ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

grave

G R EY1 V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -grave-, *grave*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grave(n) หลุมศพ, See also: หลุมฝังศพ, สุสาน, ป่าช้า, Syn. tomb, vault
grave(n) เสียงต่ำ
grave(adj) ร้ายแรง, See also: รุนแรง, อันตราย, เคร่งเครียด, เอาจริงเอาจัง, สำคัญ, เศร้าซึม, ถมึงทึง, ขรึม, เสียงต่ำ, เสียงเค, Syn. critical, serious, Ant. safe, secure
gravel(n) ก้อนกรวด, See also: กรวด, Syn. pebble, rocks
graven(vt) กริยาช่องที่ 3 ของคำกริยา grave
graver(n) เครื่องมือแกะสลัก, Syn. burin
graver(n) นักแกะสลัก, Syn. carver
gravelly(adj) (เสียง) แหบและห้าว
graveyard(n) สุสาน, See also: ป่าช้า, หลุมศพ
gravestone(n) หินสลักชื่อผู้ตายหน้าหลุมฝังศพ, Syn. headstone, tombstone

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
grave(เกรฟว) n. สุสาน, หลุมฝังศพ, ป่าช้า, ความตาย adj. ร้ายแรง, รุนแรง, สำคัญ, เอาจริงเอาจัง, ขึงขัง, วิกฤติ, มืดมัว, เศร้าซึม, ครึ้ม, เสียงหนัก n. เสียงหนัก., See also: gravely adv. graveness n.
gravel(แกรฟ'เวิล) n. กรวด, หินเล็ก ๆ , ลูกรัง vt. ปูหรือโรยกรวด, ทำให้ฉงน, ทำให้ระคายเคือง, ยั่วโมโห, กระตุ้น, เกยตื้น. adj. เสียงเสียดสี, เสียงแหบ, See also: gravelish adj.
gravel walkถนนโรยกรวด
gravel-voiced(แกรฟ'วะลี่) adj. เสียงแหบ
gravelly(แกรฟ'วะลี) adj. คล้ายก้อนกรวด, (เสียง) แหบ
graven(เกร'เวิน) adj. ยึดแน่น, ตรึงตราในความทรงจำ,
graven imageรูปปั้น, รูปสลัก, Syn. idol
graver(เกร'เวอะ) n. เครื่องมือและสลัก, นักแกะสลัก
graves'diseaseโรคต่อมไธรอยด์โตมีชีพจรเร็วกว่าปกติมีน้ำคัดหลั่งจากไธรอยด์มากกว่าปกติ
gravestone(เกรฟ'สโทน) n. หินบนหลุมฝังศพ

