Search result for

barrel

(83 entries)
(0.023 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -barrel-, *barrel*
English-Thai: Longdo Dictionary
pork-barrel(n) การแบ่งสรรปันส่วน(ผลประโยชน์)ในรัฐบาลด้วยเหตุผลทางการเมือง เช่น The pork barrel was to become as central to our national political culture.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
barrel[N] ถังใส่ของเหลว, See also: ภาชนะตักเบียร์ / น้ำมัน, Syn. barreling
barrel[N] จำนวนของของเหลวต่อบาร์เร็ล, Syn. barrelful
barrel[N] จำนวนของน้ำมันหรือเบียร์ต่อบาร์เร็ล
barrel[N] ลำกล้องปืน
barrel[VT] เคลื่อนไหวด้วยความรวดเร็ว (ไม่เป็นทางการ), Syn. canon
barrel in[PHRV] โหมกระหน่ำ, See also: พัดกระหน่ำ
barrel of fun[SL] สนุกสุดเหวี่ยง, See also: สนุกมาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
barrel(บาร์'เริล) n. ถังรูปทรงกระบอก,ปริมาณมาก,ภาชนะรูปทรงกระบอก
cracker-barrel(แครค'เคอะแบ'เรล) adj. ขึ้คุย,คุยโว
double barreln. ปืนกล้องคู่

