ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

bucker

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bucker-, *bucker*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา bucker มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *bucker*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
buckern. ม้าที่กระโดดหลังโก่ง,คนงานยุ้งฉาง,คนงานตักถ่านหินหรือยกของ
buckeroon. โคบาล,ลูกวัว,คนฝึกม้าให้เชื่อง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Uh... Buckercult...Buckercult... The Party (1968)
Alright, Buck...- Richtig, BuckerFlipper (1996)
Buck, I...Bucker... Flipper (1996)
"I hereby leave buckeroo to Suzy k., my only friend" who cared enough to bring him carrots."Buckeroo hinterlasse ich Suzy K., denn sie hat ihm als Einzige Möhren gebracht." Damsels (2017)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bucker \Buck"er\, n. (Mining)
   1. One who bucks ore.
    [1913 Webster]
 
   2. A broad-headed hammer used in bucking ore.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Bucker \Buck"er\, n.
   A horse or mule that bucks.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top