English-Thai: Nontri Dictionary
grave(adj) เอาการเอางาน, เอาจริงเอาจัง, หนัก, มหันต์, สำคัญ, ร้ายแรง, รุนแรง
grave(n) หลุมฝังศพ, สุสาน, ป่าช้า, ความตาย
grave(vt) แกะสลัก, ฝัง, จารึก
gravel(n) กรวดทราย, ลูกรัง, ก้อนนิ่ว
gravel(vt) ราดด้วยกรวดทราย, โรยกรวด, ปูลูกรัง
graven(adj) แกะสลัก, จารึก, ฝัง, ตรึง, ติดแน่น, อัดแน่น
graveness(n) ความเอาการเอางาน, ความขึงขัง, ความสำคัญ, ความรุนแรง, ความร้ายแรง
graveyard(n) สุสาน, ที่ฝังศพ, ป่าช้า
engrave(vt) แกะสลัก, จาร, จารึก, สลัก, แกะ, ฝัง
engraver(n) ผู้แกะ, ช่างแกะสลัก, คนจารึก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
grave dangerอันตรายร้ายแรง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
gravel๑. ชั้นกรวด๒. กรวด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
graver; burinสิ่วแท่ง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Graves' diseaseโรคคอพอกตาโปน, โรคเกรฟส์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
graveyard poetryกวีนิพนธ์สุสาน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Grave goodsสิ่งของที่ฝังร่วมกับศพ [TU Subject Heading]
Gravelกรวด, Example: ก้อนหินที่เกิดตามธรรมชาติขนาดโตเกิน 3 มิลลิเมตร [สิ่งแวดล้อม]
Gravelก้อนกรวด, Example: กรวดขนาดต่าง ๆ ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 2 มิลลิเมตร ขึ้นไปจนถึงขนาดก้อนหินมนใหญ่ (boulder) [สิ่งแวดล้อม]
gravelgravel, กรวด [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
gravelก้อนกรวด, ก้อนหินเล็ก ๆ  มีขนาดโตกว่าเม็ดทราย เกิดจากการสึกกร่อนและพัดพา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Gravel Pumpingการทำเหมืองสูบ, Example: การทำเหมืองแร่โดยการใช้น้ำฉีดพังดินแร่ หน้าเหมืองในลักษณะของบ่อเหมือง แล้วใช้เครื่องสูบทรายสูบดินทรายขึ้นอุปกรณ์แต่งแร่ [สิ่งแวดล้อม]
Graves diseaseโรคเกรฟ [TU Subject Heading]
Graves' Diseaseตาโปน, [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
gravedigger(n) ผู้ขุดหลุมฝังศพ สัปเหร่อ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You are faced with a grave responsibility. Thank you, gentlemen.คุณจะต้องเผชิญกับความรับผิดชอบหลุมฝังศพ ขอขอบคุณคุณสุภาพบุรุษ 12 Angry Men (1957)
There's a grave by the....มีหลุมศพข้างๆ... The Good, the Bad and the Ugly (1966)
In a grave okay.ในหลุมศพนะ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
But you know how many graves there are there?แต่นายก็รู้ว่าที่นั่นมี หลุมศพมากแค่ไหน The Good, the Bad and the Ugly (1966)
The name on the grave is Arch Stanton....อาร์ช แสตนตัน The Good, the Bad and the Ugly (1966)
'There's a grave marked 'unknown' right beside Arch Stanton.''มีหลุมศพที่เขียนว่า "ไม่มีชื่อ" อยู่ข้างๆกับ อาร์ช แสตนตัน' The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Are you so blind, you two psychologists, that you're unaware that we're on the verge of a grave crisis?พวกเธอเป็นนักวิทยาศาสตร์ รู้ว่าการค้นพบของเธอ ทําให้เกิดเรื่องวิกฤติ Beneath the Planet of the Apes (1970)
The undisturbed chamber and the grave goods found in the area give us reason to date this find as we have.และแชมเบอร์ที่ไม่ได้ถูกรบกวนกับ หลุมศพยังอยู่ในสภาพดี.. ...ในสถานที่ที่ให้เรา... ...มีเหตุผลในการคันหาจนถึงปัจจุบัน. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
I seem to remember that in Honduras you were accused of being a grave robber rather than an archaeologist.ฉันดูเหมือนจะจำได้ว่าในฮอนดูรัส คุณถูกกล่าวหาว่าเป็นโจรปล้นหลุมฝังศพ มากกว่าที่นักโบราณคดี Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Guards! Well, that's it--we're dead, forget it. Just dig a grave for both of us.เอาละ เราตายแน่ ลืมมันไปเลย เจ้าขุดหลุมฝันเราทั้งสอง เราตายแน่ๆ Aladdin (1992)
We've dared each other to stand among the graves and call on them to come.ท้าทายอีกฝ่าย ให้ยืนท่ามกลางหลุมศพ เรียกขานให้พวกเขามาหา Wuthering Heights (1992)