English-Thai: Nontri Dictionary
barrel(n) ถัง,ลัง
barrel(vt) ใส่ถัง,ใส่ลัง,บรรจุถัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
barrelกระบอกสูบ (ของกระบอกฉีดยา) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
barrel๑. กระบอกสูบ๒. ท่อ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
barrelบาร์เรล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
barrel, porkเงินช่วยท้องถิ่นเพื่อหาคะแนนนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Barrelหน่วยวัดปริมาตรน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมัน
1 บาร์เรล มีค่าเท่ากับ 158.978 ลิตร หรือ 42 ยูเอส แกลลอน หรือ 35 อิมพีเรียล แกลลอน [ปิโตรเลี่ยม]
Barrelถังเบียร์ [การแพทย์]
Barrel Oil Equivalent การปรับเทียบพลังงานชนิดต่างๆ, การปรับเทียบพลังงานชนิดต่างๆ เช่น ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน ให้เทียบเท่าน้ำมันดิบ
ตัวอย่างเช่น ก๊าซธรรมชาติ 1 ล้านลูกบาศก์ฟุต เทียบเท่าน้ำมันดิบ 174.4 บาร์เรล หรือ ก๊าซธรรมชาติเหลว 1 บาร์เรล เทียบเท่าน้ำมันดิบ 0.9096 บาร์เรล หรือ ถ่านหินลิกไนท์ 1 เมตริกตัน เทียบเท่าน้ำมันดิบ 2.053 บาร์เรล [ปิโตรเลี่ยม]
Barrel per Day อัตราการผลิตน้ำมันที่ผลิตได้ต่อวัน (ความหมายในแง่การผลิต) [ปิโตรเลี่ยม]
Barrel per Day ปริมาณน้ำมันที่กลั่นออกมาได้ในรอบปี หารด้วยจำนวนวันที่ปฏิบัติงานจริง, ปริมาณน้ำมันที่กลั่นออกมาได้ในรอบปี หารด้วยจำนวนวันที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับวันที่หยุดและซ่อมแซมอุปกรณ์) (ความหมายในแง่การกลั่น) [ปิโตรเลี่ยม]
Barrel Shapeลักษณะกลมเหมือนถัง,ลักษณะกลมเหมือนถัง,ขนาดใหญ่ลักณะเป็นถังน้ำ [การแพทย์]
Barrel Shelterถังเกาะพัก [การแพทย์]
Barrel-Shapedลักษณะคล้ายถังเบียร์,รูปร่างคล้ายถังเบียร์ [การแพทย์]
Barrelledเป็นรูปคล้ายถังเบียร์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We know the Sons are getting their guns in oil barrels from Dungloe, Ireland.พวกเรารู้ว่าพวกthe Sons ขนส่งปืนพวกนั้นใส่ในถังน้ำมัน จากเมืองดุงโล ไอร์แลนด์ Better Half (2008)
Yeah, they're onto the oil barrels.ใช่ พวกเขาสนใจที่ถังน้ำมัน AK-51 (2008)
Yeah, well, the feds open up them oil barrels, we all got a new charter:ใช่ ยังไง เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลาง เปิดดูถังน้ำมัน เราทุกคนได้ที่ซุกหัวนอนใหม่ AK-51 (2008)
Come on. Hauling barrels? Let the prospect go with Juice.ไม่เอาน่า จะให้ขนถังน้ำมันก็ให้ ไอ้เด็กฝึกงานไปกับจูสสิ Patch Over (2008)
I want you and Juice driving the barrels.ฉันต้องการให้นายและจูส ขับรถถังน้ำมันบังหน้า Patch Over (2008)
One of the lifts in the waste barrel areaลิฟท์ตัวหนึ่งในเขตเก็บถังบรรจุของเสีย Automatic for the People (2008)
Doesn't mean the whole barrel is rotten.ไม่ได้หมายความว่า ทั้งเข่งจะเน่าด้วยนี่ It's the Great Pumpkin, Sam Winchester (2008)
So that they would barrel right after us.เพื่อที่พวกมันจะได้มารุมตามล่าพวกเรา Are You There, God? It's Me, Dean Winchester (2008)
Now,just lower the barrel.สับนกลงก่อนเถอะ Fire/Water (2007)
No metal on metal going down the barrel.เหล็กของกระบอกปืน ก็ไม่ได้สัมผัสตัวกระสุน Shooter (2007)
He said he was walking foot patrol, saw a rifle barrel sticking out of a window, went upstairs to investigate, and shot Swagger.เขาบอกว่าเขาเดินตรวจตราอยู่ เห็นกระบอกปืนโผล่มาจากหน้าต่าง จึงเดินขึ้นไปตรวจสอบ และยิงสแว๊กเกอร์ Shooter (2007)
She got drunk, and then it was her turn in the barrel.เธอเมาแล้วหละ และคราวของเธอเช่นกันที่ต้องเข้าไปในถัง Epic Movie (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
barrelMiddle Eastern oil prices jumped by five dollars per barrel.
barrelOne rotten apple spoils the barrel.
barrelThe GOP accused the Democrats of pork barrel politics.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บาร์เรล[N] barrel, Example: ราคาน้ำมันในตลาดโลกขยับสูงถึงระดับ 28–31 เหรียญต่อบาร์เรล, Count unit: บาร์เรล, Thai definition: หน่วยวัดความจุของของเหลว ซึ่งเมื่อใช้กับการวัดปริมาตรน้ำมันปิโตรเลียม 1 บาร์เรล = 36 แกลลอน ในประเทศอังกฤษ ส่วนในประเทศสหรัฐอเมริกา 1 บาร์เรล = 42 แกลลอน, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้ามปากกา[n. exp.] (dām pākkā) EN: pen holder ; barrel of a pen   
กระบอก[n.] (krabøk) EN: cylinder ; pipe ; tube ; barrel ; cylinder ; tube-shaped container   FR: cylindre [m] ; tube [m] ; logement [m] ; cavité [f]
กระบอกปืน[n. exp.] (krabøk peūn) EN: gun barrel   FR: canon de fusil [m]
ถัง[n.] (thang) EN: bucket ; water tank ; tub ; pail ; barrel   FR: seau [m] ; cuve [f] ; baril [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BARREL    B AE1 R AH0 L
BARRELL    B AA0 R EY1 L
BARRELS    B AE1 R AH0 L Z
BARRELED    B AE1 R AH0 L D
BARRELING    B AE1 R AH0 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
barrel    (v) (b a1 r @ l)
barrels    (v) (b a1 r @ l z)
barrelled    (v) (b a1 r @ l d)
barrelling    (v) (b a1 r @ l i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fass {n} | Fässer {pl}barrel | barrels [Add to Longdo]
Fasspumpe {f}barrel pump [Add to Longdo]
Fassventil {n}barrel valve [Add to Longdo]
Gewinderohrnippel {n} [techn.]barrel nipple [Add to Longdo]
Gleitschleifen {n}; Trowalisieren {n} [techn.]barrel finishing [Add to Longdo]
Lauf {m}; Rohr {n} (einer Kanone)barrel (of a cannon) [Add to Longdo]
Rohrkrepierer {m}barrel burst [Add to Longdo]
Tonnengewölbe {n}; Schildbogen {m}barrel vault [Add to Longdo]
Trommelgalvanik {f} [techn.]barrel plating [Add to Longdo]
Zylindermutter {f} (zylindrische Form) [techn.]barrel nut [Add to Longdo]
Konusdichtung {f}barrel gasket (valve) [Add to Longdo]
Ventileinsatz {m}barrel (valve); core (valve); valve barrel; valve core [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
たらい回し;盥回し[たらいまわし, taraimawashi] (n,vs) (1) acrobatic barrel-rolling (performed using the feet while lying on the back); (2) handing something around (within a fixed group of people in a pre-arranged order); (3) handing off a problem to someone else (in order to evade responsibility) [Add to Longdo]
ばらまき政治;散播き政治[ばらまきせいじ, baramakiseiji] (n) (See 散播き) money politics; pork-barrel politics [Add to Longdo]
デメニギス[, demenigisu] (n) barreleye (Macropinna microstoma) [Add to Longdo]
バルクワイン[, barukuwain] (n) barreled wine [Add to Longdo]
バレル(P);バーレル(P)[, bareru (P); ba-reru (P)] (n) barrel; (P) [Add to Longdo]
バレルオルガン[, bareruorugan] (n) barrel organ [Add to Longdo]
バレルロール[, bareruro-ru] (n) (See 横転) barrel-roll [Add to Longdo]
ビヤ樽[ビヤだる, biya daru] (n) beer barrel [Add to Longdo]
ムリダンガム;ムリダンガ[, muridangamu ; muridanga] (n) mridangam (double-headed barrel drum of Indian origin) (hin [Add to Longdo]
一切合切;一切合財[いっさいがっさい, issaigassai] (n-adv,n-t) any and every thing; altogether; lock, stock, and barrel; the whole shooting match; the whole kit and caboodle; without reserve [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大桶[dà tǒng, ㄉㄚˋ ㄊㄨㄥˇ, ] barrel; vat [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
円筒プリンター[えんとうプリンター, entou purinta-] barrel printer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Barrel \Bar"rel\ (b[a^]r"r[e^]l), n.[OE. barel, F. baril, prob.
   fr. barre bar. Cf. {Barricade}.]
   1. A round vessel or cask, of greater length than breadth,
    and bulging in the middle, made of staves bound with
    hoops, and having flat ends or heads; as, a cracker
    barrel. Sometimes applied to a similar cylindrical
    container made of metal, usually called a {drum}.
    [1913 Webster +PJC]
 
