอันตราย, ภัยพินาศ, Example: มูลนิธินี้ตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆ ทั่วโลก, Thai definition: สิ่งที่น่ากลัวอันตราย, สิ่งที่ทำให้เกิดความเสียหายเดือดร้อนเป็นอย่างมาก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
calamityภัยพิบัติ, ความหายนะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
perils of the seaภัยพิบัติทางทะเล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
public calamityภัยพิบัติสาธารณะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
public calamityภัยพิบัติสาธารณะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
calamity, publicภัยพิบัติสาธารณะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Disastersภัยพิบัติ [TU Subject Heading]
Submarine disastersภัยพิบัติทางเรือดำน้ำ [TU Subject Heading]
flood hazardflood hazard, ภัยพิบัติน้ำท่วม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You are going to experience a huge disaster.และนายจะเผชิญหน้ากับภัยพิบัติ\ครั้งใหญ่โต Cyborg Girl (2008)
Oh, what did he mean by "disaster"?อ่อใช่, แล้วภัยพิบัติที่เขาว่านี่มันคืออะไร? Cyborg Girl (2008)
So do federal, state and local officials have a plan in place for this type of catastrophe?เจ้าหน้าที่สหพันธรัฐ รัฐ และ ท้องถิ่น มีแผนที่เหมาะสม สำหรับภัยพิบัติรูปแบบนี้รึป่าว The Happening (2008)
When populations are subjected to these devastating phenomena, they eventually move away.เมื่อประชากรได้รับผลจาก ปรากฏการณ์ภัยพิบัติเหล่านี้ พวกเขาจะย้ายหนีไปในที่สุด Home (2009)
There's a legend about it in the west.ถ้าเจ้าเปิดมันจะนำภัยพิบัติมาให้เจ้า Goemon (2009)
Hey...ในกล่องเต็มไปด้วยภัยพิบัติ Goemon (2009)
You son of a bitch.มันนำภัยพิบัติมา Chapter Two 'Trust and Blood' (2009)
So I can thank them for saving us from this disaster.จะได้ไปขอบคุณเค้า ที่ช่วยเราให้รอดพ้นจากภัยพิบัติครั้งนี้ Chapter Six 'Shades of Gray' (2009)
Noah's ark came from the Sumerian delugeเรื่อโนอาห์มาจาก ภัยพิบัติจากน้ำของชาวซูเมเรี่ยน. The Fourth Kind (2009)
Today was a total disaster.วันนี้มันวันภัยพิบัติชัดๆเลย Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
Fortunately, Dr. Rush was able to avoid catastrophic disaster.โชคดีที่ ดร.รัส สามารถที่จะหลีกเหลี่ยง หายนะภัยพิบัติได้ Earth (2009)
It feels like the plagues of egypt.รู้สึกเหมือนภัยพิบัติของอียิปต์ Amplification (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภัยพิบัติ[n.] (phaiphibat) EN: disaster ; calamity ; catastrophe   FR: désastre [m] ; calamité [f]
ภัยพิบัติทางทะเล[n. exp.] (phaiphibat thāng thalē) EN: perils of the sea   FR: périls de la mer [mpl]
ภัยพิบัติธรรมชาติ[n. exp.] (phaiphibat thammachāt) EN: natural disaster ; natural calamity   FR: catastrophe naturelle [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
catastrophe[N] ความหายนะ, See also: ภัยพิบัติ, Syn. calamity, disaster

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adversity(แอดเวอ' ซีที) n. ความเคราะห์ร้าย, ภัยพิบัติ, Syn. misfortune, calamity)
calamity(คะแลม'มิที) n. ภัยพิบัติ,เคราะห์ร้าย,ความหายนะ, Syn. disaster
catastrophe(คะแทส'กระฟี) n. ความหายนะ,เหตุการณ์ที่ร้ายกาจ,ภัยพิบัติ,ตอนจบของละคร,จุดจบ, See also: catastrophic adj., Syn. disaster
dire(ได'เออะ) adj. น่ากลัว,ร้ายกาจ,ภัยพิบัติ,อย่างยิ่ง, See also: direly adv. direness n.
disaster(ดิซาส'เทอะ) n. ความหายนะ,ภัยพิบัติ,ความล่มจม., Syn. calamity
disastrous(ดิซาส'เทริส,แซส'เทริส) adj. ซึ่งทำให้เกิด (ความหายนะ,ภัยพิบัติ,ความย่อยยับ,ความล่มจม,ความโชคร้าย), See also: disastrousness n. ดูdisastrous, Syn. ruinous
distress(ดิสเทรส') n. ความเศร้าโศก,ความเสียใจ,ความลำบาก,ความทุกข์ยาก,ภัยพิบัติ,ความเคราะห์ร้าย,การอายัดทรัพย์เพื่อบีบบังคับ vt. ทำให้เศร้าโศก,ทำให้ทุกข์ยาก., See also: distressful adj. ดูdistress distressfully adv. ดูdistress distressingly adv. ดูdi
peril(เพอ'เริล) n. ภัย,อันตราย,ภยันตราย,ความหายนะ,การเสี่ยงภัย,มรสุมร้าย,เหตุภัยพิบัติ, Syn. danger,risk,hazard
plague(เพลก) n.,vt. (ทำให้เกิด) โรคระบาดที่ทำให้เกิดการตายมาก,กาฬโรค,โรคห่า,ภัยพิบัติ,สิ่งที่น่ารำคาญ, See also: plaguer n.
rock(รอค) n. หิน,โขดหิน,ก้อนหิน,หินโสโครก,อันตราย,ภัยพิบัติ,รากฐานอันมั่นคง,เพชร,พลอย vi.,vt.,n. (การ) โยก,แกว่ง,ไกว,เขย่า,ทำให้สั่นสะเทือน,ร่อนแร่,โคลงเคลง,ปลอบโยน adj. โยกไปมา -Phr. (on the rocks สู่ความหายนะสู่ภัยพิบัติ,ล้มละลาย,ไม่มีเงิน)

English-Thai: Nontri Dictionary
adversity(n) ความขัดสน,ความทุกข์ยาก,ภัยพิบัติ,ความเคราะห์ร้าย
calamitous(adj) เกี่ยวกับความหายนะ,เกี่ยวกับภัยพิบัติ
calamity(n) ความสูญเสีย,ความหายนะ,ความฉิบหาย,ภัยพิบัติ
cataclysm(n) น้ำท่วม,แผ่นดินไหว,มหาภัยพิบัติ,ความหายนะ,กลียุค
catastrophe(n) ภัยพิบัติ,ความพินาศ,ความวิบัติ,ความหายนะ,เหตุร้าย
disaster(n) ความหายนะ,ความล่มจม,ความวิบัติ,ความย่อยยับ,ภัยพิบัติ
disastrous(adj) หายนะ,ซึ่งโชคร้าย,ซึ่งวิบัติ,เกี่ยวกับภัยพิบัติ
distress(n) ความเดือดร้อน,ความทุกข์ทรมาน,ความทุกข์ยาก,ภัยพิบัติ,ความลำบาก
peril(n) อันตราย,ภัย,การเสี่ยงภัย,ภัยพิบัติ
plague(n) กาฬโรค,โรคระบาด,ภัยพิบัติ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
災害[さいがい, saigai] (n) ภัยพิบัติ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top