Three graves by a low wall where the churchyard meets the open moor.หลุมศพสามหลุมข้างกำแพงเตี้ยๆ ที่สนามของโบสถ์ บรรจบกับลานบึง Wuthering Heights (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
graveAn offering of flowers had been placed at the grave.
graveFreddy's been working the graveyard shift the past month, so he hasn't been able to see any of his friends who work normal hours.
graveFrom the cradle to the grave.
graveHe addressed the crowd gravely.
graveHe ate himself into grave.
graveHe has one foot in the grave.
graveHe has some grave defects, but I think he is a great scholar all the same.
graveHe is as grave as a judge.
graveHe is digging his own grave.
graveHe looked grave when told the bad news.
graveHe made a grave mistake.
graveHe was buried in this graveyard.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หลุมศพ(n) grave, See also: tomb, sepulcher, Syn. หลุมฝังศพ, Example: นักโบราณคดีค้นพบหลุมศพของคนสมัยโบราณซึ่งคาดว่ามีอายุกว่าสองร้อยปี
อย่างร้ายแรง(adv) seriously, See also: gravely, Example: สัตว์ที่ถูกส่องได้รับบาดเจ็บอย่างร้ายแรงด้วยฤทธิ์ของท่อนเหล็ก
เทวรูป(n) graven image, See also: idol, Example: พระสยามเทวาธิราช เป็นเทวรูปขนาดเล็กหล่อด้วยทองคำทั้งองค์สูง 8 นิ้วฟุตลักษณะงดงามมาก, Thai Definition: รูปเทพเจ้าหรือเทวดาที่เคารพนับถือ
ป่าช้า(n) cemetery, See also: graveyard, Example: การข่มขวัญให้เด็กกลัวจะขุดผีประเภทต่างๆ จากป่าช้ามาแสดงอภินิหาร, Count Unit: แห่ง, ที่, Thai Definition: ป่าหรือที่ซึ่งจัดไว้เป็นที่ฝังหรือเผาศพ
ฮวงซุ้ย(n) cemetery, See also: graveyard, Syn. หลุมฝังศพ, ฮวงจุ๊ย, Example: คราวใดที่รำลึกถึงคู่ชีวิต ซิ้มก็จะไปเซ่นไหว้ที่ฮวงซุ้ย พร้อมกับกราบไหว้อยู่เป็นประจำ, Count Unit: แห่ง, ที่, Thai Definition: ที่บรรจุศพของชาวจีน, Notes: (จีน)
สุสาน(n) graveyard, See also: cemetery, boneyard, boot hill, burial ground, burying ground, memorial park, necropolis, p, Syn. ป่าช้า, ฮวงซุ้ย, หลุมฝังศพ, Example: แต่เดิมที่ดินตรงนี้เคยเป็นสุสานเก่ามาก่อน จึงมีคนพบเห็นวิญญาณบ่อยๆ, Count Unit: แห่ง, Thai Definition: ที่ฝังศพผู้ตาย, Notes: (บาลี)
ตาลอ(n) walleye, See also: gravelblind, partly blind, one having an opaque spot or area on the cornea (a term of cont, Syn. ตาถั่ว, Example: ลุงเป็นตาลอมากขึ้นทุกทีต้องรีบพาไปหาหมอ, Thai Definition: ตาที่มีจุดขาวมัวๆ อยู่กลางตาดำ ทำให้มองไม่ค่อยเห็น
กรวดทราย(n) gravel, See also: pebble, grit, coarse sand, Syn. ก้อนกรวด, Example: กรวดทรายมีลักษณะที่หยาบมาก, Count Unit: เม็ด, ก้อน
ที่ฝังศพ(n) cemetery, See also: grave, tomb, graveyard, sepulcher, crematorium, Syn. ที่ปลงศพ, หลุมฝังศพ, ป่าช้า, สุสาน, ฮวงซุ้ย
หลุมฝังศพ(n) grave, See also: tomb, Syn. ที่ฝังศพ, Example: สมบัติที่พบในหลุมฝังศพของฟาโรห์ตุตันคาเมนถูกเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ในกรุงไคโร, Count Unit: หลุม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาการหนัก[ākān nak] (n, exp) EN: be in a severe condition ; be in a critical condition  FR: se trouver dans un état grave
บาดเจ็บสาหัส[bātjep sāhat] (adj) EN: seriously injured  FR: sérieusement blessé ; gravement blessé
บึ้ง[beung] (adj) EN: sullen ; serious ; solemn ; grave ; frowning  FR: grognon ; revêche ; renfrogné ; maussade
บอบช้ำ[bøpcham] (adj) EN: bruised ; sore ; battered ; heavy  FR: contusionné ; douloureux ; grave
ช่างแกะ[chang kae] (n) EN: carver ; wood carver ; metal engraver ; sculptor  FR: graveur [ m ] ; ciseleur [ m ] ; graveur sur bois [ m ] ; graveur sur métal [ m ] ; sculpteur [ m ]
ช่างแกะสลัก[chang kaesalak] (n) EN: sculptor  FR: sculpteur [ m ] ; graveur [ m ]
ช่างสลัก[chang salak] (n) EN: carver ; woodcaver ; sculptor  FR: tailleur [ m ] ; graveur sur bois [ m ]
หินกรวด[hinkrūat] (n) EN: pebble ; gravel ; grit  FR: gravillon [ m ]
จาร[jān] (v) EN: inscribe ; engrave ; write with a stylus (on palm leaves)
จารึก[jāreuk] (v) EN: record ; inscribe ; take note ; engrave  FR: inscrire ; noter ; graver