   2. The quantity which constitutes a full barrel. This varies
    for different articles and also in different places for
    the same article, being regulated by custom or by law. A
    barrel of wine is 311/2 gallons; a barrel of flour is 196
    pounds.
    [1913 Webster]
 
   3. A solid drum, or a hollow cylinder or case; as, the barrel
    of a windlass; the barrel of a watch, within which the
    spring is coiled.
    [1913 Webster]
 
   4. A metallic tube, as of a gun, from which a projectile is
    discharged. --Knight.
    [1913 Webster]
 
   5. A jar. [Obs.] --1 Kings xvii. 12.
    [1913 Webster]
 
   6. (Zool.) The hollow basal part of a feather.
    [1913 Webster]
 
   {Barrel bulk} (Com.), a measure equal to five cubic feet,
    used in estimating capacity, as of a vessel for freight.
    
 
   {Barrel drain} (Arch.), a drain in the form of a cylindrical
    tube.
 
   {Barrel of a boiler}, the cylindrical part of a boiler,
    containing the flues.
 
   {Barrel of the ear} (Anat.), the tympanum, or tympanic
    cavity.
 
   {Barrel organ}, an instrument for producing music by the
    action of a revolving cylinder.
 
   {Barrel vault}. See under {Vault}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Barrel \Bar"rel\ (b[a^]r"r[e^]l), v. t. [imp. & p. p. {Barreled}
   (-r[e^]ld), or {Barrelled}; p. pr. & vb. n. {Barreling}, or
   {Barrelling}.]
   To put or to pack in a barrel or barrels.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 barrel
   n 1: a tube through which a bullet travels when a gun is fired
      [syn: {barrel}, {gun barrel}]
   2: a cylindrical container that holds liquids [syn: {barrel},
     {cask}]
   3: a bulging cylindrical shape; hollow with flat ends [syn:
     {barrel}, {drum}]
   4: the quantity that a barrel (of any size) will hold [syn:
     {barrel}, {barrelful}]
   5: any of various units of capacity; "a barrel of beer is 31
     gallons and a barrel of oil is 42 gallons" [syn: {barrel},
     {bbl}]
   v 1: put in barrels

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 bar
 
 1. (kıs.) barometer, barometric, barrel.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top