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
GRAVE G R EY1 V
GRAVEL G R AE1 V AH0 L
GRAVES G R EY1 V Z
GRAVEN G R EY1 V AH0 N
GRAVER G R EY1 V ER0
GRAVEST G R AE1 V AH0 S T
GRAVELL G R AE1 V AH0 L
GRAVETT G R AE1 V IH0 T
GRAVELY G R EY1 V L IY0
GRAVELLY G R AE1 V AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
grave (n) grˈaːv (g r aa1 v)
grave (v) grˈɛɪv (g r ei1 v)
gravel (v) grˈævəl (g r a1 v @ l)
graven (v) grˈɛɪvən (g r ei1 v @ n)
graver (j) grˈɛɪvər (g r ei1 v @ r)
graves (n) grˈaːvz (g r aa1 v z)
graves (n) grˈɛɪvz (g r ei1 v z)
gravels (v) grˈævəlz (g r a1 v @ l z)
gravely (a) grˈɛɪvliː (g r ei1 v l ii)
gravest (j) grˈɛɪvɪst (g r ei1 v i s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
严重[yán zhòng, ㄧㄢˊ ㄓㄨㄥˋ, / ] grave; serious; severe; critical, #597 [Add to Longdo]
碎石[suì shí, ㄙㄨㄟˋ ㄕˊ, ] gravel; gravely, #19,569 [Add to Longdo]
庄重[zhuāng zhòng, ㄓㄨㄤ ㄓㄨㄥˋ, / ] grave; solemn; dignified, #20,308 [Add to Longdo]
墓碑[mù bēi, ㄇㄨˋ ㄅㄟ, ] gravestone; tombstone, #22,890 [Add to Longdo]
[lì, ㄌㄧˋ, / ] gravel; small stone, #38,545 [Add to Longdo]
砾石[lì shí, ㄌㄧˋ ㄕˊ, / ] gravel; pebbles, #52,364 [Add to Longdo]
[zhūn, ㄓㄨㄣ, ] grave, #55,865 [Add to Longdo]
威容[wēi róng, ㄨㄟ ㄖㄨㄥˊ, ] grave and dignified, #296,675 [Add to Longdo]
危殆[wēi dài, ㄨㄟ ㄉㄞˋ, ] grave danger [Add to Longdo]
严重后果[yán zhòng hòu guǒ, ㄧㄢˊ ㄓㄨㄥˋ ㄏㄡˋ ㄍㄨㄛˇ, / ] grave consequence; serious repercussion [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Grab { n }; Gruft { f } | Gräber { pl } | sich im Grabe herumdrehen | mit einem Fuß im Grabe stehen | sein eigenes Grab schaufelngrave | graves | to turn over in one's grave | to have one's foot in the grave | to dig one's own grave [Add to Longdo]
Grabbeigaben { pl }grave goods [Add to Longdo]
Grabräuber { m }grave robber [Add to Longdo]
Graveur { m } | Graveure { pl }engraver | engravers [Add to Longdo]
Gravis { m }; Accent grave { m }grave accent [Add to Longdo]
ernst; feierlich; gemessen; würdig; wichtig { adj } | ernster | am ernstestengrave | graver | gravest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がらがら[garagara] (adv, adv-to, vs) (1) (on-mim) clattering; rattling; gargling; (adj-na, adj-no) (2) empty; bare; uninhabited; vacant; unoccupied; (3) raspy (voice); gravelly; (n) (4) rattle (e.g. baby's toy) [Add to Longdo]
さざれ石;細石;細れ石[さざれいし, sazareishi] (n) (1) pebbles; gravel; (2) boulder formed from gravel and sediment [Add to Longdo]
ざくざく[zakuzaku] (adj-na, adv, adv-to) (1) (on-mim) lots of coins or jewels; (2) cutting up roughly; (3) walking on frost; (4) mixing gravel [Add to Longdo]
しいんと;シーンと[shiinto ; shi-n to] (adv, vs) (on-mim) silently (as the grave); quietly (as in death) [Add to Longdo]
しんと[shinto] (vs, adv) (on-mim) silent (as the grave); deadly silent [Add to Longdo]
アクサン[akusan] (n) (See アクセント) accent (usu. French accents such as acute and grave) (fre [Add to Longdo]
アクサングラーブ[akusangura-bu] (n) "grave" accent (fre [Add to Longdo]
エングレーバー[engure-ba-] (n) (See 彫金師) engraver [Add to Longdo]
グラーヴェ;グラーベ[gura-ve ; gura-be] (n) (1) grave (tempo indication in music) (ita [Add to Longdo]
グラベル[guraberu] (n) gravel [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクサングラーブ[あくさんぐらーぶ, akusangura-bu] grave accent, ` [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (12 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Grave \Grave\, v. t. [imp. {Graved} (gr[=a]vd); p. p. {Graven}
   (gr[=a]v"'n) or {Graved}; p. pr. & vb. n. {Graving}.] [AS.
   grafan to dig, grave, engrave; akin to OFries. greva, D.
   graven, G. graben, OHG. & Goth. graban, Dan. grabe, Sw.
   gr[aum]fva, Icel. grafa, but prob. not to Gr. gra`fein to
   write, E. graphic. Cf. {Grave}, n., {Grove}, n.]
   [1913 Webster]
   1. To dig. [Obs.] Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       He hath graven and digged up a pit.  --Ps. vii. 16
                          (Book of
                          Common
                          Prayer).
    [1913 Webster]
 
   2. To carve or cut, as letters or figures, on some hard
    substance; to engrave.
    [1913 Webster]
 
       Thou shalt take two onyx stones, and grave on them
       the names of the children of Israel. --Ex. xxviii.
                          9.
    [1913 Webster]
 
   3. To carve out or give shape to, by cutting with a chisel;
    to sculpture; as, to grave an image.
    [1913 Webster]
 
       With gold men may the hearte grave.  --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   4. To impress deeply (on the mind); to fix indelibly.
    [1913 Webster]
 
       O! may they graven in thy heart remain. --Prior.
    [1913 Webster]
 
   5. To entomb; to bury. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Lie full low, graved in the hollow ground. --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 -grave \-grave\
   A final syllable signifying a ruler, as in landgrave,
   margrave. See {Margrave.}
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Grave \Grave\, v. t. (Naut.)
   To clean, as a vessel's bottom, of barnacles, grass, etc.,
   and pay it over with pitch; -- so called because graves or
   greaves was formerly used for this purpose.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Grave \Grave\, a. [Compar. {Graver} (gr[=a]v"[~e]r); superl.
   {Gravest.}] [F., fr. L. gravis heavy; cf. It. & Sp. grave
   heavy, grave. See {Grief.}]
   1. Of great weight; heavy; ponderous. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       His shield grave and great.      --Chapman.
    [1913 Webster]
 
   2. Of importance; momentous; weighty; influential; sedate;
    serious; -- said of character, relations, etc.; as, grave
    deportment, character, influence, etc.
    [1913 Webster]
 
       Most potent, grave, and reverend seigniors. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       A grave and prudent law, full of moral equity.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Not light or gay; solemn; sober; plain; as, a grave color;
    a grave face.
    [1913 Webster]
 
   4. (Mus.)
    (a) Not acute or sharp; low; deep; -- said of sound; as, a
      grave note or key.
      [1913 Webster]
 
         The thicker the cord or string, the more grave
         is the note or tone.       --Moore
                          (Encyc. of
                          Music).
    (b) Slow and solemn in movement.
      [1913 Webster]
 
   {Grave accent}. (Pron.) See the Note under {Accent}, n., 2.
 
   Syn: Solemn; sober; serious; sage; staid; demure; thoughtful;
     sedate; weighty; momentous; important.
 
   Usage: {Grave}, {Sober}, {Serious}, {Solemn.} Sober supposes
      the absence of all exhilaration of spirits, and is
      opposed to gay or flighty; as, sober thought. Serious
      implies considerateness or reflection, and is opposed
      to jocose or sportive; as, serious and important
      concerns. Grave denotes a state of mind, appearance,
      etc., which results from the pressure of weighty
      interests, and is opposed to hilarity of feeling or
      vivacity of manner; as, a qrave remark; qrave attire.
      Solemn is applied to a case in which gravity is
      carried to its highest point; as, a solemn admonition;
      a solemn promise.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Grave \Grave\, v. i.
   To write or delineate on hard substances, by means of incised
   lines; to practice engraving.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Grave \Grave\, n. [AS. gr?f, fr. grafan to dig; akin to D. & OS.
   graf, G. grab, Icel. gr["o]f, Russ. grob' grave, coffin. See
   {Grave} to carve.]
   An excavation in the earth as a place of burial; also, any
   place of interment; a tomb; a sepulcher. Hence: Death;
   destruction.
   [1913 Webster]
 
      He bad lain in the grave four days.   --John xi. 17.
   [1913 Webster]
 
   {Grave wax}, adipocere.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 grave
   adj 1: dignified and somber in manner or character and committed
       to keeping promises; "a grave God-fearing man"; "a quiet
       sedate nature"; "as sober as a judge"; "a solemn
       promise"; "the judge was solemn as he pronounced
       sentence" [syn: {grave}, {sedate}, {sober}, {solemn}]
   2: causing fear or anxiety by threatening great harm; "a
     dangerous operation"; "a grave situation"; "a grave illness";
     "grievous bodily harm"; "a serious wound"; "a serious turn of
     events"; "a severe case of pneumonia"; "a life-threatening
     disease" [syn: {dangerous}, {grave}, {grievous}, {serious},
     {severe}, {life-threatening}]
   3: of great gravity or crucial import; requiring serious
     thought; "grave responsibilities"; "faced a grave decision in
     a time of crisis"; "a grievous fault"; "heavy matters of
     state"; "the weighty matters to be discussed at the peace
     conference" [syn: {grave}, {grievous}, {heavy}, {weighty}]
   n 1: death of a person; "he went to his grave without forgiving
      me"; "from cradle to grave"
   2: a place for the burial of a corpse (especially beneath the
     ground and marked by a tombstone); "he put flowers on his
     mother's grave" [syn: {grave}, {tomb}]
   3: a mark (`) placed above a vowel to indicate pronunciation
     [syn: {grave accent}, {grave}]
   v 1: shape (a material like stone or wood) by whittling away at
      it; "She is sculpting the block of marble into an image of
      her husband" [syn: {sculpt}, {sculpture}, {grave}]
   2: carve, cut, or etch into a material or surface; "engrave a
     pen"; "engraved the trophy cupt with the winner's"; "the
     lovers scratched their names into the bark of the tree" [syn:
     {scratch}, {engrave}, {grave}, {inscribe}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 grave /gʀav/ 
  important; serious

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 grave
  1. important; serious
  2. earnest; serious; staid

From Italian-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-ita-eng]:

 grave
  important; serious

From Spanish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-spa-eng]:

 grave
  1. important; serious(grava)
  2. court; yard; courtyard(korto)
  3. alarming; grave; serious(maltrankviliga)

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 grave
  dig; grub; spade

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top